การปรับเปลี่ยนตัวยึดเนื้อหาเริ่มต้นของ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหา ซึ่งจะแสดงในมุมมองโค้ดด้วย<asp:ContentPlaceHolder>มีขอบเขตของ replaceable เนื้อหาบนหน้าต้นแบบ คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวแทนเนื้อหาบนหน้าต้นแบบเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปหน้าเนื้อหาที่ถูกแนบกับหน้าต้นแบบทั้งหมด หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถแทนอย่างใดอย่างหนึ่งตัวแทนเนื้อหาเริ่มต้นบนหน้าเดี่ยวที่มีเนื้อหา โดยการแทรกเนื้อหาแบบกำหนดเอง เนื้อหาแบบกำหนดเองจากนั้นในตำแหน่งของเนื้อหาเริ่มต้นสำหรับหน้านั้นเดียวเมื่อดูในเบราว์เซอร์

บทความนี้ทำให้เกิดตัวแทนเนื้อหา และแสดงวิธีการใช้แถบเครื่องมือหน้าต้นแบบ เพื่อค้นหาได้ บทความนี้แสดงรายการ และอธิบายทั้งหมดของตัวแทนเนื้อหาเริ่มต้นที่ปรากฏบน Default.master ในไซต์Windows SharePoint Services 3.0 ยัง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาโดยตัวแทนเนื้อหา

ในบทความนี้

ที่ตัวแทนเนื้อหาเริ่มต้นทำเนื้อหาของพวกเขาได้อย่างไร

ค้นหาตัวแทนเนื้อหา

ตัวแทนเนื้อหาเริ่มต้นบน Default.master ใน Windows SharePoint Services 3.0 ไซต์

ปรับเปลี่ยนเนื้อหาในพื้นที่สำรองไว้เนื้อหา

ที่ตัวแทนเนื้อหาเริ่มต้นทำเนื้อหาของพวกเขาได้อย่างไร

ไม่มีโค้ดส่วนใหญ่ของเนื้อหาบน Default.master หน้าต้นแบบเริ่มต้นสำหรับไซต์Windows SharePoint Services 3.0 ตามค่าเริ่มต้น บนหน้า เนื้อหาส่วนใหญ่มาจากตัวควบคุมเว็บ SharePoint ASP.NET เนื้อหาซึ่งจะได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ เมื่อมีการร้องขอหน้าเนื้อหาในเบราว์เซอร์ เนื้อหาเหล่านี้จะเรียกใช้จากเซิร์ฟเวอร์ และแสดงในหน้า ตัวอย่าง "ไซต์ทีม" ข้อความที่ปรากฏขึ้นในภูมิภาคทางซ้ายสุดของโฮมเพจของ (default.aspx) ได้รับการสนับสนุน โดยตัวควบคุมเว็บ SharePoint ASP.NET ที่ดึงเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้น ข้อความ "ไซต์ทีม" ไม่ปรากฏอยู่ภายใน HTML แท็กในมุมมองโค้ด คุณสามารถแทนข้อความนี้ มีเนื้อหาแบบกำหนดเอง โดยใช้Microsoft Office SharePoint Designer 2007 ตามที่อธิบายไว้ในส่วนเวอร์ชันที่ใหม่กว่าที่ปรับเปลี่ยนเนื้อหาในพื้นที่สำรองไว้เนื้อหา

ไซต์ทีม ปรากฏภายในตัวยึดเนื้อหา

ด้านบนของหน้า

ค้นหาตัวแทนเนื้อหา

พื้นที่ที่สำรองไว้ที่เนื้อหาปรากฏเฉพาะในหน้าต้นแบบ เมื่อต้องการดูตัวแทนเนื้อหาในไซต์Windows SharePoint Services 3.0 เหลือ visualคอนเทนเนอร์ว่าง และเส้นขอบที่มองเห็นได้ ต้องถูกเปิดใช้งาน บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่เหลือ Visual แล้ว คลิ กคอนเทนเนอร์ว่าง และเส้นขอบที่มองเห็นได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสดง ถูกเลือกบนเมนูย่อย

ปุ่มคอนเทนเนอร์เปล่า และเส้นขอบที่มองเห็นได้ จะถูกเน้นสีส้มเมื่อพวกเขาจะเปิดใช้งาน ดังที่แสดงไว้ที่นี่

เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพที่แสดงการถูกเน้นบนเมนูเมื่อได้รับการเปิดใช้งาน

คุณสามารถหาตัวแทนเนื้อหาในมุมมองออกแบบได้อย่างง่ายดาย โดยใช้แถบเครื่องมือหน้าต้นแบบ

