การปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีวิธีหลายวิธีที่จะสามารถปรับปรุงประสบการณ์ในการค้นหาของผู้ใช้ให้ดีขึ้น บทความนี้จะแนะนำวิธีที่ใช้กันทั่วไป เช่น การใช้คุณสมบัติที่มีการจัดการ ขอบเขตการค้นหา คำสำคัญพร้อมสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด ตำแหน่งที่ตั้งที่ติดต่อกับภายนอก และแผงการปรับปรุงในหน้าผลลัพธ์การค้นหา

ใช้คุณสมบัติที่มีการจัดการ

แสดงขอบเขต

เพิ่มคำสำคัญ มีสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งที่ติดต่อกับภายนอก

กำหนดบานหน้าต่างการปรับปรุง

การใช้คุณสมบัติที่มีการจัดการ

เมื่อบริการการค้นหาทำการตระเวนไซต์ต่างๆ บริการจะค้นหาคุณสมบัติหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า Metadata หรือแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร คุณสมบัติที่บริการการค้นหาพบและกำหนดความสัมพันธ์กับเอกสารจะเรียกว่าคุณสมบัติที่ตระเวน คุณสมบัติที่ตระเวนจะสร้างขึ้นจากตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ใน SharePoint หรือในตัวเอกสารเอง ตัวอย่างเช่น อาจมีการตั้งค่าคอลัมน์หนึ่งในไลบรารีเอกสารให้บันทึกวันที่และเวลาที่เอกสารได้รับการปรับปรุง หรืออาจมีการตั้งค่าชนิดเนื้อหาเป็น “ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์” สำหรับทั้งสองกรณี ยิ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารมากเท่าใด ก็สามารถทำการค้นหาได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

คุณสมบัติที่มีการจัดการจะถูกสร้างขึ้นสำหรับ Metadata ที่ประกาศ ซึ่งทำให้คุณสมบัติที่มีการจัดการสามารถถูกทำดัชนีใน SharePoint และปรากฏในผลลัพธ์การค้นหาได้ หลังจากบริการการค้นหาทำการตระเวนเนื้อหาใหม่เป็นครั้งแรก ผู้ดูแลบริการการค้นหาควรตรวจทานรายการของคุณสมบัติที่มีการจัดการ โดยปกติ เอกสารต่างๆ จะใช้ชื่อที่แตกต่างกันสำหรับคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาชื่อต่างๆ ของคุณสมบัติที่ระบุถึงผู้สร้างเอกสาร เอกสารชนิดหนึ่งอาจเรียกคุณสมบัตินี้ว่า "author" เอกสารอีกชนิดหนึ่งอาจเรียกว่า "writer" และเอกสารชนิดที่สามอาจเรียกว่า "property3" คุณสามารถแมปคุณสมบัติที่ตระเวนเหล่านี้เข้ากับคุณสมบัติที่มีการจัดการ Author ซึ่งเมื่อผู้ใช้ค้นหาตาม author ผลลัพธ์ที่ถูกต้องจากเอกสารทั้งสามชนิดนี้จะรวมอยู่ในผลลัพธ์ด้วย

เมื่อต้องการเข้าถึงคุณสมบัติ Metadata ในการดูแลจากศูนย์กลาง ให้คลิก คุณสมบัติของ Metadata ภายใต้ แบบสอบถามและผลลัพธ์ ในหน้าการดูแลการค้นหา

คุณสามารถทำให้คุณสมบัติที่มีการจัดการพร้อมใช้งานเพื่อให้ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันใช้ในขอบเขตและ Web Part ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติ Metadata ให้ดูที่ศูนย์กลางการค้นหาระดับองค์กรใน TechNet สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Web Part หรือการแก้ไขเพจ Web Part ให้ดูที่วิธีใช้ Microsoft SharePoint Server 2010

