การปรับเปลี่ยนเพจต้นแบบเริ่มต้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพจต้นแบบให้ลักษณะหน้าตาที่คุณต้องการสำหรับทุกเพจในไซต์ของคุณ ด้วยการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือเนื้อหาของเพจต้นแบบ คุณก็สามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏของทั้งไซต์ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว

บทความนี้แสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างสำเนาของ Default.master ปรับเปลี่ยนลักษณะในไซต์ของคุณ ปรับเปลี่ยนตัวยึดเนื้อหา แล้วนำเพจต้นแบบใหม่ไปใช้กับเพจทั้งหมดในไซต์ของคุณที่แนบอยู่กับ Default.master

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ค้นหาตำแหน่ง และคัดลอก Default.master

ระบุ และปรับเปลี่ยนสไตล์

ระบุ และปรับเปลี่ยนตัวแทนเนื้อหา

เพิ่มพื้นที่เนื้อหาใหม่

ใช้หน้าต้นแบบใหม่

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อคุณเปิดWindows SharePoint Services 3.0 ไซต์ หน้าต้นแบบเริ่มต้นเดียวชื่อ Default.master ถูกนำไปใช้กับหน้าทั้งหมดในไซต์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนหน้าต้นแบบเริ่มต้นนี้สำหรับทั้งไซต์ โดยใช้เครื่องมือออกแบบในMicrosoft Office SharePoint Designer 2007 การปรับเปลี่ยน Default.master คือ ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณถ้าหน้าต้นแบบนี้ตรงกับส่วนใหญ่คุณต้องมีอยู่แล้ว และคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงบางเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

หาตำแหน่งและคัดลอก Default.master

เพจต้นแบบเริ่มต้นอยู่ในแกลเลอรีเพจต้นแบบ ใน Office SharePoint Designer 2007 แกลเลอรีเพจต้นแบบคือโฟลเดอร์ เพจต้นแบบ ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ _catalogs ในรายการโฟลเดอร์

Default.master ในรายการโฟลเดอร์

เคล็ดลับ: คุณสามารถระบุชื่อและตำแหน่งของเพจต้นแบบที่เพจเนื้อหาของคุณแนบอยู่ได้ด้วยการดูตัวบ่งชี้เพจต้นแบบที่มุมบนขวาของเพจเนื้อหา

ระบุตำแหน่งที่ตั้งและชื่อของเพจต้นแบบโดยใช้ตัวบอกตำแหน่งใช้งานของผู้ใช้

เป็นความคิดที่ดีที่จะเก็บเพจต้นแบบใหม่ใดๆ ที่คุณสร้างไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน วิธีนี้ทำให้คุณสามารถค้นหาและจัดการเพจต้นแบบทั้งหมดของคุณสำหรับไซต์ได้โดยง่ายในตำแหน่งเดียว

มักยังควรสร้างสำเนาของ Default.master แทนที่จะปรับเปลี่ยน Default.master โดยตรง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงโดยตรง Default.master และจะไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำ คุณสามารถเสมอตั้งค่าใหม่ Default.master ข้อกำหนดของไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความการตั้งค่าหน้าแบบกำหนดเองไปยังข้อกำหนดของไซต์

เมื่อต้องการสร้างสำเนาของ Default.master

 1. ใน รายการโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่ Default.master แล้วคลิก คัดลอก

 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ เพจต้นแบบ แล้วคลิก วาง

สำเนาเพจต้นแบบเริ่มต้นในรายการโฟลเดอร์

หน้าต้นแบบใหม่ที่ชื่อ default_copy (1) .master ปรากฏขึ้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ แล้ว เปลี่ยนชื่อหน้านี้ เมื่อคุณคัดลอกหน้าต้นแบบ หน้าที่แนบกับหน้าต้นแบบเดิมเนื้อหาทั้งหมดซึ่งในกรณีนี้ Default.master ซึ่งยังคงแนบ ไปยังหน้าต้นแบบเดิม และเมื่อต้อง การคัดลอกไม่ หลังจากที่คุณคัดลอก และปรับแต่ง Default.master คุณสามารถใช้กับทั้งหมดของเนื้อหาหน้าในไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ต้นแบบใหม่ ดูที่นำหน้าต้นแบบใหม่