 1. เมื่อต้องการเปิดแถบเครื่องมือ เพจต้นแบบ บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ แล้วคลิก เพจต้นแบบ

 2. เมื่อต้องการเลือกตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหา คลิกลูกศร แล้ว คลิ กตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาที่คุณต้องการค้นหา

ในภาพประกอบต่อไปนี้PlaceHolderTitleBreadcrumb ถูกเลือกไว้บนแถบเครื่องมือหน้าต้นแบบ

แถบเครื่องมือ เพจต้นแบบ

เมื่อเลือกตัวเลือกในมุมมองออกแบบ ตัวแทนเนื้อหามีลักษณะเหมือนกับที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้ แท็บแสดงรหัสพื้นที่ที่สำรองไว้

แท็บตัวยึดเนื้อหาตามที่ปรากฏในมุมมองออกแบบ
แท็บตัวแทนเนื้อหาเนื่องจากจะปรากฏในมุมมองออกแบบ

เมื่อคุณเลือกตัวแทนเนื้อหาแบบ โดยใช้แถบเครื่องมือหน้าต้นแบบ ตัวแทนเนื้อหาถูกเลือกไว้บนตัวเลือกแท็กด่วน เพิ่มเติม

เคล็ดลับ: ถ้ามองไม่เห็นตัวเลือกแท็กด่วน บนเมนูมุมมอง คลิกตัวเลือกแท็กอย่างรวดเร็ว

ตัวยึดเนื้อหาตามที่ปรากฏบนตัวเลือกแท็กด่วน
ตัวแทนเนื้อหาแบบเนื่องจากจะปรากฏขึ้นในตัวเลือกแท็กอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือหน้าต้นแบบ ในมุมมองออกแบบหรือมุมมองโค้ด

ด้านบนของหน้า

ตัวแทนเนื้อหาเริ่มต้นบน Default.master ในไซต์Windows SharePoint Services 3.0

ตามค่าเริ่มต้น หน้าเนื้อหาWindows SharePoint Services 3.0 ใช้ตัวแทนเนื้อหาที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ ตารางนี้ระบุตัวแทนเนื้อหา และอธิบายว่า แต่ละแทนพื้นที่ที่สำรองไว้บนหน้า

ประโยชน์สูงสุดของตัวแทนเนื้อหาเริ่มต้นบน Default.master จำเป็นสำหรับฟีเจอร์ทำงานร่วมกันของWindows SharePoint Services 3.0 (เช่นรายการ SharePoint และไลบรารี) และจึง ควรไม่ถูกลบออก

สำหรับตัวอย่างแบบเป็นภาพตัวแทนเนื้อหาเริ่มต้นที่แสดงอยู่ที่นี่ ใช้แถบเครื่องมือหน้าต้นแบบ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้

ตัวแทนเนื้อหา

คำอธิบาย

PlaceHolderBodyAreaClass

สไตล์เนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนหัวของหน้า

PlaceHolderBodyLeftBorder

องค์ประกอบของเส้นขอบสำหรับหน้าหลักเนื้อความ

PlaceHolderBodyRightMargin

ระยะขอบขวาของเนื้อหาหน้าหลัก

PlaceHolderCalendarNavigator

แสดงวันที่ตัวใช้เลือกสำหรับการนำทางในปฏิทินเมื่อปฏิทินจะมองเห็นได้บนหน้า

PlaceHolderFormDigest

ตัวควบคุมความปลอดภัย "ฟอร์มแยกย่อย"

PlaceHolderGlobalNavigation

แสดงเส้นทางการนำทางส่วนกลาง

PlaceHolderHorizontalNav

เมนูนำทางด้านบนของหน้า

PlaceHolderLeftActions

ด้านล่างของพื้นที่ที่นำทางด้านซ้าย

PlaceHolderLeftNavBar

พื้นที่การนำทางด้านซ้าย

PlaceHolderLeftNavBarBorder

องค์ประกอบของเส้นขอบบนแถบนำทางด้านซ้าย

PlaceHolderLeftNavBarDataSource

แหล่งข้อมูลสำหรับเมนูนำทางด้านซ้าย

PlaceHolderLeftNavBarTop

ด้านบนของพื้นที่ที่นำทางด้านซ้าย

PlaceHolderMain

เนื้อหาหลักของหน้า

PlaceHolderMiniConsole

สถานที่เพื่อแสดงหน้าระดับคำสั่ง ตัวอย่างเช่น WIKI คำสั่งเช่นหน้าแก้ไขประวัติ และลิงก์ขาเข้า