ด้านบนของหน้า

การกำหนดขอบเขต

ขอบเขตคือชุดของเนื้อหา เช่น กลุ่มของไซต์ เป็นต้น การกำหนดขอบเขตทำให้ผู้ใช้สามารถทำการค้นหาภายในชุดเนื้อหาที่แคบลงได้ เมื่อทำการกำหนดขอบเขต คุณสามารถรวมกฎตำแหน่งที่ตั้งเข้ากับกฎคุณสมบัติเพื่อจำกัดการค้นหาได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น ขอบเขตสามารถส่งแบบสอบถามไปยังไซต์บางไซต์ หรือไปยังเอกสารที่ได้รับการทำเครื่องหมายด้วยค่าคุณสมบัติค่าใดค่าหนึ่งได้ เมื่อผู้ใช้ค้นหาเนื้อหาจากไซต์ใดไซต์หนึ่ง ขอบเขตจะถูกตั้งค่าเป็นภายในไซต์นั้นและไซต์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ไซต์นั้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้ค้นหาจากเพจผลลัพธ์หรือจากไซต์ศูนย์กลางการค้นหา ขอบเขตจะถูกตั้งเป็น ไซต์ทั้งหมด โดยอัตโนมัติ คุณสามารถช่วยให้ผู้ใช้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้โดยการอนุญาตให้ผู้ใช้เหล่านั้นสามารถเลือกทำการค้นหาจากชุดเนื้อหาที่น้อยลงได้

ขอบเขตการค้นหาต้องได้รับการกำหนดขึ้นใน การดูแลจากศูนย์กลางเสียก่อน ในเพจการดูแลการค้นหาของโปรแกรมประยุกต์บริการการค้นหา คุณสามารถเพิ่มขอบเขตใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของขอบเขตที่มีอยู่แล้วได้

หลังจากที่กำหนดขอบเขตในการดูแลจากศูนย์กลางแล้ว ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันหรือเจ้าของไซต์สามารถทำให้ขอบเขตพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ใน Web Part ต่างๆ เช่น Web Part ของกล่องค้นหา ได้

เมื่อต้องการแสดงขอบเขตแก่ผู้ใช้ใน Web Part ของกล่องค้นหา ในเพจศูนย์กลางการค้นหา ให้ทำดังนี้

  1. คลิกเมนู การกระทำในไซต์ แล้วคลิก แก้ไขเพจ

  2. คลิกลูกศรในเมนู Web Part กล่องค้นหา จากนั้นคลิก แก้ไข Web Part

  3. ภายใต้ รายการขอบเขตแบบหล่นลง ให้เลือก แสดงรายการขอบเขตแบบหล่นลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และจัดการขอบเขตและขอบเขตของ กฎให้ดูศูนย์กลางการค้นหาระดับองค์กรบน TechNet สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Web Part หรือแก้ไขหน้า Web Part ดูSharePoint Server 2010 การความช่วยเหลือ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มคำสำคัญที่มีสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด

คำสำคัญพร้อมสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคำศัพท์ (คำสำคัญ) เฉพาะขององค์กรของคุณ และค้นหาเว็บไซต์ที่ใช้กันทั่วไป (สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด) ได้ คุณสามารถใช้คำสำคัญพร้อมสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อนำผู้ใช้ไปยังไซต์ที่คุณคิดว่ามีประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้ใช้ได้ โดยขึ้นอยู่กับคำสำคัญที่ผู้ใช้เหล่านั้นใช้ในแบบสอบถาม ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันจะกำหนดคำสำคัญพร้อมสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งทำให้เขาสามารถควบคุมผลลัพธ์การค้นหาได้โดยตรง โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าที่สืบทอดมาจากการดูแลจากศูนย์กลาง

เมื่อผู้ใช้รวมคำสำคัญหรือคำเหมือนของคำสำคัญไว้ในแบบสอบถาม เพจผลลัพธ์การค้นหาจะวางการเชื่อมโยงไปยังสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่สัมพันธ์กับคำสำคัญนั้นไว้เหนือผลลัพธ์หลัก คำสำคัญสามารถใช้ในการจัดทำอภิธานศัพท์สำหรับการทำงานของชื่อและคำศัพท์ที่ใช้ภายในองค์กรของคุณได้ เมื่อกำหนดคำสำคัญร่วมกับคำเหมือนและสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด คำสำคัญยังช่วยปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาให้ดีขึ้นโดยการนำผู้ใช้ไปยังแหล่งข้อมูลแนะนำได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเข้าถึงการตั้งค่าคำสำคัญและสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด บนไซต์ศูนย์กลางการค้นหา ให้คลิก การกระทำในไซต์, การตั้งค่าไซต์ และภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก คำสำคัญสำหรับการค้นหา

