การปรับปรุงสีรูปร่าง เส้นขอบรูปร่่างหรือกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนสีในกราฟิก SmartArt สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีของเซลล์และเส้นขอบใน Excel ดูเปลี่ยนสีของ เส้น สีเติม และเส้นขอบ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสีของข้อความในเอกสาร ดูเปลี่ยนสีฟอนต์ สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสีพื้นหลังของเอกสาร ดูทั้งหมดเกี่ยวกับธีม ลักษณะด่วน สไตล์เซลล์ และสไตล์พื้นหลัง สำหรับวิธีใช้เพิ่มพื้นหลังลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ ดูรูปแบบพื้นหลังของกราฟิก SmartArt ของคุณ

คุณสามารถนำการผสมสีที่ออกแบบอย่างมืออาชีพไปใช้กับรูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArt ของคุณได้หมดในคราวเดียวกัน หรือคุณสามารถเปลี่ยนสีของรูปร่างทีละรูปร่างหรือเส้นขอบรูปร่างแต่ละเส้นได้

ในบทความนี้

ภาพรวมของการเปลี่ยนสี

เปลี่ยนสีของรูปร่าง

สร้างสีเติมไล่ระดับสี

เปลี่ยนสีของเส้นขอบรูปร่าง

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงสี

คุณสามารถเปลี่ยนสีของรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณทั้งหมดโดยใช้การผสมสีที่แตกต่างกัน รูปขนาดย่อสีแสดงสีต่าง ๆ จะถูกนำไปใช้ (เช่น แบบ สลับ หรือมืดที่สุดเพื่อสว่างที่สุด), แทนที่เป็นวิธีใช้สี

คุณสามารถสีจากเอกสารของคุณสีของธีม นำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณ และชุดรูปแบบสีที่ตรงกับสีที่ใช้ในสไลด์หรือเอกสารของคุณ ถ้าคุณเปลี่ยนสีของธีมเอกสารของคุณกราฟิก SmartArt ของคุณจะได้รับผลกระทบใหม่สีของธีม

ตัวเลือกสีที่ออกแบบมาเพื่อทำงานกับเค้าโครงทั้งหมดสำหรับกราฟิก SmartArt ทั้งหลากหลายได้ นำสีและสไตล์ SmartArtไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณให้ตรงกับข้อความที่คุณต้องการสื่อสาร คุณสามารถเลือกเค้าโครง สไตล์ SmartArt และสีแม้ และเปลี่ยนเค้าโครงอีกครั้ง สไตล์ SmartArt และสีของคุณจะยังคงอยู่กับกราฟิก SmartArt ของคุณ เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องใหม่ทำได้

ถ้าคุณกำลังสร้างกราฟิก SmartArt หลาย และต้องการให้มีลักษณะเหมือน คุณสามารถนำไปใช้สีเดียวกันและสไตล์ SmartArtเหล่านั้นเพื่อให้ได้ลักษณะแบบมืออาชีพ สอดคล้องกัน

คุณสามารถใช้สีเน้นข้อความในกราฟิก SmartArt ของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเน้นให้ทุกขั้นตอนในกระบวนการนั้นแตกต่างกัน คุณอาจนำ สีสัน - สีส่วนที่ถูกเน้น ไปใช้

แกลเลอรี เปลี่ยนสี

หรือคุณอาจใช้ ช่วงที่ไล่ระดับสี ส่วนที่ถูกเน้น 1 เพื่อขีดเส้นใต้ทิศทางข้อความของคุณสำหรับกระบวนการเชิงเส้น

เปลี่ยนแกลเลอรีสีโดยมีการเลือกช่วงที่ไล่ระดับสี - ส่วนที่ถูกเน้น 1

คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ของการเปลี่ยนสีเป็นวัตถุ โดยนำการไล่ระดับสีแบบทีละน้อยเพื่อให้สีแตกต่างกันได้อย่างราบรื่นจากเข้มกว่าการแรเงาสีจางกว่า คุณยังสามารถใช้การไล่ระดับสีเพื่อให้รูปร่างในกราฟิกของเอฟเฟ็กต์รุ้ง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีของรูปร่าง

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรูปร่างหลายรูปร่างให้มีสีเดียวกัน ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เติมสีรูปร่าง แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกไม่ให้มีสี ให้คลิก ไม่เติม

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ใน สีของธีมให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนแปลงธีมเอกสารภายหลัง

คำแนะนำ   

 • ถ้ากราฟิก SmartArt ของคุณประกอบด้วยหลายรูปร่าง แทนที่จะเปลี่ยนสีรูปร่างทั้งหมดสำหรับแต่ละเปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt ทั้งหมดและเปลี่ยนสีของรูปร่างใด ๆ ด้วยตนเอง

 • ถ้าคุณนำสไตล์ด่วน และเปลี่ยนสีของรูปร่าง คุณสามารถกำหนดลักษณะนำไปใช้กับรูปร่าง

 • ในการเข้าถึงกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง มีหลายตัวเลือกการจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกขวารูปร่าง นั้นแล้ว คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

