การปรับรายละเอียดวิธีการตัดข้อความล้อมรอบรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในสิ่งพิมพ์พิมพ์ ถ้าคุณได้ตั้งค่าลักษณะการตัดรูปภาพเพื่อให้ข้อความต่อเนื่องไปรอบ ๆ รูปภาพ คุณอาจต้องการทำการปรับแต่งบางอย่าง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้ข้อความที่จะเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดตัดรอบรูปภาพ หรือคุณอาจต้องการให้ข้อความไหลมากใกล้กับรูปภาพ บนด้านเดียว แต่ไม่ใกล้เคียงด้านบน

หมายเหตุ: สิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์คือ สิ่งพิมพ์ที่คุณเริ่มต้นจากตัวช่วยสร้างสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์ที่ว่างเปล่า สิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อพิมพ์ ไม่ใช่เผยแพร่ผ่านเว็บ คุณจะไม่สามารถตัดข้อความล้อมรอบรูปภาพในสิ่งพิมพ์บนเว็บได้

คุณควรพิมพ์สิ่งพิมพ์ก่อนที่จะแก้ไขการตัดข้อความ เนื่องจากการพิมพ์ในบางครั้ง ข้อความจะล้อมรอบรูปภาพแน่นยิ่งขึ้นกว่าที่ปรากฏบนหน้าจอ ถ้าคุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำการปรับรายละเอียดบางอย่างหลังพิมพ์ คุณสามารถปรับได้สามแบบ ซึ่งได้แก่

เปลี่ยนขนาดของแบบอักษร รูปภาพ หรือ ระยะขอบของกล่องข้อความ

 • เปลี่ยนขนาดของแบบอักษร การทำให้แบบอักษรมีขนาดเล็กลงช่วยจัดข้อความล้อมรอบรูปภาพให้แน่นยิ่งขึ้น

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดแบบอักษร ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แบบอักษร เลือกขนาดแบบอักษรที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 • เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ การทำให้รูปภาพมีขนาดใหญ่ขึ้นช่วยจัดข้อความล้อมรอบรูปภาพให้แน่นยิ่งขึ้น

 • เปลี่ยนระยะขอบของกล่องข้อความ การลดระยะขอบให้น้อยลงช่วยจัดข้อความล้อมรอบรูปภาพให้แน่นยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนระยะขอบของกล่องข้อความ ให้คลิกการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนรูปร่างเค้าร่างของรูปภาพ

ทุกภาพจะมีเค้าร่างล้อมรอบที่สามารถปรับได้ เมื่อต้องการดูเค้าร่าง ให้คลิกที่รูปภาพ บนเมนู จัดเรียง ให้ชี้ไปที่ ตัดข้อความ แล้วคลิก แก้ไขจุดตัด

เค้าร่างรอบๆ รูปภาพ

หลังจากที่คลิก แก้ไขจุดตัด คุณจะเห็นเค้าร่างเส้นประสีแดงที่มีจุดจับสีดำรูปสี่เหลี่ยม (เรียกว่าจุดตัด) บนเค้าร่างล้อมรอบรูปภาพ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเค้าร่างด้วยการลากจุดจับสีดำ

การปรับจุดจับจุดใดจุดหนึ่งบนเค้าร่างเพื่อลากออกจากรูปภาพ

โดยการลากจุดจับจากรูปภาพ วิธีการลากจุดจับจากแขนของเก้าอี้นี้ คุณสามารถเพิ่มระยะห่างระหว่างข้อความและรูปภาพ การลากจุดจับไปใกล้กับรูปภาพก็จะส่งผลตรงกันข้าม

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างเค้าร่างของรูปภาพได้ก็ต่อเมื่อมีข้อความล้อมรอบรูปภาพอยู่ใกล้ๆ เท่านั้น (ซึ่งก็คือ เมื่อตั้งค่าลักษณะการตัดคำของรูปภาพเป็น แน่น หรือ ทะลุผ่าน) คุณยังสามารถแก้ไขจุดตัดเมื่อตั้งค่าลักษณะการตัดคำเป็น จัตุรัส หรือ บนและล่าง อย่างไรก็ตาม การลากจุดตัดเมื่อใช้ลักษณะการตัดคำเหล่านี้มีผลกระทบกับระยะระหว่างรูปภาพและข้อความเท่านั้น แต่จะไม่มีผลต่อรูปร่างของข้อความล้อมรอบรูปภาพ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเค้าร่างของรูปภาพ

 1. ให้คลิกที่รูปภาพ

 2. บนเมนูจัดเรียง ชี้ไปที่การตัดข้อความ แล้ว คลิ กแก้ไขจุดตัด รูปปุ่ม

 3. เค้าร่างจะปรับได้ง่ายขึ้น ถ้ามองเห็นรูปภาพใกล้ๆ ให้กด F9 เพื่อขยายรูปภาพที่เลือกและเค้าร่างของรูปภาพ

  ถ้ารูปภาพของคุณมีจุดจับมุมแต่ละตัดเดียวเท่านั้น

  ถ้ารูปภาพมีเค้าร่างที่คุณต้องการปรับเป็นรูปถ่าย อาจจะมีจุดจับสำหรับจุดตัดที่มุมเพียงสี่จุดเท่านั้น คุณอาจจำเป็นต้องใช้จุดจับเพิ่มขึ้นเพื่อปรับเค้าร่างของรูปภาพตามที่คุณต้องการ โดยทำดังนี้

  • กด CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกเค้าร่างสีแดงในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มจุดจับ

 4. วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือจุดจับที่คุณต้องการย้ายจนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นแบบ ปรับตัวชี้สำหรับ แก้ไขจุดตัดคำ

 5. ลากตัวชี้เพื่อเปลี่ยนแปลงเค้าร่างของรูปภาพ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณเปลี่ยนลักษณะการตัดคำของรูปภาพหลังจากปรับจุดจับบนเค้าร่าง การปรับตั้งต่างๆ ที่คุณทำไว้จะหายหมด

 • เมื่อต้องการลบจุดจับสำหรับจุดตัด ให้กด CTRL+SHIFT ค้างไว้ และคลิกจุดจับ

ระบุระยะห่างที่แน่นอนของข้อความจากแต่ละด้านของรูปภาพ

ถ้าคุณตั้งค่าลักษณะการตัดคำของรูปภาพเป็น จัตุรัส คุณจะสามารถควบคุมระยะการตัดคำกับด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวาของรูปภาพได้อย่างแม่นยำ โดยทำดังนี้

 1. คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปภาพ บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

 3. ภายใต้ ระยะห่างจากข้อความ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อัตโนมัติ

 4. สำหรับ บนล่างซ้าย และ ขวา ให้พิมพ์ระยะห่างที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×