ด้านบนของหน้า

ระบุและปรับเปลี่ยนลักษณะ

คุณสามารถใช้เครื่องมือ CSS ใน Office SharePoint Designer 2007 เพื่อระบุลักษณะที่ใช้บนเพจต้นแบบแล้วปรับเปลี่ยนลักษณะเหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังของเพจ ให้คุณระบุลักษณะของสีพื้นหลังที่จะกำหนดเสียก่อน แล้วจึงเปลี่ยนลักษณะเหล่านั้นเพื่อนำสีพื้นหลังที่คุณต้องการไปใช้

 1. คลิก default_copy(1).master ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะ

  หมายเหตุ: บางพื้นที่เนื้อหาที่ปรากฏในมุมมองออกแบบไม่ได้นำลักษณะมาใช้ จึงไม่มีลักษณะที่สอดคล้องกันปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกตัวยึดเนื้อหาหนึ่ง ซึ่งไม่มีลักษณะปรากฏในบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ อย่างไรก็ตาม ตัวยึดเนื้อหาจะปรากฏขึ้นภายในองค์ประกอบ HTML เช่น แท็ก <td>

 2. ถ้าบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ ไม่สามารถมองเห็นได้ บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ใช้ลักษณะ

 3. ในบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิก แสดงลักษณะที่ใช้ในการเลือก

  แต่ละลักษณะที่นำไปใช้กับพื้นที่ที่เคอร์เซอร์วางอยู่จะมีเค้าร่างสีน้ำเงิน และตัวอย่างของลักษณะจะปรากฏภายในเค้าร่างนั้น

  ในภาพประกอบต่อไปนี้ ได้เลือก div.ms-titleareaframe ในมุมมองออกแบบ โดยในบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ ลักษณะสามแบบที่ใช้กับ div.ms-titleareaframe จะปรากฏขึ้น ลักษณะบนสุด Div.ms-titleareaframe กำหนดสีพื้นหลัง

  หมายเหตุ: เนื่องจากลักษณะต่างๆ จะต้องพิมพ์ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก Div.ms-titleareaframe ที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ย่อมแตกต่างจาก div.ms-titleareaframe แบบตัวพิมพ์เล็ก

  Div.ms-titleareaframe ที่เลือกไว้ในมุมมองออกแบบจะแสดงลักษณะที่สอดคล้องกันในบานหน้าต่างงาน 'ใช้ลักษณะ'

  1. มีการเลือก Div.ms-titleareaframe ในมุมมองออกแบบ

  2. ลักษณะสามแบบที่นำไปใช้กับ div.mstitleareaframe ปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ

 4. คลิกขวาสไตล์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้ว คลิ กเลือกอินสแตนซ์ X ทั้งหมด เมื่อ X เป็นจำนวนอินสแตนซ์ที่ลักษณะจะถูกนำไปใช้บนหน้า

  สำหรับตัวอย่างนี้ คลิกขวาที่ลักษณะบนสุด Div.ms-titleareaframe

 5. หลังจากที่คุณเลือกอินสแตนซ์ทั้งหมดของลักษณะแล้ว ให้คลิกขวาที่ลักษณะอีกครั้ง แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนลักษณะ

 6. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนลักษณะ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  เมื่อต้องการทำตามตัวอย่างในกล่องโต้ตอบการปรับเปลี่ยนสไตล์ ภายใต้ประเภท คลิกพื้นหลัง ในรายการสีพื้นหลัง คลิกสีแดง แดง นั้นแล้ว คลิกตกลง