PlaceHolderNavSpacer

ความกว้างของพื้นที่ที่นำทางด้านซ้าย

PlaceHolderPageDescription

คำอธิบายของเนื้อหาหน้า

PlaceHolderPageImage

ไอคอนหน้าบริเวณมุมบนซ้ายของหน้า

PlaceHolderSearchArea

พื้นที่กล่องค้นหา

PlaceHolderSiteName

ชื่อของไซต์

PlaceHolderTitleAreaClass

สไตล์เพิ่มเติมในส่วนหัวของหน้า

PlaceHolderTitleAreaSeparator

แสดงเงาสำหรับพื้นที่ชื่อเรื่อง

PlaceHolderTitleBreadcrumb

พื้นที่การนำทางเนื้อหาหลัก

PlaceHolderPageTitleInTitleArea

หน้าชื่อเรื่องที่แสดงด้านล่างการเชื่อมโยงในทันที

PlaceHolderTitleLeftBorder

เส้นขอบซ้ายของพื้นที่ชื่อเรื่อง

PlaceHolderTitleRightMargin

ระยะขอบขวาของพื้นที่ชื่อเรื่อง

PlaceHolderTopNavBar

พื้นที่การนำทางด้านบน

PlaceHolderUtilityContent

เนื้อหาเพิ่มเติมที่ด้านล่างของหน้า

SPNavigation

ตามค่าเริ่มต้นในWindows SharePoint Services 3.0 ว่างไว้ สามารถใช้สำหรับการแก้ไขตัวควบคุมของหน้าเพิ่มเติม

WSSDesignConsole

แก้ไขหน้าควบคุมเมื่อหน้าอยู่ในโหมดแก้ไขหน้า (ในเบราว์เซอร์ คลิกการกระทำในไซต์ แล้ว คลิกแก้ไขหน้า )

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนเนื้อหาในพื้นที่สำรองไว้เนื้อหา

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนเนื้อหาแบบไปใช้กับไซต์ทั้งหมดของคุณ ปรับเปลี่ยนตัวแทนเนื้อหาบนหน้าต้นแบบ คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาบนหน้าเนื้อหาแต่ละ ดังนั้นจึงแทนที่เนื้อหาเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนไปที่หน้าเนื้อหาด้วยหน้าต้นแบบ

หมายเหตุ: คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนหน้าต้นแบบทั้งหมด ไม่ใช่แค่เพียง เพื่อเนื้อหาภายในพื้นที่ที่สำรองไว้ที่เนื้อหา เปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปยังหน้าต้นแบบจะถูกนำไปใช้กับทั้งหมดของหน้าเนื้อหาที่ถูกแนบกับหน้าต้นแบบ

ใช้การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่สำรองไว้ที่เนื้อหาไปยังไซต์ทั้งหมด

เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงหน้าต้นแบบ เปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกนำไปใช้กับทั้งหมดของหน้าที่แนบกับหน้าต้นแบบ ในตัวอย่างต่อไปนี้ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความชื่อไซต์บนหน้าต้นแบบ ด้วยการเลือกตัวแทนเนื้อหา PlaceHolderSiteName แล้ว แทนที่ค่าเริ่มต้นเนื้อหากับเนื้อหาแบบกำหนดเอง เมื่อคุณบันทึกเพ เปลี่ยนแปลงจะปรากฏขึ้นบนหน้าทั้งหมดที่ถูกแนบกับหน้าต้นแบบ

 1. เมื่อต้องการเปิด Default.master ในรายการโฟลเดอร์ ดับเบิลคลิกที่_catalogs ดับเบิลคลิกที่เปิด และดับเบิลคลิกที่default.master

 2. เมื่อต้องการเปิดแถบเครื่องมือ เพจต้นแบบ บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ แล้วคลิก เพจต้นแบบ

 3. ให้ใช้แถบเครื่องมือ เพจต้นแบบ เพื่อหาตำแหน่งตัวยึดเนื้อหาที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

  การทำตามตัวอย่างบนแถบเครื่องมือหน้าต้นแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิกPlaceHolderSiteName ในรายการ

 4. คลิกข้อความ ไซต์ทีม เพื่อเลือกคุณสมบัติโครงการ

  คุณสมบัติโครงการในตัวยึดเนื้อหาของชื่อไซต์ตัวยึดที่เลือกในมุมมองออกแบบ
  คุณสมบัติโครงการภายในตัวแทนเนื้อหา PlaceHolderSiteName ที่เลือกในมุมมองออกแบบ
 5. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไซต์ของคุณ แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยคลิก บันทึก บนเมนู แฟ้ม

