การปรับระยะห่างบรรทัดระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณต้องการให้ตัวควบคุมลักษณะที่ปรากฏของรายการของคุณ คุณอาจต้องบิตระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อและข้อความหรือเพิ่มเติมช่องว่างระหว่างบรรทัดในรายการ

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงระยะห่างบรรทัดของคุณได้ในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า วิธีการมีดังนี้:

  1. เลือกรายการ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะไม่ปรากฏว่าเลือกแล้ว

ข้อความรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะถูกเลือก

  1. คลิก หน้าแรก > ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

    ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  2. บนแท็บ การเยื้องและระยะห่าง ภายใต้ ระยะห่าง ให้ล้างการเลือกจาก ไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้าที่มีลักษณะเดียวกัน

ถ้าสิ่งที่คุณต้องการทำคือการเพิ่มระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยกับข้อความในรายการ แสดงว่าคุณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว! หรือ …

  1. เปลี่ยนระยะห่างระหว่างแต่ละบรรทัดทั้งหมดด้วยการไปที่ การเยื้องและระยะห่าง> ระยะห่าง> ระยะห่างบรรทัด แล้วเลือก บรรทัดเดียว1.5 บรรทัด หรือ สองบรรทัด สำหรับระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบสองบรรทัดเต็ม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×