ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายงาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้อธิบายถึงเทคนิคคุณสามารถใช้เพื่อปรับเปลี่ยนรายงาน Access ที่มีอยู่ Access มีสองมุมมองที่คุณสามารถใช้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการรายงานของคุณ: มุมมองเค้าโครงและมุมมองออกแบบ ตัวเลือกของคุณของมุมมองใดจะใช้ขึ้นอยู่กับว่างานที่เฉพาะเจาะจง คุณกำลังพยายามทำ คุณอาจจะใช้ทั้งสองมุมมองเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ

คุณต้องการทำอะไร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองเค้าโครง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองออกแบบ

สลับระหว่างมุมมอง

ปรับเปลี่ยนรายงานของคุณในมุมมองเค้าโครง

ปรับเปลี่ยนรายงานของคุณในมุมมองออกแบบ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองเค้าโครง

มุมมองเค้าโครงคือ มุมมองงานง่ายมากที่สุดเมื่อต้องการใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนรายงาน และสามารถใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องการทำให้รายงานในAccess เกือบทั้งหมด ในมุมมองเค้าโครง รายงานเป็นจริงทำงานอยู่ เพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลของคุณมากที่จะปรากฏเมื่อพิมพ์ออกมา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถยังทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบรายงานในมุมมองนี้ เนื่องจากคุณสามารถดูข้อมูลในขณะที่คุณจะปรับเปลี่ยนรายงาน เป็นมุมมองที่มีประโยชน์มากสำหรับการตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์ เพิ่มระดับการจัดกลุ่ม หรือทำงานเกือบทุกที่มีผลต่อลักษณะที่ปรากฏและอ่านง่ายของรายงาน ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรายงานสมุดโทรศัพท์ลูกค้าในมุมมองเค้าโครง

รายงานในมุมมองเค้าโครง

รายงานคุณเห็นในมุมมองเค้าโครงไม่มีลักษณะเหมือนกับที่ไม่เหมือนกันเป็นรายงานที่พิมพ์ ตัวอย่างเช่น มีไม่มีตัวแบ่งหน้าในมุมมองเค้าโครง นอกจากนี้ ถ้าคุณใช้ตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับรูปแบบรายงานของคุณ มีคอลัมน์ คอลัมน์จะไม่แสดงในมุมมองเค้าโครง อย่างไรก็ตาม มุมมองเค้าโครงให้แก่คุณค่าประมาณแบบปิดมากของรายงานที่พิมพ์ ถ้าคุณต้องการดูรายงานจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อพิมพ์ ใช้ตัวอย่างก่อนพิมพ์

งานบางอย่างไม่สามารถทำได้ในมุมมองเค้าโครง และคุณต้องสลับไปยังมุมมองออกแบบ ในบางสถานการณ์ Access จะแสดงข้อความบอกคุณว่าคุณต้องสลับไปยังมุมมองออกแบบเพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองออกแบบ

มุมมองออกแบบให้มุมมองรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงสร้างของรายงานของคุณ คุณสามารถเห็นแถบหัวกระดาษและท้ายกระดาษสำหรับรายงาน หน้า และกลุ่ม รายงานจะอยู่ในมุมมองออกแบบ เพื่อให้คุณไม่สามารถดูข้อมูลพื้นฐานในขณะที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม กำลังบางงานที่คุณสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นในมุมมองออกแบบกว่าในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถ:

 • เพิ่มตัวควบคุมหลากหลายลงในรายงานของคุณ เช่นป้ายชื่อ รูป เส้น และสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 • แก้ไขแหล่งควบคุมกล่องข้อความในกล่องข้อความโดยไม่ต้องใช้แผ่นคุณสมบัติ

 • เปลี่ยนคุณสมบัติบางอย่างจะไม่พร้อมใช้งานในมุมมองเค้าโครง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรายงานสมุดโทรศัพท์ลูกค้าในมุมมองออกแบบ

รายงานในมุมมองออกแบบ

สลับระหว่างมุมมอง

Access มีหลากหลายวิธีในการสลับระหว่างมุมมอง ถ้ารายงานเปิดอยู่ คุณสามารถสลับไปยังมุมมองอื่น โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิกขวารายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองที่คุณต้องการบนเมนูทางลัด

