การปรับขนาดโลโก้หรือรูปภาพในแม่แบบ

ในแม่แบบ กราฟิกโดยส่วนใหญ่จะถูกวางในกล่องข้อความเพื่อให้ง่ายต่อการวางตำแหน่ง กล่องข้อความที่มีกราฟิกหรือข้อความมักจะไม่มีการแสดงเส้นขอบ จึงทำให้อาจมองไม่เห็นว่ามีรายการถูกวางอยู่ภายในกล่องข้อความ หลักในการทำงานกับกราฟิกภายในกล่องข้อความคือ การทราบว่าเมื่อใดจะเลือกกราฟิกที่แท้จริงและเมื่อใดจะเลือกกล่องข้อความที่มีกราฟิกนั้นอยู่

เมื่อต้องการปรับขนาดรูปในกล่องข้อความ

  1. ให้คลิกรูปที่คุณต้องการปรับขนาด

  2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจุดจับการปรับขนาด

  3. ลากที่จับสำหรับการปรับขนาดจนกระทั่งวัตถุอยู่ในรูปร่างและขนาดที่คุณต้องการ

  4. เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดขนาดอย่างน้อยหนึ่งทิศทาง ให้ลากเมาส์ออกจากหรือเข้าหาจุดศูนย์กลางในขณะที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  5. เมื่อต้องการให้ศูนย์กลางของวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่กำลังลากเมาส์

  6. เมื่อต้องการรักษาอัตราส่วนของวัตถุ ให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่กำลังลากเมาส์

  7. เมื่อต้องการรักษาอัตราส่วนโดยยังรักษาศูนย์กลางของวัตถุให้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกัน ให้กด CTRL และ SHIFT ค้างไว้ขณะที่กำลังลากเมาส์

ถ้าคุณมองไม่เห็นรูปภาพทั้งหมดหลังจากคุณทำการปรับขนาด

  1. เลือกกล่องข้อความที่มีรูป (ไม่ใช่รูปกล่องข้อความเอง) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ย้ายตัวชี้ไปไว้เหนือเส้นขอบของกล่องข้อความจนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นรูปลูกศรสี่ทิศ ลูกศรสี่หัว แล้วคลิกเส้นขอบ

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก กล่องข้อความ แล้วคลิกแท็บ กล่องข้อความ

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับขนาดรูปร่างโดยอัตโนมัติให้พอดีกับข้อความ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×