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งที่ติดต่อกับภายนอก

การค้นหาที่ติดต่อกับภายนอกจะทำคิวรีอย่าง น้อยหนึ่ง online ฐานข้อมูล (ตำแหน่งที่ตั้ง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างหน้าผลลัพธ์การค้นหาเดียวพร้อมกัน โดยการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งติดต่อกับภายนอก คุณอนุญาตให้มีคิวรีจะส่งไปยังโปรแกรมค้นหาระยะไกลและตัวดึงข้อมูล เช่น www.bing.com ไม่มีตระเวนเนื้อหาจากตำแหน่งที่ตั้งติดต่อกับภายนอกจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณภายใน SharePoint Server 2010 แสดงผลลัพธ์ไปยังผู้ใช้ควบคู่ไปกับผลลัพธ์จากภายในองค์กรของคุณ

คุณสามารถเพิ่มและกำหนดค่า Web Part บนเพจผลลัพธ์การค้นหาให้เป็น Web Part สำหรับผลลัพธ์การค้นหาแบบติดต่อกับภายนอก หรือ Web Part สำหรับผลลัพธ์แบบติดต่อกับภายนอกที่ดีที่สุดได้

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์การค้นหาแบบแบบติดต่อกับภายนอกในเพจอื่นที่ไม่ใช่เพจเริ่มต้นของโปรแกรมค้นหา เพียงแต่เพิ่ม Web Part สำหรับผลลัพธ์การค้นหาแบบติดต่อกับภายนอก หรือ Web Part สำหรับผลลัพธ์แบบติดต่อกับภายนอกที่ดีที่สุด ลงในเพจที่คุณต้องการแสดงผลลัพธ์การค้นหาแบบติดต่อกับภายนอก

คุณสามารถควบคุมลักษณะต่างๆ ของผลลัพธ์การค้นหาใน Web Part สำหรับผลลัพธ์แบบติดต่อกับภายนอก เช่น Metadata ที่จะแสดง หรือจำนวนการเชื่อมโยงที่จะแสดงได้โดยการแก้ไขคุณสมบัติ และโค้ด Extensible Stylesheet Language (XSL) ของตำแหน่งที่ตั้งที่ติดต่อกับภายนอก นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมลักษณะที่ปรากฏของของผลลัพธ์การค้นหา เช่น สี หรือลักษณะแบบอักษรของข้อความของการเชื่อมโยงได้อีกด้วย คุณสามารถปรับเปลี่ยนแบบสอบถามที่ส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ติดต่อกับภายนอกเมื่อผู้ใช้พิมพ์คำนำหน้าหรือรูปแบบที่จำเพาะเจาะจงได้โดยการใช้กฎการทริกเกอร์ ซึ่งจะได้รับการกำหนดค่าไว้เมื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งที่ติดต่อกับภายนอก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการจัดการตำแหน่งที่ตั้งที่ติดต่อกับภายนอก ให้ดูที่ศูนย์กลางการค้นหาระดับองค์กรใน TechNe ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างกฎการทริกเกอร์จะมีอยู่ในวิธีใช้ผลิตภัณฑ์การค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ XSL หรือการสร้าง Web Part แบบกำหนดเอง ให้ดูที่วิธีใช้ผลิตภัณฑ์การค้นหาใน MSDN

ด้านบนของหน้า

การกำหนดแผงการปรับปรุงเอง

แผงการปรับปรุงคือ Web Part ในเพจผลลัพธ์การค้นหาที่แสดงข้อมูลสรุปของผลลัพธ์การค้นหาตามคุณสมบัติของเอกสาร ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสรุปอาจระบุว่า มีเอกสาร Microsoft Word อยู่เป็นส่วนใหญ่ในผลลัพธ์การค้นหาห้าสิบอันดับแรก ตามด้วยเอกสาร Microsoft Excel จำนวนหนึ่ง

แผงการปรับปรุงยังทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงผลลัพธ์ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น แสดงตามชนิดเนื้อหา (เอกสาร กระดาษคำนวณ งานนำเสนอ เว็บเพจ และอื่นๆ) ตามตำแหน่งที่ตั้งของเนื้อหา (เช่น ไซต์ SharePoint) ตามผู้สร้าง หรือตามวันที่ปรับปรุงเอกสาร เป็นต้น เจ้าของไซต์หรือผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถกำหนดแผงการปรับปรุงเองได้โดยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ Web Part ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนประเภทที่แสดง หรือเปลี่ยนแปลงแฟ้มข้อกำหนดประเภทของตัวกรองได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดบานหน้าต่างการปรับปรุง ดูศูนย์กลางการค้นหาระดับองค์กรบน TechNet สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Web Part หรือแก้ไขหน้า Web Part ดูSharePoint Server 2010 วิธีใช้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×