การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของคอลัมน์มุมมองใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของคอลัมน์มุมมอง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เข้าสู่ตัวออกแบบ

 2. คลิกมุมมองรายการที่คุณต้องการปรับปรุง

 3. คลิกแท็บ คอลัมน์

 4. เลือกเขตข้อมูลที่จะรวมไว้ในมุมมอง

 5. คลิกเขตข้อมูลคอลัมน์ที่คุณต้องการปรับปรุง

 6. ตั้งค่าคุณสมบัติตามที่อธิบายไว้ในส่วนด้านล่าง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนป้ายชื่อส่วนหัวของคอลัมน์

การตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์

รวมค่าทั้งหมดสำหรับคอลัมน์ตัวเลข

แสดง twisty ในคอลัมน์เมื่อสามารถขยายแถวได้

การเปลี่ยนตำแหน่งของคอลัมน์ในมุมมอง

เพิ่มหรือเอาคอลัมน์เขตข้อมูล

ตั้งค่าตัวเลือกสไตล์

เปลี่ยนป้ายชื่อส่วนหัวของคอลัมน์

ส่วนหัวของคอลัมน์เริ่มต้นจะใช้ชื่อของเขตข้อมูลฟอร์มที่อ้างอิง ถ้าชื่อเขตข้อมูลยาว คุณอาจจะต้องใส่ป้ายชื่อที่สั้นลงสำหรับป้ายชื่อคอลัมน์

 1. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไขป้ายชื่อคอลัมน์

 2. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องข้อความ ป้ายชื่อส่วนหัว

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าความกว้างคอลัมน์

คุณสามารถอนุญาตให้เครื่องมือรายการตั้งค่าความกว้างมาตรฐานโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถตั้งค่าความกว้างคอลัมน์แบบกำหนดเองด้วยตนเอง โดยตั้งให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของความกว้างรวมของมุมมอง เป็นพิกเซล หรือเป็นจุดก็ได้

ถ้าตั้งค่าคอลัมน์ทั้งหมดให้เป็น อัตโนมัติ ความกว้างของคอลัมน์ใดๆ จะเท่ากับความกว้างเต็มของมุมมองหารด้วยจำนวนคอลัมน์ ถ้ามีการระบุความกว้างของคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ไว้ ความกว้างของคอลัมน์ที่ตั้งค่าเป็น อัตโนมัติ จะเท่ากับความกว้างที่เหลือของมุมมอง (หลังจากรวมคอลัมน์ที่มีความกว้างแบบกำหนดเองทั้งหมดแล้ว) หารด้วยจำนวนคอลัมน์ที่เหลือ

 1. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการตั้งค่าความกว้างคอลัมน์

 2. คลิกเมนูแบบหล่นลงของ ความกว้างคอลัมน์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 3. ถ้าคุณเลือก คงที่ ให้เลือกชนิดหน่วยวัดแบบกำหนดเองที่คุณต้องการจากเมนูแบบหล่นลง แล้วใส่ค่าแบบกำหนดเองที่สอดคล้องกัน

ด้านบนของหน้า

รวมค่าทั้งหมดสำหรับคอลัมน์ตัวเลข

สำหรับชนิดเขตข้อมูลใดๆ ที่ใช้ค่าตัวเลข เช่น Number หรือ Integer คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติเพื่อรวมค่าทั้งหมดในคอลัมน์ และแสดงค่าผลรวมในมุมมองข้อมูลได้

 1. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมค่าทั้งหมด

 2. เลือก รวมค่าทั้งหมดในคอลัมน์นี้ (คอลัมน์ที่เป็นตัวเลขเท่านั้น)

  ตัวอย่างด้านล่างแสดงคอลัมน์ที่รวมค่าทั้งหมด

  คอลัมน์มุมมองที่รวมค่าทั้งหมด

การตั้งค่าคอลัมน์เพื่อแสดงผลรวมย่อย

คุณสามารถใช้การเรียงลำดับจัดกลุ่มการตั้งค่าคอลัมน์มุมมองเพื่อแสดงผลรวมย่อยและข้อมูลสรุปของผลรวม ตัวอย่างด้านล่างแสดงมุมมองที่จัดกลุ่มรายการทั้งหมดตามเขตข้อมูล "อาหาร กลุ่ม" ผลรวมสำหรับแต่ละกลุ่มแต่ละค่า และคำนวณสรุป ผลรวมของกลุ่มทั้งหมด