สร้างสีเติมไล่ระดับสี

คุณสามารถใช้การไล่ระดับสี เพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์ของการเปลี่ยนสี จากการแรเงาสีจางกว่าการแรเงาเป็นสีเข้มขึ้น หรือ จากสีหนึ่งไปยังอีกทีละน้อย แม้แต่คุณสามารถใช้ไล่ระดับสีเพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์รุ้ง

 1. คลิกขวารูปร่างหรือเส้นขอบรูปร่าง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรูปร่างและเส้นขอบรูปร่างหลาย คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด และ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น ๆ เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปร่างในกราฟิก SmartArt ทั้งหมด คลิ กแล้วลากเพื่อเลือกรูปร่างทั้งหมดในครั้งเดียว

 2. คลิกบานหน้าต่างการเติม แล้ว คลิ กสีเติมไล่ระดับ

 3. เมื่อต้องการเลือกสีเติมไล่ระดับสีค่าเริ่มต้น คลิกสีที่กำหนดไว้ รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกสีเติมไล่ระดับแบบกำหนดเอง ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการระบุทิศทางการใช้เมื่อรูปวาดสีเติมไล่ระดับ เลือกตัวเลือกจากรายการชนิด ชนิดที่คุณเลือกกำหนดตัวเลือกที่พร้อมใช้งานภายใต้ทิศทาง

  • เมื่อต้องการเลือกความคืบหน้าอื่นของสีและการแรเงา คลิกทิศทาง ทางแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คำแนะนำที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับชนิดของการไล่ระดับสีที่คุณเลือกในรายการชนิด

  • เมื่อต้องการระบุมุมซึ่งถูกหมุนสีเติมไล่ระดับภายในรูปร่าง ใส่ค่าองศาที่คุณต้องการในกล่องมุม ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกเชิงเส้น ในรายการชนิด

  • การตั้งค่าการไล่ระดับสี คลิหยุดตัวเลขในรายการ แล้ว ตั้งค่าตำแหน่ง สี และความโปร่งใสของค่าที่คุณต้องการ

   จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีประกอบตำแหน่ง สี และเป็นค่าความโปร่งใส และใช้เพื่อสร้างการไล่ระดับสีที่ไม่ใช่เชิงเส้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างการไล่ระดับสีที่ต่อจากสีแดงถึงสีเขียวถึงสีน้ำเงิน คุณต้องการเพิ่มจุดเปลี่ยนการไล่ระดับที่สามซึ่งหนึ่งสำหรับแต่ละสี หรือถ้าคุณต้องการสร้างการไล่ระดับสีที่ปรากฏเฉพาะในมุมของรูปร่าง คุณจำเป็นต้องใช้การไล่ระดับสีเพื่อทำให้การไล่ระดับสีไม่ใช่เชิงเส้น

   เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่ง (ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการเปลี่ยนสีและความโปร่งใสในสีเติมไล่ระดับ), เลื่อนหยุดตำแหน่ง หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

   เมื่อต้องการเลือกสีที่ใช้สำหรับการไล่ระดับสี คลิกสี ตัวใช้เลือกสี ทางแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการสร้างการไล่ระดับสีเดียว เลือกเงาที่แตกต่างกันของสีเดียวกัน เมื่อต้องการสร้างการไล่ระดับสีแบบหลากหลายสีสัน เลือกสีที่ต่างกันสำหรับแต่ละการไล่ระดับ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์รุ้ง โดยการทำให้คุณแรกการไล่ระดับสีแดง สีส้มที่สองไล่ระดับสี และอื่น ๆ

   เมื่อต้องการระบุเท่าใดคุณสามารถดูผ่านสีพื้นหลัง เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสจาก 0% (ทึบเต็ม การตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (อย่างเต็มรูปแบบโปร่งใส) ได้ ค่าความโปร่งใสนำไปใช้กับการไล่ระดับสี ไม่เพื่อเติมโดยรวม

 5. เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการไล่ระดับสีที่มีอยู่ ในรายการให้คลิกหมายเลขหยุดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาหยุด คลิกเพิ่ม หรือเอาออก

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีเส้นขอบรูปร่าง

 1. คลิกเส้นขอบรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเส้นขอบรูปร่างหลายเส้นให้เป็นสีเดียวกัน ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการซ่อนเส้นขอบ ให้คลิก ไม่มีกรอบรูปร่าง

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเส้นกรอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี จากนั้นคลิกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ

  รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

คำแนะนำ   

 • เมื่อต้องการดูลักษณะที่สีจะถูกนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณก่อนที่คุณจะเลือกรูปขนาดย่อ ให้วางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ แล้วดูที่กราฟิก SmartArt ของคุณ

 • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณจะดูดีเมื่อพิมพ์ขาวดำ ให้คลิกรูปขนาดย่อภายใต้ สีชุดรูปแบบหลัก

 • เมื่อต้องการให้กราฟิก SmartArt ของคุณมีลักษณะที่ปรากฏเป็นตัวอย่างในแกลเลอรี เลือกกราฟิก SmartArt ให้นำ สีสัน - สีส่วนที่ถูกเน้น (คลิก เปลี่ยนสี) และลักษณะ SmartArt การ์ตูน ไปใช้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×