การปรับสี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการใช้งาน

 2. บนแถบเครื่องมือ การจัดรูปแบบ ให้คลิก แก้ไขรูปภาพ

 3. ในบานหน้าต่างงาน แก้ไขรูปภาพ ภายใต้ แก้ไขโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ ให้คลิก สี

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการปรับสมดุลสีโดยอัตโนมัติ ให้คลิก ปรับสี จากนั้นคลิกบริเวณรูปภาพที่น่าจะเป็นสีขาว

  2. เมื่อต้องการปรับความเข้มของสีสันด้วยตนเอง ให้เลื่อนแถบปรับ จำนวน หรือพิมพ์ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อนนั้น

  3. เมื่อต้องการปรับสีสันด้วยตนเอง ให้เลื่อนตัวเลื่อน สีสัน หรือพิมพ์ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อนนั้น

  4. เมื่อต้องการปรับความเข้มด้วยตนเอง ให้เลื่อนแถบปรับ ความเข้ม หรือพิมพ์ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบปรับนั้น

  5. เมื่อต้องการทำให้รูปภาพสีเป็นขาวดำ ให้พิมพ์ -100 ในกล่องข้อความการตั้งค่า ความคมชัด หรือย้ายแถบเลื่อนไปชิดด้านซ้าย

หมายเหตุ: คุณสามารถเลิกทำการแก้ไขโดยคลิกคำสั่ง เลิกทำ ของการแก้ไขนั้นบนเมนู แก้ไข ได้ การแก้ไขรูปภาพจะไม่ถูกบันทึกจนกว่าคุณจะสั่งบันทึกการแก้ไขนั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×