การปรับขนาดวัตถุด้วยเปอร์เซนต์จำเพาะ

  1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการปรับขนาด

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิกคำสั่งของชนิดของวัตถุที่คุณได้เลือก ตัวอย่างเช่น รูปร่างอัตโนมัติ หรือ รูปภาพ แล้วคลิกแท็บ ขนาด

  3. ภายใต้ มาตราส่วน ให้ป้อนเปอร์เซนต์ที่คุณต้องการในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

เคล็ดลับ เมื่อต้องการรักษาอัตราส่วนระหว่างความสูงและความกว้างของวัตถุ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว บนแท็บ ขนาด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×