การปรับช่องว่างระหว่างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขรายการกับข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถปรับการเยื้องในรายการการเปลี่ยนแปลงวิธีรายการตัวเลือกการจัดเรียง

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับระยะห่างบรรทัด ดูปรับช่องว่างระหว่างบรรทัดหรือย่อหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

ปรับระยะห่างสำหรับรายการทั้งหมด

ปรับระยะห่างสำหรับรายการเดียว

ปรับระยะห่างสำหรับรายการทั้งหมด

 1. คลิกหนึ่งในหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขเพื่อเลือกรายการทั้งหมด

 2. คลิกขวาหนึ่งในหมายเลขหรือสัญลักษณ์ที่เน้น นั้นแล้ว เลือกปรับการเยื้องรายการ กล่องโต้ตอบปรับการเยื้องรายการ เปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบ ปรับการเยื้องรายการ ของ Word 2007

 3. เปลี่ยนค่าในกล่องการปรับการจัดแนว

  • ตำแหน่งของตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ    ใส่ตำแหน่งที่คุณต้องการเลือกตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

  • เยื้องข้อความ    ใส่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อความเพื่อจัดเรียง

  • ทำตามจำนวนที่มีค่า    ใส่ขนาดระยะห่างระหว่างตัวเลขที่เลือก หรือสัญลักษณ์ และข้อความ:อักขระแท็บ ด้วยการระบุระยะห่างระหว่างตัวเลขที่เลือก หรือสัญลักษณ์ และข้อ ความช่องว่าง สำหรับช่องว่างเดียวระหว่างตัวเลขที่เลือก หรือสัญลักษณ์ และข้อความ หรือ ไม่มีสิ่งใด สำหรับไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเลขที่เลือก หรือสัญลักษณ์ และข้อความ

ด้านบนของหน้า

ปรับระยะห่างสำหรับรายการเดียว

 1. เลือกข้อความในรายการที่คุณต้องการปรับปรุง

 2. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้ว คลิ กปรับการเยื้องรายการ กล่องโต้ตอบปรับการเยื้องรายการ เปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบ ปรับการเยื้องรายการ ของ Word 2007

 3. เมื่อต้องการปรับการจัดแนว เปลี่ยนค่าในกล่องการปรับการจัดแนว:

  • ตำแหน่งของตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ    ใส่ตำแหน่งที่คุณต้องการเลือกตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

  • เยื้องข้อความ     ใส่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อความเพื่อจัดเรียง

  • ทำตามจำนวนที่มีค่า     ใส่ขนาดระยะห่างระหว่างตัวเลขที่เลือก หรือสัญลักษณ์ และข้อความ:อักขระแท็บ ด้วยการระบุระยะห่างระหว่างตัวเลขที่เลือก หรือสัญลักษณ์ และข้อ ความช่องว่าง สำหรับช่องว่างเดียวระหว่างตัวเลขที่เลือก หรือสัญลักษณ์ และข้อความ หรือ ไม่มีสิ่งใด สำหรับไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเลขที่เลือก หรือสัญลักษณ์ และข้อความ

หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้ คุณใช้ไม้บรรทัดเพื่อปรับการเยื้องรายการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×