การปรับระยะห่างข้อความและตัวแบ่งบรรทัดในแม่แบบฟอร์มที่มีทั้งข้อความเอเชียตะวันออกและละติน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มที่มีทั้งข้อความเอเชียตะวันออกและละติน และคุณต้องการปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของแม่แบบฟอร์มโดยการควบคุมช่องว่างระหว่างข้อความทั้งสองชนิด คุณสามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มของคุณให้ปรับช่องว่างโดยอัตโนมัติระหว่างข้อความสองชนิดดังกล่าว คุณยังสามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อให้ตัวแบ่งบรรทัดสำหรับข้อความเอเชียตะวันออกมีความกว้างปกติ หรือใช้อักขระแบบครึ่งความกว้างสำหรับบรรทัดเฉพาะของข้อความ หรือสำหรับบรรทัดข้อความใดๆ ในฟอร์มที่สร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มของคุณ

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

กำหนดค่าโปรแกรม Microsoft Office ให้ใช้ภาษาอื่น

กำหนดค่าข้อความระยะห่างระหว่างข้อความภาษาเอเชียตะวันออกและละติน

กำหนดค่าตัวแบ่งบรรทัดในข้อความภาษาเอเชียตะวันออก

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อต้องการกำหนดค่าระยะห่างข้อความและตัวแบ่งบรรทัดในแม่แบบฟอร์มที่มีข้อความเอเชียตะวันออกและละติน คุณต้องติดตั้ง Microsoft Office Language Pack 2007 สำหรับภาษาเอเชียตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยพจนานุกรมและเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้น

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าโปรแกรม Microsoft Office เพื่อใช้ภาษาอื่น

เมื่อต้องการใช้ภาษาเอเชียตะวันออกในโปรแกรม Microsoft Office คุณต้องติดตั้งชุดภาษาก่อน แล้วกำหนดค่าโปรแกรม Microsoft Office เพื่อให้ยอมรับและแสดงข้อความเอเชียตะวันออก และเพื่อใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้น กระบวนงานนี้สมมติว่าคุณได้ติดตั้งชุดภาษาที่เหมาะสมแล้ว

 1. คลิก เริ่ม (Start) ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด (All Programs) ชี้ไปที่ Microsoft Office ชี้ไปที่ Microsoft Office Tools แล้วคลิก การตั้งค่าภาษา Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2007 Language Settings)

 2. คลิกแท็บ ภาษาแก้ไข

 3. ในรายการภาษาแก้ไขที่พร้อมใช้งาน คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กเพิ่ม

 4. ในรายการ ภาษาแก้ไขหลัก ให้คลิกภาษาหลักที่คุณต้องการใช้เมื่อออกแบบแม่แบบฟอร์ม

  หมายเหตุ: เมื่อภาษาใดภาษาหนึ่งถูกกำหนดให้เป็นภาษาแก้ไขหลัก คุณจะไม่สามารถเอาภาษานั้นออกจากรายการ ภาษาแก้ไขที่เปิดใช้งาน ได้ เมื่อต้องการเอาภาษาแก้ไขหลักออกจากรายการดังกล่าว ก่อนอื่นคุณต้องเลือกภาษาอื่นในรายการ ภาษาแก้ไขหลัก

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าระยะห่างข้อความระหว่างข้อความเอเชียตะวันออกและละติน

เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ให้สมบูรณ์ คุณต้องติดตั้งและกำหนดค่าชุดภาษาบนคอมพิวเตอร์ก่อน คำสั่ง เรียงพิมพ์แบบเอเชีย บนเมนู รูปแบบ จะปรากฏขึ้นเฉพาะหลังจากที่คุณได้ติดตั้งและกำหนดค่าชุดภาษาเอเชียตะวันออกหรือละตินแล้วเท่านั้น

 1. วางจุดแทรกระหว่างข้อความเอเชียตะวันออกและละตินที่คุณต้องการปรับระยะห่าง

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เรียงพิมพ์แบบเอเชีย

 3. เมื่อต้องการปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของฟอร์มที่สร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มนี้ โดยการเพิ่มช่องว่างพิเศษโดยอัตโนมัติระหว่างข้อความเอเชียตะวันออกและละติน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับช่องว่างระหว่างข้อความเอเชียและละตินโดยอัตโนมัติ