 • คลิกขวาที่แท็บเอกสารของรายงานหรือแถบชื่อเรื่อง แล้ว คลิ กมุมมองที่คุณต้องการบนเมนูทางลัด

 • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มมุมมอง คลิกที่ปุ่มมุมมอง เพื่อสลับระหว่างมุมมองที่พร้อมใช้งาน อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถคลิกลูกศรภายใต้มุมมอง แล้ว เลือกมุมมองพร้อมใช้งานจากเมนู

 • คลิกขวาพื้นที่ว่างของรายงานเอง นั้นแล้ว คลิกมุมมองคุณต้องการ ถ้ารายงานเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ คุณต้องการคลิกขวาภายนอกในตารางออกแบบ

 • คลิกหนึ่งในมุมมองขนาดเล็กไอคอนบนแถบสถานะ Access

ถ้ารายงานเปิดอยู่ ดับเบิลคลิกที่รายงานในบานหน้าต่างนำทางเพื่อเปิดสมุดงานในมุมมองรายงาน เมื่อต้องการเปิดรายงานในมุมมองอื่น คลิกขวารายงานในบานหน้าต่างนำ ทางแล้ว คลิกมุมมองที่คุณต้องการบนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีการปรับเปลี่ยนรายงานที่คุณใช้ตั้งค่าหน้ากระดาษเมื่อต้องการสร้างหลายคอลัมน์ (ตัวอย่างเช่น จ่าหน้าจดหมายป้ายชื่อรายงาน), คุณสามารถดูคอลัมน์เท่านั้นในตัวอย่างก่อนพิมพ์ เมื่อคุณดูรายงานในมุมมองรายงานหรือมุมมองเค้าโครง Access แสดงข้อมูลในคอลัมน์เดียว

ปรับเปลี่ยนรายงานของคุณในมุมมองเค้าโครง

ส่วนนี้อธิบายถึงบางอย่างของการแก้ไขรายงานทั่วไปที่คุณสามารถทำได้ในมุมมองเค้าโครง

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์หรือเขตข้อมูลในมุมมองเค้าโครง

 1. คลิกรายการในคอลัมน์ที่คุณต้องการปรับปรุง

  วาดเส้นขอบรอบรายการเพื่อระบุว่า เขตข้อมูลที่เลือก

 2. ลากขอบด้านขวา หรือซ้ายของเส้นขอบจนกว่าคอลัมน์มีความกว้างคุณต้องการ

เปลี่ยนความสูงของแถวหรือเขตข้อมูลในมุมมองเค้าโครง

 1. คลิกข้อมูลในแถวที่คุณต้องการปรับปรุง

  วาดเส้นขอบรอบรายการเพื่อระบุว่า เขตข้อมูลที่เลือก

 2. ลากขอบด้านบนหรือด้านล่างของเส้นขอบจนกระทั่งแถว สูงตามที่คุณต้องการ

เพิ่มเขตข้อมูลในมุมมองเค้าโครง

 • บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

  รายการของเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานจะปรากฏขึ้น ถ้ามีเขตข้อมูลในตารางอื่น เหล่านี้จะแสดงภายใต้เขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานในตารางอื่น:

 • ลากเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูล ลงในรายงาน เมื่อคุณย้ายเขตข้อมูล การเน้นจะระบุที่เขตข้อมูลจะถูกวางไว้เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มหลายเขตข้อมูลในครั้งเดียว แป้น CTRL ค้างไว้ และคลิกที่แต่ละเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล ที่คุณต้องการ ปล่อยแป้น CTRL แล้วลากเขตข้อมูลลงในรายงาน เขตข้อมูลจะถูกวางอยู่ติดกัน

