การปรับและควบคุมเค้าโครงภาพนิ่งของข้อความมัลติมีเดียของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์ในบทความนี้จะไม่พร้อมใช้งานการบริการแบบไร้สายสมาชิกในประเทศสหรัฐอเมริกา บริการ Outlook Mobile จะถูกจำกัดกับข้อความในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ด้วย Outlook Mobile Service คุณสามารถกำหนดเค้าโครงของข้อความมัลติมีเดียของคุณเองได้ คุณสามารถเลือกจากโหมดภาพนิ่งสองโหมด รวมทั้งเปลี่ยนความละเอียดและเค้าโครงภาพนิ่งของคุณ

ในบทความนี้

เกี่ยวกับโหมดสไลด์และภาพนิ่งที่ไม่ใช่

เลือกเค้าโครงสไลด์สำหรับข้อความมัลติมีเดีย

เปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอบนโทรศัพท์ของข้อความมัลติมีเดีย

เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปภาพในข้อความมัลติมีเดีย

เกี่ยวกับโหมดสไลด์และภาพนิ่งที่ไม่ใช่

ข้อความมัลติมีเดียสามารถใช้โหมดใดโหมดหนึ่งในสองโหมด ซึ่งได้แก่ โหมดภาพนิ่ง และ โหมดที่ไม่ใช่ภาพนิ่ง โดย โหมดภาพนิ่ง จะใช้ภาพนิ่งและประกอบด้วยภาพนิ่งสองสามภาพ ในภาพนิ่งอาจมีรูปภาพ ข้อความ หรือคลิปเสียง หรืออาจเป็นการรวมกันระหว่างรูปภาพ ข้อความ และเสียงก็ได้ ภาพนิ่งสามารถแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ตั้งค่าไว้สำหรับการแสดงภาพนิ่งแต่ละภาพ คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกเค้าโครงที่มีอยู่ 5 ตัวเลือก สำหรับภาพนิ่งของคุณ ใน โหมดที่ไม่ใช่ภาพนิ่ง รูปภาพ ข้อความ และคลิปเสียงจะถูกแสดงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ตามลำดับที่เข้ารหัสในเนื้อหาข้อความ แต่จะไม่ใช่ในรูปแบบภาพนิ่ง ระยะเวลาสำหรับการแสดงจะไม่มีการตั้งค่าไว้สำหรับเพจหรือส่วนใดของข้อความมัลติมีเดีย เนื้อหาที่อยู่ในข้อความ โหมดที่ไม่ใช่ภาพนิ่ง สามารถเลื่อนขึ้นหรือลงได้โดยการกดแป้นขึ้นหรือลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณกำลังใช้อยู่ ด้วยการใช้ โหมดที่ไม่ใช่ภาพนิ่ง คุณยังสามารถส่งข้อความที่ยาวมากไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่และอ่านข้อความบนอุปกรณ์นั้นได้ด้วย

ด้านบนของหน้า

เลือกเค้าโครงภาพนิ่งสำหรับข้อความมัลติมีเดียของคุณ

 1. ในข้อความมัลติมีเดียของคุณ บนแท็บ เรียบเรียง ในกลุ่ม สร้างภาพนิ่ง ให้คลิก เพิ่มเติม

  เค้าโครงภาพนิ่งเพิ่มเติม

 2. ในส่วน โหมดภาพนิ่ง ให้คลิกเค้าโครงภาพนิ่งที่คุณต้องการ หรือคลิกตัวเลือกในส่วน โหมดที่ไม่ใช่ภาพนิ่ง

  เคล็ดลับ: บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ คุณสามารถกดแป้นขึ้นหรือลงเพื่อเลือกเค้าโครงภาพนิ่งที่คุณต้องการ

ขณะนี้ ภาพนิ่งมัลติมีเดียของคุณจะปรากฏขึ้นทั้งในหน้าต่างหลักและในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างในเค้าโครงภาพนิ่งที่คุณได้เลือกไว้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอมือถือสำหรับข้อความมัลติมีเดียของคุณ

 1. ในข้อความมัลติมีเดียของคุณ บนแท็บ เรียบเรียง ในกลุ่ม สร้างภาพนิ่ง ให้คลิก กำหนดเค้าโครงเอง

 2. ภายใต้ ความละเอียดของหน้าจอมือถือ ให้คลิกความละเอียดในรายการ ความกว้าง x ความสูง (พิกเซล) อีกทางเลือกหนึ่งคือ ในรายการ ความกว้าง และ ความสูง ให้คลิกหรือพิมพ์ค่าที่คุณต้องการ

  ความกว้างต้องเป็นค่าที่อยู่ระหว่าง 50 พิกเซล และ 320 พิกเซล ความสูงต้องเป็นค่าที่อยู่ระหว่าง 50 พิกเซล และ 320 พิกเซล

 3. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: การเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอมือถือจะนำไปใช้กับข้อความมัลติมีเดียปัจจุบันเท่านั้น ข้อความมัลติมีเดียใหม่ข้อความอื่นที่คุณสร้างจะยังคงใช้ความละเอียดเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แสดงรูปในข้อความมัลติมีเดียของคุณ

สำหรับภาพนิ่งที่มีข้อความและรูปภาพ คุณสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ของข้อความที่จะใช้ไปสำหรับรูปภาพได้

 1. ในข้อความมัลติมีเดียของคุณ บนแท็บ เรียบเรียง ในกลุ่ม สร้างภาพนิ่ง ให้คลิก กำหนดเค้าโครงเอง

 2. ภายใต้ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปสำหรับเค้าโครงผสม ในกล่อง สำหรับเค้าโครงแนวตั้ง หรือกล่อง สำหรับเค้าโครงแนวนอน ให้คลิกหรือพิมพ์ค่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการ

 3. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: การเปลี่ยนพื้นที่แสดงรูปจะนำไปใช้กับข้อความมัลติมีเดียปัจจุบันเท่านั้น ข้อความมัลติมีเดียใหม่ข้อความอื่นที่คุณสร้างจะยังคงใช้การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับพื้นที่แสดงรูป

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×