จะมีการนำลักษณะใหม่ไปใช้กับเพจ

ลักษณะที่ถูกปรับเปลี่ยนในมุมมองออกแบบ

ปรับเปลี่ยนลักษณะไปเรื่อยๆ จนกว่าเพจต้นแบบจะมีลักษณะหน้าตาอย่างที่คุณต้องการให้เป็น

หมายเหตุ: ถ้าตลอดเวลา คุณตัดสินใจว่า คุณไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับหน้าต้นแบบ คุณสามารถตั้งค่าข้อกำหนดของไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความการตั้งค่าหน้าแบบกำหนดเองไปยังข้อกำหนดของไซต์

เมื่อคุณปรับเปลี่ยนสไตล์ในไซต์ SharePoint เปิดสำเนาของ Core.css และทำการเปลี่ยนแปลงกับสำเนาภายในเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความนำไปใช้ในแผ่นงานสไตล์แบบกำหนดเองไปยังไซต์ SharePoint

ด้านบนของหน้า

ระบุและปรับเปลี่ยนตัวยึดเนื้อหา

ตามค่าเริ่มต้น เนื้อหาส่วนใหญ่บน Default.master ซึ่งเป็นเพจต้นแบบเริ่มต้นสำหรับไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ไม่มีการใช้โค้ดบนเพจ โดยมากแล้ว เนื้อหาจะมาจากตัวควบคุมเว็บ ASP.NET SharePoint ซึ่งเรียกมาจากเซิร์ฟเวอร์ เมื่อมีการร้องขอเพจเนื้อหาในเบราว์เซอร์ เนื้อหานี้จะถูกเรียกจากเซิร์ฟเวอร์และแสดงบนเพจ ตัวอย่างเช่น ข้อความ "ไซต์ทีม" ที่ปรากฏขึ้นในส่วนซ้ายสุดของโฮมเพจเริ่มต้น (default.aspx) นั้นได้มาจากตัวควบคุมตัวยึดเนื้อหา ASP.NET ที่เรียกเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์ ข้อความ "ไซต์ทีม" จะไม่ปรากฏขึ้นภายในแท็ก HTML ในมุมมองโค้ด คุณสามารถแทนที่ข้อความนี้ด้วยเนื้อหาที่กำหนดเองได้ด้วยการใช้ Office SharePoint Designer 2007

ตัวยึดเนื้อหาเริ่มต้นส่วนใหญ่ใน Default.master จำเป็นสำหรับคุณลักษณะการทำงานร่วมกันของ Windows SharePoint Services 3.0 (เช่น รายการและไลบรารี SharePoint) ดังนั้นจึงไม่ควรลบออก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ Office SharePoint Designer 2007 เพื่อปรับเปลี่ยนตัวยึดเนื้อหาเริ่มต้นได้เพื่อให้มีลักษณะหน้าตาอย่างที่คุณต้องการให้เป็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทนที่ข้อความ "ไซต์ทีม" ด้วยข้อความอื่นได้

 1. เปิด Default.master

 2. เมื่อต้องการเปิดแถบเครื่องมือ เพจต้นแบบ บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ แล้วคลิก เพจต้นแบบ

 3. ให้ใช้แถบเครื่องมือ เพจต้นแบบ เพื่อหาตำแหน่งตัวยึดเนื้อหาที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

  เมื่อต้องการทำตามตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ เพจต้นแบบ ให้คลิกลูกศรทางขวาของกล่อง ขอบเขต แล้วคลิก PlaceHolderSiteName

 4. คลิกข้อความ ไซต์ทีม เพื่อเลือกคุณสมบัติโครงการ

  คุณสมบัติโครงการในตัวยึดเนื้อหาของชื่อไซต์ตัวยึดที่เลือกในมุมมองออกแบบ
  คุณสมบัติโครงการภายในตัวแทนเนื้อหา PlaceHolderSiteName ที่เลือกในมุมมองออกแบบ
 5. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไซต์ของคุณ แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยคลิก บันทึก บนเมนู แฟ้ม