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเค้าโครงตัวควบคุม

เค้าโครงตัวควบคุมจะเส้นบอกแนวที่ตัวควบคุมของคุณในการจัดแนวตามแนวนอน และแนวตั้งเพื่อให้มีลักษณะที่ปรากฏเป็นรูปแบบรายงานของคุณ คุณสามารถนึกถึงการควบคุมเค้าโครงเป็นตาราง ซึ่งแต่ละเซลล์ของตารางประกอบด้วยตัวควบคุม ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการเพิ่ม เอาออก หรือจัดเรียงตัวควบคุมในเค้าโครงตัวควบคุม

เค้าโครงตัวควบคุมมีสองแบบ: แบบเรียงซ้อน และแบบตาราง

 • ในเค้าโครงตารางควบคุม ตัวควบคุมจะถูกจัดเรียงในแถวและคอลัมน์เช่นสเปรดชีต กับป้ายชื่อที่ด้านบน เค้าโครงตารางควบคุมขยายส่วนที่สองของรายงาน เสมอ ส่วนใดก็ตามตัวควบคุมอยู่ใน ป้ายชื่ออยู่ในส่วนข้างต้นเหล่านั้น ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรูปแบบตัวควบคุมตารางพื้นฐาน

  เค้าโครงตัวควบคุมแบบตารางพื้นฐาน

 • ในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน ตัวควบคุมจะถูกจัดเรียงตามแนวตั้งเช่นคุณอาจเห็นบนฟอร์มกระดาษ มีป้ายชื่อทางด้านซ้ายของแต่ละตัวควบคุม เค้าโครงแบบเรียงซ้อนจะอยู่ภายในส่วนของรายงานเดียว ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรูปแบบตัวควบคุมแบบเรียงซ้อนพื้นฐาน

  เค้าโครงตัวควบคุมแบบเรียงซ้อนพื้นฐาน

คุณสามารถมีเค้าโครงตัวควบคุมหลายชนิดใดชนิดหนึ่งในรายงาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเค้าโครงตารางเพื่อสร้างแถวของข้อมูลสำหรับแต่ละระเบียน แล้วอย่าง น้อยหนึ่งเค้าโครงแบบเรียงซ้อนอยู่ภายใต้ ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียนเดียวกัน

สร้างเค้าโครงตัวควบคุมใหม่

Access สร้างเค้าโครงคอลัมน์ควบคุมโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • คุณสามารถสร้างรายงานใหม่ ด้วยการคลิกรายงาน รูปปุ่ม ในกลุ่มบนแท็บสร้างรายงาน

 • คุณสามารถสร้างรายงานใหม่ ด้วยการคลิกรายงานเปล่า รูปปุ่ม ในกลุ่มบนแท็บสร้างรายงาน แล้ว ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ลงในรายงาน

ในรายงานที่มีอยู่ คุณสามารถสร้างเค้าโครงตัวควบคุมใหม่ โดยเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

 1. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่มลงในเค้าโครง

 2. ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวควบคุมอื่น ๆ ลงในเค้าโครงเหมือน แป้น SHIFT ค้างไว้ และเลือกตัวควบคุมเหล่านั้นด้วย

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บนแท็บการจัดเรียง ในกลุ่มตาราง คลิกตาราง หรือแบบเรียงซ้อน

  • คลิกขวาตัวควบคุมที่เลือกหรือตัวควบคุม ชี้ไปที่เค้าโครง แล้ว คลิ กตาราง หรือแบบเรียงซ้อน

Access สร้างเค้าโครงตัวควบคุม และเพิ่มตัวควบคุมที่เลือก

สลับเค้าโครงตัวควบคุม จากตารางแบบเรียงซ้อน หรือแบบเรียงซ้อนกับตาราง

เมื่อต้องการสลับทั้งเค้าโครงที่มีเค้าโครงของแต่ละชนิดไปยังอีกกล่อง:

 • เลือกเค้าโครงตัวควบคุม ด้วยการคลิกตัวเลือกเค้าโครงสีส้มที่มุมบนซ้ายของเค้าโครง

  มีเลือกเซลล์ทั้งหมดในเค้าโครง

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บนแท็บการจัดเรียง ในกลุ่มตาราง คลิกชนิดเค้าโครงคุณต้องการ (ตาราง หรือแบบเรียงซ้อน )