มุมมองที่มีการเรียงลำดับที่จัดกลุ่มด้วยค่าผลรวม

ด้านบนของหน้า

แสดง Twisty ในคอลัมน์เมื่อสามารถขยายแถวได้

ตั้งค่านี้นำไปใช้กับมุมมองที่ประกอบด้วยการตอบกลับ hierachies มุมมองต้องประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งฟอร์มที่ถูกตั้งค่าเพื่อสร้างการตอบกลับไปยังรายการที่เลือก

 1. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดง Twisty เมื่อสามารถขยายแถวได้

 2. เลือก แสดง Twisty ในคอลัมน์นี้เมื่อสามารถขยายแถวได้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตำแหน่งของคอลัมน์ในมุมมอง

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการแสดงรายการคอลัมน์เขตข้อมูลในมุมมองได้ด้วยการคลิกปุ่มนำทางในหน้าต่างแสดงการออกแบบ

 • เมื่อต้องการย้ายคอลัมน์เขตข้อมูลไปยังตำแหน่งแรก หรือตำแหน่งซ้าย สุด คลิ ย้ายคอลัมน์เขตข้อมูลไปยังตำแหน่งแรก (ซ้ายสุด)

 • เมื่อต้องการย้ายคอลัมน์เขตข้อมูลไปยังตำแหน่งสุดท้าย หรือขวา สุด คลิก ย้ายคอลัมน์เขตข้อมูลไปยังตำแหน่งสุดท้าย (ขวาสุด)

 • เมื่อต้องการย้ายคอลัมน์เขตข้อมูลขึ้น (ซ้าย), คลิก ย้ายคอลัมน์เขตข้อมูลขึ้น (ซ้าย)

 • เมื่อต้องการย้ายคอลัมน์เขตข้อมูลลง (ขวา), คลิก ย้ายคอลัมน์เขตข้อมูลลง (ขวา)

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเอาคอลัมน์เขตข้อมูลออก

คุณสามารถเพิ่มหรือเอาคอลัมน์เขตข้อมูลในรายการออกได้ด้วยการเลือกหรือยกเลิกการเลือกคอลัมน์เขตข้อมูลนั้นในรายการเขตข้อมูล

 • เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลทั้งหมดในรายการ คลิ เลือกเขตข้อมูลทั้งหมด

 • เมื่อต้องการยกเลิกเลือกเขตข้อมูลทั้งหมดในรายการ คลิ ยกเลิกการเลือกเขตข้อมูลทั้งหมด

หมายเหตุ: เขตข้อมูลสิ่งที่แนบจะไม่ปรากฏในรายการนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกตัวเลือก แสดงคอลัมน์สิ่งที่แนบมา บนแท็บ คุณสมบัติ เพื่อเพิ่มคอลัมน์ไปยังมุมมองรายการที่แสดงไอคอนแฟ้มที่แนบมาเมื่อรายการมีแฟ้มที่แนบมา

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกลักษณะ

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกลักษณะสำหรับข้อความที่แสดงในคอลัมน์มุมมองหนึ่งๆ หรือในคอลัมน์มุมมองทั้งหมดได้

 1. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการตั้งค่าตัวเลือกลักษณะ

 2. คลิก เลือก... ที่อยู่ถัดจากกล่อง แบบอักษร

 3. ตั้งค่าตัวเลือกลักษณะที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบ แบบอักษร แล้วคลิก ตกลง

  กล่อง แบบอักษร จะแสดงตัวอย่างของตัวเลือกลักษณะที่คุณเลือก และรายการเขตข้อมูลจะแสดงตัวเลือกลักษณะที่คุณเลือกในคอลัมน์ แบบอักษร

  หมายเหตุ: เครื่องมือรายการไม่สนับสนุนการตั้งค่าลักษณะพิเศษ การขีดทับ สำหรับคอลัมน์

 4. ถ้าคุณต้องการให้คอลัมน์มุมมองทั้งหมดใช้ตัวเลือกลักษณะเหล่านี้ ให้คลิก นำไปใช้กับคอลัมน์ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×