การปรับปรุงการออกแบบของฟอร์มในเครื่องมือรายการแบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถปรับปรุงการออกแบบของฟอร์มในเครื่องมือรายการแบบกำหนดเองใน Microsoft Office InfoPath แล้วจึงนำเข้าอีกครั้งได้

 1. ในเครื่องมือรายการ ให้เข้าสู่ตัวออกแบบ

 2. คลิกแม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการปรับปรุง

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก แก้ไข

  ข้อความเตือนของ InfoPath จะแสดงขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าแม่แบบฟอร์มถูกประกาศไปยังตำแหน่งที่ตั้งแห่งหนึ่ง และทำการบันทึกหรือย้ายไปยังอีกตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อล้างข้อความและเปิดแม่แบบฟอร์มใน Microsoft Office InfoPath Designer

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบทั้งหมดตามต้องการ แล้วบันทึกแฟ้มโซลูชันแม่แบบฟอร์ม

  โดยทั่วไปแล้ว คุณจะบันทึกแม่แบบฟอร์มในตำแหน่งที่ตั้งในการบันทึกเดิม โดยเขียนทับแฟ้มแม่แบบฟอร์มเดิม

 5. กลับไปยังตัวออกแบบในเครื่องมือรายการ

 6. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก นำเข้าฟอร์มอีกครั้ง

 7. เรียกดูแฟ้มแม่แบบฟอร์มที่คุณปรับปรุงและบันทึกไว้ แล้วคลิก เปิด

  กล่องโต้ตอบ การเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูล จะแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงที่ทำในการออกแบบแม่แบบฟอร์ม เช่น เขตข้อมูลที่เพิ่มหรือถูกลบ และจะเตือนคุณทุกครั้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ข้อมูลจะสูญหาย ถ้าการเปลี่ยนแปลงของคุณรวมถึงเขตข้อมูลที่ลบแล้ว

 8. ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลเหล่านั้นจนเป็นที่พอใจแล้ว ให้คลิก ทำต่อไป

  ฟอร์มจะถูกนำเข้าอีกครั้งในการออกแบบเครื่องมือรายการ

  ถ้าคุณคลิก ยกเลิก ในกล่องโต้ตอบ การเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูล แม่แบบฟอร์มจะไม่ถูกนำเข้าอีกครั้ง และคุณจะกลับไปยังตัวออกแบบรายการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×