  • คลิกขวาที่ตัวควบคุมเค้าโครง ชี้ไปที่เค้าโครง แล้ว คลิ กชนิดเค้าโครงที่คุณต้องการ

Access จัดเรียงใหม่ตัวควบคุมลงในชนิดเค้าโครงคุณเลือก

แยกเค้าโครงตัวควบคุมเดียวเป็นเค้าโครงที่สอง

คุณสามารถแยกเค้าโครงตัวควบคุมลงในเค้าโครงสอง โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

 1. กดแป้น SHIFT ค้างไว้ และคลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการย้ายไปยังตัวควบคุมเค้าโครงใหม่

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บนแท็บการจัดเรียง ในกลุ่มตาราง คลิกชนิดเค้าโครงที่คุณต้องการสำหรับเค้าโครงใหม่ (ตาราง หรือแบบเรียงซ้อน )

  • คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่เลือก ชี้ไปที่เค้าโครง แล้ว คลิ กชนิดเค้าโครงที่คุณต้องการสำหรับเค้าโครงใหม่

Access สร้างเค้าโครงตัวควบคุมใหม่ และเพิ่มตัวควบคุมที่เลือก

จัดเรียงตัวควบคุมในเค้าโครงตัวควบคุม

 • คุณสามารถย้ายตัวควบคุมในเค้าโครงตัวควบคุม ด้วยการลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ ขณะที่คุณลากเขตข้อมูล แถบแนวตั้ง หรือแนวนอนระบุที่ได้จะถูกวางไว้เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

 • คุณสามารถย้ายตัวควบคุมจากเค้าโครงตัวควบคุมเดียวเป็นเค้าโครงควบคุมอื่นของชนิดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลากตัวควบคุมจากเค้าโครงแบบเรียงซ้อนหนึ่ง ไปยังเค้าโครงแบบเรียงซ้อนอื่น แต่ไม่ได้ ลงในเค้าโครงตาราง

เพิ่มตัวควบคุมลงในเค้าโครงตัวควบคุม

เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่จากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล เพื่อควบคุมเค้าโครงที่มีอยู่แล้ว   

 • เพียงแค่ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ไปยังเค้าโครง แนวนอน หรือแนวตั้งแถบบ่งชี้ที่เขตข้อมูลจะถูกวางไว้เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมที่มีอยู่ลงในเค้าโครงที่มีตัวควบคุมที่มีอยู่   

 1. เลือกตัวควบคุมแรกที่คุณต้องการเพิ่มลงในเค้าโครงตัวควบคุม

 2. ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวควบคุมอื่น ๆ ลงในเค้าโครงเหมือน แป้น SHIFT ค้างไว้ และเลือกตัวควบคุมเหล่านั้นด้วย คุณสามารถเลือกตัวควบคุมในเค้าโครงตัวควบคุมอื่น ๆ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้ารายงานเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ ลากเขตข้อมูลที่เลือกเค้าโครง แนวนอน หรือแนวตั้งแถบบ่งชี้ที่เขตข้อมูลจะถูกวางไว้เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

  • ถ้ารายงานเปิดอยู่ในมุมมองเค้าโครง:

   1. บนแท็บการจัดเรียง ในกลุ่มตาราง คลิกชนิดของคุณถูกเพิ่มลงในเค้าโครง ถ้าคุณถูกเพิ่มลงในเค้าโครงตาราง คลิกตาราง ถ้าคุณถูกเพิ่มลงในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน คลิกแบบเรียงซ้อน

    Access สร้างเค้าโครงใหม่ และเพิ่มตัวควบคุมที่เลือก

   2. ลากเค้าโครงใหม่ไปยังเค้าโครงที่มีอยู่ แนวนอน หรือแนวตั้งแถบบ่งชี้ที่เขตข้อมูลจะถูกวางไว้เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

เอาตัวควบคุมออกจากรูปแบบตัวควบคุม

เอาตัวควบคุมออกจากรูปแบบตัวควบคุมให้คุณสามารถวางไว้ที่ใดก็ได้บนรายงาน โดยไม่มีผลกระทบต่อตำแหน่งของตัวควบคุมอื่น ๆ

