การปรับช่องว่างระหว่างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขรายการกับข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถปรับการเยื้องในรายการการเปลี่ยนแปลงวิธีรายการตัวเลือกการจัดเรียง

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับระยะห่างบรรทัด ดูปรับช่องว่างระหว่างบรรทัดหรือย่อหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

ปรับระยะห่างสำหรับรายการทั้งหมด

ปรับระยะห่างสำหรับรายการเดียว

ปรับระยะห่างสำหรับรายการทั้งหมด

 1. คลิกหนึ่งในหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขเพื่อเลือกรายการทั้งหมด

 2. กขวาหนึ่งสัญลักษณ์ที่เน้นข้อความหรือตัวเลข นั้นแล้ว เลือกปรับการเยื้องรายการ กล่องโต้ตอบปรับการเยื้องรายการ เปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบ ปรับการเยื้องรายการ ของ Word 2007

 3. เปลี่ยนค่าในกล่องเพื่อจัดแนวการปรับปรุง

  • ตำแหน่งของตัวเลขหรือสัญลักษณ์    ใส่ตำแหน่งที่คุณต้องเลือกตัวเลขหรือสัญลักษณ์

  • เยื้องข้อความ    ใส่ตำแหน่งที่คุณต้องข้อความเพื่อจัดเรียง

  • ทำตามจำนวนที่มี    ใส่ขนาดระยะห่างระหว่างตัวเลขที่เลือก หรือสัญลักษณ์ และข้อความ:อักขระแท็บ ด้วยการระบุระยะห่างระหว่างตัวเลขที่เลือก หรือสัญลักษณ์ และข้อ ความช่องว่าง สำหรับช่องว่างเดียวระหว่างตัวเลือกเลข หรือสัญลักษณ์ และข้อความ หรือไม่มีสิ่งใด สำหรับไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเลขที่เลือก หรือสัญลักษณ์ และข้อความ

ด้านบนของหน้า

ปรับระยะห่างสำหรับรายการเดียว

 1. เลือกข้อความในรายการที่คุณต้องการปรับปรุง

 2. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้ว คลิ กปรับการเยื้องรายการ กล่องโต้ตอบปรับการเยื้องรายการ แสดง

  กล่องโต้ตอบ ปรับการเยื้องรายการ ของ Word 2007

 3. เมื่อต้องการปรับการจัดแนว เปลี่ยนค่าในกล่องการปรับการจัดแนว:

  • ตำแหน่งของตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ    ใส่ตำแหน่งที่คุณต้องการเลือกตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

  • เยื้องข้อความ     ใส่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อความเพื่อจัดเรียง

  • ทำตามจำนวนที่มีค่า     ใส่ขนาดระยะห่างระหว่างตัวเลขที่เลือก หรือสัญลักษณ์ และข้อความ:อักขระแท็บ ด้วยการระบุระยะห่างระหว่างตัวเลขที่เลือก หรือสัญลักษณ์ และข้อ ความช่องว่าง สำหรับช่องว่างเดียวระหว่างตัวเลือกเลข หรือสัญลักษณ์ และข้อความ หรือไม่มีสิ่งใด สำหรับไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเลขที่เลือก หรือสัญลักษณ์ และข้อความ

หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้ คุณใช้ไม้บรรทัดเพื่อปรับการเยื้องรายการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×