การปรับขนาดวัตถุด้วยเปอร์เซนต์จำเพาะ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการปรับขนาด

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิกคำสั่งของชนิดของวัตถุที่คุณได้เลือก ตัวอย่างเช่น รูปร่างอัตโนมัติ หรือ รูปภาพ แล้วคลิกแท็บ ขนาด

  3. ภายใต้ มาตราส่วน ให้ป้อนเปอร์เซนต์ที่คุณต้องการในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

เคล็ดลับ เมื่อต้องการรักษาอัตราส่วนระหว่างความสูงและความกว้างของวัตถุ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว บนแท็บ ขนาด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×