  ข้อความแจ้งให้ทราบว่าการบันทึกการเปลี่ยนแปลงจะกำหนดเพจเองจากข้อกำหนดของไซต์ ให้คลิก ใช่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับหน้าต้นแบบ เสมอสามารถตั้งข้อกำหนดของไซต์นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความการตั้งค่าหน้าแบบกำหนดเองไปยังข้อกำหนดของไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาตำแหน่ง และปรับเปลี่ยนตัวแทนเนื้อหาเริ่มต้นแล้ว ดูบทความปรับเปลี่ยนตัวแทนเนื้อหา SharePoint เริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

เพิ่มขอบเขตเนื้อหาใหม่

คุณสามารถเพิ่มขอบเขตเนื้อหาใหม่ให้กับเพจต้นแบบได้ด้วยการเพิ่มตัวยึดเนื้อหา

หมายเหตุ: ตัวยึดเนื้อหาจะไม่สามารถแทรกภายในตัวยึดเนื้อหาอื่นได้

 1. คลิกขวาที่เพจในมุมมองออกแบบ จากนั้นคลิก จัดการขอบเขตเนื้อหา Microsoft ASP.NET บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบ จัดการขอบเขตเนื้อหา ในกล่อง ชื่อขอบเขต ให้พิมพ์ชื่อสำหรับขอบเขตเนื้อหาใหม่ของคุณ แล้วคลิก เพิ่ม

  เมื่อต้องการทำตามตัวอย่าง ให้พิมพ์ ContentPlaceHolder1 ในกล่อง ชื่อขอบเขต

 3. คลิก ปิด

  ตัวยึดเนื้อหาใหม่ที่ชื่อ ContentPlaceHolder1 ปรากฏขึ้น

  ตัวยึดเนื้อหาในมุมมองออกแบบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับหน้าต้นแบบ เสมอสามารถตั้งข้อกำหนดของไซต์นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความการตั้งค่าหน้าแบบกำหนดเองไปยังข้อกำหนดของไซต์

ด้านบนของหน้า

นำเพจต้นแบบใหม่ไปใช้

หลังจากที่สร้างเพจต้นแบบใหม่แล้ว คุณสามารถกำหนดให้เป็นเพจต้นแบบเริ่มต้นสำหรับทั้งไซต์ได้

เมื่อคุณกำหนดเพจต้นแบบใหม่เป็นเพจต้นแบบเริ่มต้น ทุกเพจที่แนบกับ Default.master รุ่นปัจจุบัน รวมถึงเพจที่มีอยู่แล้วในไซต์ของคุณและเพจใหม่ใดๆ ที่คุณสร้างโดยแนบกับ Default.master จะถูกแนบกับเพจต้นแบบใหม่

 • ในโฟลเดอร์ เพจต้นแบบ ให้คลิกขวาที่เพจที่คุณต้องการใช้เป็นต้นแบบเริ่มต้น แล้วคลิก ตั้งค่าเป็นเพจต้นแบบเริ่มต้น บนเมนูทางลัด

  ข้อความปรากฏคำเตือนว่า หน้าใด ๆ ที่ประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหาที่ไม่ปรากฏในหน้าต้นแบบเริ่มต้นใหม่ จะปรากฏขึ้นใช้งานไม่ได้ ถ้าภูมิภาคเนื้อหาในต้นแบบเริ่มต้นใหม่ให้เข้ากับขอบเขตเนื้อหาในหน้าเนื้อหาของไซต์ คลิกใช่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในขอบเขตเนื้อหาและพื้นที่ที่สำรองไว้ที่เนื้อหา ดูบทความปรับเปลี่ยนค่าเริ่มต้น SharePoint เนื้อหาพื้นที่ที่สำรองไว้

หมายเหตุ: ถ้าเพจต้นแบบเป็นเพจต้นแบบเริ่มต้นสำหรับไซต์อยู่แล้ว คำสั่ง ตั้งค่าเป็นเพจต้นแบบเริ่มต้น จะไม่พร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×