 1. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการเอาออกจากเค้าโครง การเลือกหลายตัวควบคุม แป้น SHIFT ค้างไว้แล้ว คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการเอาออก เมื่อต้องการเลือกทั้งหมดของตัวควบคุมในเค้าโครง คลิกเค้าโครงกล่องตัวเลือกที่มุมบนซ้ายของเค้าโครง

 2. คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่เลือกหนึ่ง ชี้ไปที่เค้าโครง แล้ว คลิ กเอาเค้าโครง

  Access เอาตัวควบคุมที่เลือกจากเค้าโครง

เคล็ดลับ: เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวควบคุมถูกแทรกลงในเค้าโครงควบคุม ตามที่คุณย้าย กดแป้น CTRL ค้างไว้ แล้ว ลากตัวควบคุมเพื่อที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ลบเขตข้อมูลหรือคอลัมน์

 1. คลิกเขตข้อมูลหรือคอลัมน์ที่จะลบ หรือคลิกของป้ายชื่อหรือส่วนหัวของคอลัมน์

  เข้าถึงวาดเส้นขอบรอบรายการเพื่อระบุว่า จะถูกเลือก

 2. กด Delete

เปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษ

ใช้กลุ่มขนาดหน้ากระดาษ และเค้าโครงหน้ากระดาษ บนแท็บการตั้งค่าหน้ากระดาษ เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาด การวางแนว ระยะขอบ และอื่น ๆ

 1. คลิกที่แท็บการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกลุ่มขนาดหน้ากระดาษ คลิกขนาด เพื่อเลือกขนาดกระดาษที่แตกต่างกัน

 3. ในกลุ่มขนาดหน้ากระดาษ คลิกระยะขอบ เพื่อปรับระยะขอบของรายงาน

 4. ในกลุ่มเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกแนวตั้ง หรือแนวนอน เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวกระดาษ

เปลี่ยนการจัดรูปแบบของเขตข้อมูล

 1. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บรูปแบบ ใช้เครื่องมือในกลุ่มฟอนต์ เพื่อนำการจัดรูปแบบคุณต้องการ

ผูกกล่องข้อความไปยังเขตข้อมูลที่แตกต่างกัน (เปลี่ยนแหล่งตัวควบคุมของตัวควบคุม)

 1. คลิกภายในคอลัมน์หรือเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแหล่งตัวควบคุม

  วาดเส้นขอบรอบรายการเพื่อระบุว่า เขตข้อมูลที่เลือก

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้อยู่ในปัจจุบัน กด F4 เพื่อแสดงแท็บนั้น

 3. บนแท็บข้อมูล ของแผ่นคุณสมบัติ ตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมลงในเขตข้อมูลใหม่ คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลจากรายการดรอปดาวน์ หรือคุณสามารถพิมพ์นิพจน์ในกล่อง

การเปลี่ยนแปลงแหล่งระเบียนของรายงาน

 1. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่ กด F4 เพื่อแสดงแท็บนั้น

 2. ในรายการดรอปดาวน์ที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติ คลิกรายงาน

 3. ในแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ ข้อมูล

 4. ในรายการดรอปดาวน์ของแหล่งระเบียน เลือกตารางหรือคิวรีที่คุณต้องการใช้สำหรับแหล่งระเบียน หรือคลิก ปุ่มตัวสร้าง เพื่อแสดงตัวสร้างคิวรี

  หมายเหตุ: ถ้ารายงานจะอยู่ในปัจจุบันโดยยึดตามตาราง Access ถามว่า คุณต้องการสร้างแบบสอบถามที่ยึดตามตาราง คลิกใช่ เพื่อแสดงตัวสร้างแบบสอบถาม และสร้างแบบสอบถาม หรือคลิกไม่มี เพื่อยกเลิกการดำเนินการ ถ้าคุณเลือกที่จะสร้างแบบสอบถาม แบบสอบถามใหม่จะกลายเป็น แหล่งระเบียนของรายงาน จะถูกสร้างขึ้นเป็นคิวรีแบบ "ฝัง" ซึ่งนั่นคือ คิวรีที่เก็บไว้ ในคุณสมบัติแหล่งระเบียนของรายงาน แทนที่ จะ เป็นวัตถุแบบสอบถามที่แยกต่างหาก