 4. เมื่อต้องการปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของฟอร์มที่สร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มนี้ โดยการเพิ่มช่องว่างพิเศษโดยอัตโนมัติระหว่างข้อความเอเชียตะวันออกและละตินและหมายเลข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับช่องว่างระหว่างข้อความเอเชียและหมายเลขโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าตัวแบ่งบรรทัดในข้อความเอเชียตะวันออก

เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ให้สมบูรณ์ คุณต้องติดตั้งและกำหนดค่าชุดภาษาบนคอมพิวเตอร์ก่อน คำสั่ง เรียงพิมพ์แบบเอเชีย บนเมนู รูปแบบ จะปรากฏขึ้นเฉพาะหลังจากที่คุณได้ติดตั้งและกำหนดค่าชุดภาษาแล้วเท่านั้น

หลังจากที่คุณติดตั้งและกำหนดค่าชุดภาษาแล้ว คุณสามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อให้ตัวแบ่งบรรทัดปรากฏขึ้นในฟอร์ม ถ้าบรรทัดเฉพาะเริ่มต้นหรือจบลงด้วยอักขระปกติหรืออักขระแบบครึ่งความกว้าง คุณยังสามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อให้ตัวแบ่งบรรทัดปรากฏขึ้นสำหรับบรรทัดต่างๆ ในฟอร์มที่เริ่มต้นหรือจบลงด้วยอักขระปกติหรืออักขระแบบครึ่งความกว้าง

กำหนดค่าตัวแบ่งบรรทัดสำหรับบรรทัดเฉพาะในแม่แบบฟอร์ม

 1. วางจุดแทรกในข้อความที่คุณต้องการใช้ตัวแบ่งบรรทัด

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เรียงพิมพ์แบบเอเชีย

 3. ภายใต้ ตัวแบ่งบรรทัด ในบานหน้าต่างงาน เรียงพิมพ์แบบเอเชีย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการให้สามารถแบ่งบรรทัดที่คำภาษาญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่เริ่มต้นด้วยอักขระความกว้างปกติ ให้คลิก ปกติ

  • เมื่อต้องการให้สามารถแบ่งบรรทัดที่คำภาษาญี่ปุ่นที่จบลงด้วยอักขระความกว้างปกติ ให้คลิก ปกติ คุณไม่สามารถกำหนดค่าให้แบ่งบรรทัดที่คำภาษาเกาหลีที่จบลงด้วยอักขระความกว้างปกติ

  • เมื่อต้องการให้สามารถแบ่งบรรทัดที่คำภาษาญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่จบลงด้วยอักขระความกว้างปกติ ให้คลิก ปกติ

  • เมื่อต้องการให้สามารถแบ่งบรรทัดที่คำภาษาญี่ปุ่นที่เริ่มต้นหรือจบลงด้วยอักขระปกติหรืออักขระแบบครึ่งความกว้าง ให้คลิก จำกัด คุณไม่สามารถกำหนดค่าให้แบ่งบรรทัดที่คำภาษาเกาหลีที่จบลงด้วยอักขระแบบครึ่งความกว้าง

กำหนดค่าตัวแบ่งบรรทัดสำหรับบรรทัดทั้งหมดในแม่แบบฟอร์ม

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเข้าถึงกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ได้โดยการคลิก ตัวเลือก ในบานหน้าต่างงาน เรียงพิมพ์แบบเอเชีย

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ให้คลิกแท็บ ออกแบบ

 3. ภายใต้ ตัวแบ่งบรรทัดที่เรียงพิมพ์แบบเอเชีย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการให้แบ่งบรรทัดใดๆ ที่คำภาษาญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่เริ่มต้นด้วยอักขระความกว้างปกติ ให้คลิก ปกติ

  • เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัดหลังจากคำภาษาญี่ปุ่นที่จบลงด้วยอักขระความกว้างปกติ ให้คลิก ปกติ คุณไม่สามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มให้แบ่งบรรทัดที่คำภาษาเกาหลีที่จบลงด้วยอักขระความกว้างปกติ

  • เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัดหลังจากคำภาษาญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่จบลงด้วยอักขระความกว้างปกติ ให้คลิก ปกติ

  • เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัดหลังจากคำภาษาญี่ปุ่นที่เริ่มต้นหรือจบลงด้วยอักขระปกติหรืออักขระแบบครึ่งความกว้าง ให้คลิก จำกัด คุณไม่สามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มให้แบ่งบรรทัดที่คำภาษาเกาหลีที่จบลงด้วยอักขระแบบครึ่งความกว้าง

 4. คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับฟอร์มใหม่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×