การปรับปรุงชื่อแม่แบบฟอร์มและคำอธิบาย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อแม่แบบฟอร์มและเพิ่มคำอธิบาย หลังจากที่คุณนำเข้าฟอร์มในเครื่องมือรายการได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว คำอธิบายแม่แบบฟอร์มจะมีไว้สำหรับผู้ออกแบบเครื่องมือรายการ และสมาชิกพื้นที่ทำงานที่มีสิทธิ์เข้าใช้ตัวออกแบบเท่านั้นที่สามารถอ่านคำอธิบายนี้ได้

  1. เข้าสู่ตัวออกแบบ

  2. คลิกที่แม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยน

  3. คลิกที่แท็บ เกี่ยวกับ

  4. พิมพ์ชื่อใหม่ของฟอร์มในกล่องข้อความ ชื่อ ตามต้องการ

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูชื่อใหม่ซึ่งอ้างอิงในแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกที่อีกแท็บหนึ่งในตัวออกแบบ

  5. ใส่ข้อความเพื่ออธิบายฟอร์มในกล่องข้อความ คำอธิบาย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×