ตัดข้อความในเขตข้อมูล

 1. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่ คลิกขวาเขตข้อมูลที่คุณต้องการตัดข้อความที่ แล้วคลิกคุณสมบัติ มิฉะนั้น เพียงแค่คลิกเขตข้อมูลเพื่อเลือก

 2. บนแท็บรูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ ตั้งค่าคุณสมบัติขยายได้เป็นYes

เพิ่มเส้นตาราง

ถ้าตัวควบคุมของคุณอยู่ในรูปแบบตัวควบคุม คุณสามารถเพิ่มเส้นตารางเพื่อให้การเว้นวรรคภาพเพิ่มเติมระหว่างตัวควบคุม

 1. คลิกเขตข้อมูลใด ๆ ในเค้าโครงตัวควบคุม

  มีลากเส้นขอบรอบเขตข้อมูลเพื่อระบุว่า จะถูกเลือก

 2. บนแท็บการจัดเรียง ในกลุ่มตาราง คลิกเส้นตาราง

 3. เลือกสไตล์ของเส้นตารางที่คุณต้องการจากรายการดรอปดาวน์

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเพิ่มเส้นตารางได้ โดยคลิกขวาที่เขตข้อมูลใด ๆ ในรูปแบบตัวควบคุม ชี้ไปที่เค้าโครง ชี้ไปที่เส้นตาราง แล้ว เลือกชนิดของเส้นตารางที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนโลโก้หรือรูปอื่น ๆ

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการเพิ่มโลโก้ลงในรายงาน โดยใช้เครื่องมือโลโก้ และวิธีการปรับขนาดตัวควบคุมรูปภาพหรือรูปภาพภายในตัวควบคุมรูปภาพ

เพิ่มโลโก้

 • บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ คลิกโลโก้

  กล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ จะแสดงขึ้น

 • เรียกดูโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ของคุณโลโก้ และดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น

  Access เพิ่มโลโก้ให้มุมซ้ายบนของรายงาน

ปรับขนาดตัวควบคุมที่ประกอบด้วยโลโก้หรือรูปอื่น ๆ

 1. คลิกตัวควบคุมที่ประกอบด้วยรูป

  มีลากเส้นขอบรอบตัวควบคุมเพื่อระบุว่า จะถูกเลือก

 2. วางตัวชี้บนเส้นขอบ เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรแบบสองหัว คุณสามารถลากในคำแนะนำที่ระบุ โดยใช้ลูกศรเพื่อทำให้การควบคุมรูปมีขนาดใหญ่ หรือเล็กลง

โปรดสังเกตว่า เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัติโหมดขนาดของรูปภาพคือการคลิปเสียงซึ่งหมายความว่า ที่รูปจะอยู่เสมอขนาดเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงวิธีขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กคุณทำให้ตัวควบคุมรูป ถ้าคุณต้องการให้รูปดูใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง ตามที่คุณปรับขนาดตัวควบคุม ทำต่อไปนี้:

ปรับขนาดโลโก้หรือรูปภาพภายในตัวควบคุม

 1. เลือกรูปแบบ

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. บนแท็บรูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ ตั้งค่าคุณสมบัติขนาดโหมด ไปยังตัวเลือกที่คุณต้อง:

การตั้งค่า

คำอธิบาย

คลิป

รูปยังคงขนาดเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงวิธีขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กคุณทำให้ตัวควบคุมรูป ถ้าคุณทำ ตัวควบคุมรูปมีขนาดเล็กกว่ารูปภาพจะถูกตัด

ยืด

รูปยืดออกทั้งแนวตั้ง และแนวนอนให้ตรงกับขนาดของตัวควบคุมรูป อัตราส่วนกว้างยาวต้นฉบับของรูปจะไม่ถูกรักษาไว้ เพื่อตั้งค่านี้อาจทำให้รูปเพี้ยนเว้นแต่ว่าคุณตั้งค่าอย่างแม่นยำความสูงและความกว้างของตัวควบคุมรูป