  ข้อความปรากฏคำเตือนว่า บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณจะกำหนดหน้าจากข้อกำหนดของไซต์ คลิกใช่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับหน้าต้นแบบ เสมอสามารถตั้งข้อกำหนดของไซต์นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความการตั้งค่าหน้าแบบกำหนดเองไปยังข้อกำหนดของไซต์

เปลี่ยนแปลงจะนำไปใช้กับหน้าทั้งหมดที่ถูกแนบกับหน้าต้นแบบ

หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้กับหน้าเนื้อหาถ้าหน้าเนื้อหาแล้วแทนเนื้อหาหน้าต้นแบบ

ใช้การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่สำรองไว้ที่เนื้อหาไปยังเนื้อหาหน้าเดียวเท่านั้น

เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงไปยังหน้าเนื้อหาแต่ละ เปลี่ยนแปลงที่นำไปใช้กับหน้านั้นเท่านั้น เมื่อคุณเพิ่มเนื้อหาแบบกำหนดเอง ตัวแทนเนื้อหาบนหน้าเนื้อหาคุณแทนเนื้อหาเริ่มต้นมาจากหน้าต้นแบบสำหรับพื้นที่ที่สำรองไว้ที่เนื้อหา โดยการสร้างตัวควบคุมเนื้อหาสำหรับหน้านั้น ในตัวอย่างต่อไปนี้ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความชื่อไซต์บนโฮมเพจเริ่มต้น ด้วยการเลือกตัวแทนเนื้อหา PlaceHolderSiteName แล้ว แทนที่เนื้อหาที่ มีข้อความแบบกำหนดเอง เมื่อคุณบันทึกเพ เปลี่ยนแปลงจะปรากฏบน Default.aspx เท่านั้น

 1. ในรายการโฟลเดอร์ ดับเบิลคลิกที่default.aspx

 2. คลิกข้อความไซต์ทีม นั้นแล้ว คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้นที่มุมบนด้านขวาของตัวแทนเนื้อหา

  ไซต์ทีม ปรากฏภายในตัวยึด PlaceHolderSiteName ในมุมมองออกแบบ

  หมายเหตุ word (หลัก) บนแท็บ ซึ่งหมายความ ว่า ภูมิภาคเนื้อหาจะแสดงเนื้อหาจากต้นแบบ ภูมิภาคนี้ไม่สามารถแก้ไข

 3. คลิกสร้างเนื้อหาแบบกำหนดเอง

  รายการ งานเนื้อหาทั่วไป

  หมายเหตุ word (แบบกำหนดเอง) บนแท็บ ซึ่งหมายความ ว่า เนื้อหาแบบกำหนดเองในพื้นที่นี้แทนเนื้อหาในต้นแบบ ตอนนี้คุณสามารถแก้ไขภูมิภาคนี้

 4. คลิกข้อความ ไซต์ทีม เพื่อเลือกคุณสมบัติโครงการ

  คุณสมบัติโครงการในตัวยึดเนื้อหาของชื่อไซต์ตัวยึดที่เลือกในมุมมองออกแบบ
  คุณสมบัติโครงการภายในตัวแทนเนื้อหา PlaceHolderSiteName ที่เลือกในมุมมองออกแบบ
 5. พิมพ์ชื่อสำหรับโฮมเพจของไซต์ใหม่ นั้นแล้ว บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ด้วยการคลิกบันทึก บนเมนูไฟล์

  ข้อความปรากฏคำเตือนว่า บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณจะกำหนดหน้าจากข้อกำหนดของไซต์ คลิกใช่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับหน้าต้นแบบ เสมอสามารถตั้งข้อกำหนดของไซต์นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความการตั้งค่าหน้าแบบกำหนดเองไปยังข้อกำหนดของไซต์

เปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้กับ Default.aspx เท่านั้น

เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อหาเริ่มต้นจากหน้าต้นแบบ คลิกข้อความไซต์ทีม คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้นที่มุมบนด้านขวาของตัวควบคุม และ แล้ว คลิกค่าเริ่มต้นให้เนื้อหาของต้นแบบ

ข้อความปรากฏคำเตือนว่า ถ้าคุณเริ่มต้นเพื่อเนื้อหาหน้าต้นแบบ ทุกสิ่งในพื้นที่นี้จะถูกเอาออกจากหน้า ถ้าคุณต้องการกลับไปยังเนื้อหาหน้าต้นแบบ สูญเสียใด ๆ เนื้อหาแบบกำหนดเองในภูมิภาคนี้ ดังนั้นจึงคลิกใช่

บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ด้วยการคลิกบันทึก บนเมนูไฟล์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×