ย่อ/ขยาย

ขณะที่ตัวควบคุมรูปที่ถูกปรับขนาด รูปปรับเป็นขนาดใหญ่สุด โดยไม่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนกว้างยาวต้นฉบับของรูป

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือแก้ไขชื่อรายงาน

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการเพิ่ม หรือแก้ไขป้ายชื่อที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องของรายงาน

เพิ่มชื่อลงในรายงาน

 • บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ คลิกชื่อเรื่อง

  ป้ายชื่อใหม่จะถูกเพิ่มลงในส่วนหัวรายงาน และป้อนชื่อรายงานให้คุณเป็นชื่อเรื่องของรายงาน

 • เมื่อมีสร้างป้ายชื่อ ข้อความในป้ายชื่อถูกเลือกไว้สำหรับคุณเพื่อให้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนข้อความ คุณสามารถเริ่มเพียงแค่พิมพ์ชื่อเรื่องคุณต้องการ

 • เมื่อคุณเสร็จแล้วให้กด ENTER

แก้ไขชื่อเรื่องของรายงาน

 1. ดับเบิลคลิกที่ป้ายชื่อที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องของรายงานเพื่อวางเคอร์เซอร์ลงในป้ายชื่อ

 2. พิมพ์ข้อความคุณต้องการใช้เป็นชื่อเรื่องของรายงาน และเมื่อคุณเสร็จแล้วให้กด ENTER

เพิ่มหมายเลขหน้า วันปัจจุบัน หรือเวลาปัจจุบัน

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการเพิ่มหมายเลขหน้าลงในรายงาน และวิธีการเพิ่มวันปัจจุบันหรือเวลาปัจจุบัน

เพิ่มหมายเลขหน้า

 • บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ คลิกหมายเลขหน้า

  กล่องโต้ตอบหมายเลขหน้า จะปรากฏขึ้น

 • เลือกรูปแบบ ตำแหน่ง และจัดแนวที่คุณต้องการสำหรับหมายเลขหน้า

 • ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงหมายเลขของหน้าแรก ถ้าคุณไม่ต้องการให้ตัวเลขบนหน้าแรก

 • คลิก ตกลง

  หมายเลขหน้าจะถูกเพิ่มลงในรายงาน สลับไปยังการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เพื่อดูตัวเลขจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อคุณพิมพ์รายงาน

เพิ่มวันหรือเวลา

 • บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ คลิกวันและเวลา

  กล่องโต้ตอบวันและเวลา จะปรากฏขึ้น

 • ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมวันที่ ถ้าคุณไม่ต้องการให้รวมวันที่

 • ถ้าคุณต้องการรวมวัน คลิกรูปแบบวันที่คุณต้องการ

 • ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมเวลา ถ้าคุณไม่ต้องการให้รวมเวลา

 • ถ้าคุณต้องการรวมเวลา คลิกรูปแบบเวลาที่คุณต้องการ

  ตัวอย่างของวันและเวลา ในรูปแบบที่คุณได้เลือก ปรากฏในพื้นที่ตัวอย่าง ของกล่องโต้ตอบ

 • คลิก ตกลง

ปรับเปลี่ยนรายงานของคุณในมุมมองออกแบบ

ในบางกรณี คุณไม่สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนบางอย่างในรายงานของคุณในมุมมองเค้าโครง และต้องใช้มุมมองออกแบบแทน

เพิ่มหมายเลขบรรทัด

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก กล่องข้อความ

 2. คลิกในพื้นที่เปิดของส่วนที่คุณต้องการให้หมายเลขบรรทัดปรากฏ ในกรณีส่วนใหญ่ นี้จะมีส่วนรายละเอียด คุณจะย้ายกล่องข้อความไปยังตำแหน่งสุดท้ายในภายหลัง

  เมื่อคุณคลิกรายงาน Access สร้างกล่องข้อความที่ไม่ถูกผูก ใหม่

 3. คลิกที่ป้ายชื่อ (เฉพาะทางด้านซ้ายของกล่องข้อความใหม่), และกด DELETE

 4. คลิกหนึ่งครั้งในกล่องข้อความใหม่เพื่อเลือก นั้นแล้ว คลิกอีกครั้งเพื่อวางเคอร์เซอร์ในกล่องข้อความ

 5. พิมพ์= 1แล้ว กด ENTER

 6. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 7. บนแท็บข้อมูล ของแผ่นคุณสมบัติ ตั้งค่าคุณสมบัติเรียกใช้ผลรวม ไปไว้เหนือทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้านี่คือรายงานมีการจัดกลุ่ม และคุณต้องการใส่หมายเลขเพื่อเริ่มต้นที่ 1 สำหรับแต่ละกลุ่ม ตั้งค่าคุณสมบัติให้กลุ่มอยู่เหนือ

 8. ปรับขนาดกล่องข้อความให้มีความกว้างที่เล็กลง โดยวางตำแหน่งตัวชี้ไว้เหนือจับสำหรับปรับขนาดบนขอบด้านขวาของกล่องข้อความ แล้วลากไปทางซ้าย ปล่อยให้พอสำหรับหมายเลขบรรทัดมากที่สุดที่คุณคาดว่าจะดูรายงานนี้

 9. ถ้าจำเป็นต้องใช้ ทำให้มีที่ว่างสำหรับกล่องข้อความบนขอบด้านซ้ายสุดของส่วนรายละเอียด ด้วยการลากตัวควบคุมที่มีอยู่ในส่วนนั้นไปทางขวา หรือ ด้วยการปรับขนาดตัวควบคุมที่อยู่ซ้ายสุดในส่วนนั้น

 10. ลากกล่องข้อความใหม่ไปยังตำแหน่งที่คุณต้อในรายงาน

 11. สลับไปยังมุมมองรายงาน ตัวอย่าง ก่อนพิมพ์ หรือมุมมองเค้าโครงเพื่อดูหมายเลขบรรทัด

ทำให้ส่วนหัวของกลุ่มปรากฏที่ด้านบนของแต่ละหน้า

สำหรับกลุ่มที่ยาวหลายหน้า มีประโยชน์เมื่อต้องการมีส่วนหัวของกลุ่มที่ปรากฏที่ด้านบนของแต่ละหน้าเพื่อให้ได้อย่างง่ายดายคุณสามารถดูว่าข้อมูลอยู่ในกลุ่มนั้น คุณสามารถเลือกส่วนหัวของกลุ่มในมุมมองเค้าโครง ได้ง่ายต่อการทำเช่นนี้ในมุมมองออกแบบ

 1. คลิกสองครั้งที่ตัวส่วนหัวของกลุ่ม (แถบแนวนอนเหนือส่วนหัวของกลุ่ม)

 2. บนแท็บรูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ ตั้งค่าคุณสมบัติส่วนทำซ้ำ ให้เป็นYes

เปิดรายงานย่อยในหน้าต่างแยกต่างหากมุมมองออกแบบ

เมื่อคุณเปิดรายงานในมุมมองออกแบบ รายงานย่อยใด ๆ ที่มีอยู่บนรายงานจะเปิดในมุมมองออกแบบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม รายงานย่อยแต่ละรายการจะแสดงอยู่ภายในของตัวควบคุมรายงานย่อย ไม่เป็นหน้าต่างที่แยกต่างหาก เนื่องจากมักเล็กเกินจะทำงานได้อย่างง่ายดายในตัวควบคุมรายงานย่อย ได้โดยปกติแล้วเพิ่มเติมที่สะดวกเพื่อเปิดรายงานย่อยในหน้าต่างแยกต่างหากแล้ว ทำแก้ไข เมื่อต้องการเปิดรายงานย่อยในหน้าต่างใหม่ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เลือกรายงานย่อย แล้ว บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิ กรายงานย่อยในหน้าต่างใหม่

 • คลิกหนึ่งครั้งภายนอกตัวควบคุมรายงานย่อยเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะไม่ได้เลือก แล้ว คลิกขวาภายในตัวควบคุมรายงานย่อยแล้ว คลิ กรายงานย่อยในหน้าต่างใหม่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×