ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การปรับขนาดรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของ กราฟิก SmartArt ทั้งหมดหรือรูปร่างแต่ละรูปภายใน กราฟิก SmartArt ได้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนขนาดของวัตถุชนิดอื่นให้ดูเปลี่ยนขนาดของรูปภาพรูปร่างกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์

ในบทความนี้

ภาพรวมของการปรับขนาดกราฟิก SmartArt รูปร่างและข้อความ

ปรับขนาดรูปร่างเดียว

การปรับขนาดกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

ให้กราฟิก SmartArt สองกราฟิกมีขนาดและตำแหน่งเดียวกันในสไลด์ของพวกเขา

ภาพรวมของการปรับขนาดกราฟิก SmartArt รูปร่างและข้อความ

เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดของรูปร่างแต่ละรูปร่างใน กราฟิก SmartArt รูปร่างที่เหลืออาจปรับขนาดและตำแหน่งของพวกเขาขึ้นอยู่กับเค้าโครงของ กราฟิก SmartArt ของคุณและจำนวนของพื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน ในบางกรณีเฉพาะรูปร่างแต่ละรูปร่างที่คุณปรับขนาดเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลง ในกรณีอื่นๆรูปร่างที่สอดคล้องกันจะเปลี่ยนขนาดของพวกเขาด้วย

เมื่อคุณปรับขนาดรูปร่างที่มีข้อความข้อความจะปรับขนาดให้พอดีกับข้อความโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามถ้ามีรูปร่างอื่นที่ระดับเดียวกันใน กราฟิก SmartArt ไม่มีห้องเพื่อแสดงข้อความขนาดใหญ่ขนาดข้อความจะยังคงเหมือนเดิมสำหรับรูปร่างทั้งหมดในระดับนั้น นอกจากนี้ถ้าคุณได้กำหนดขนาดข้อความไว้ก่อนหน้านี้ในรูปร่างใดๆแล้วข้อความในรูปร่างนั้นจะไม่ปรับขนาด

ตัวอย่างเช่น กราฟิก SmartArt ต่อไปนี้มีสามรูปร่างที่มีขนาดคล้ายกัน

กระบวนการตามแนวนอน 1 กราฟิก SmartArt ที่มีรูปร่างที่เหมือนกัน 3 รูป

ถ้าคุณเพิ่มข้อความลงในรูปร่างแรกแล้วทำให้รูปร่างมีขนาดเล็กกว่ารูปร่างอีกสองรูปร่างจะลดลงเล็กน้อยและขนาดข้อความจะลดลงในทั้งสามรูปร่าง

กระบวนการตามแนวนอน 1 กราฟิก SmartArt ที่มีรูปร่างแรกมีขนาดเล็กลง

ถ้าตอนนี้คุณทำให้รูปร่างที่สามมีขนาดใหญ่ขึ้นขนาดข้อความจะไม่เพิ่มขึ้นในรูปร่างใดๆเนื่องจากรูปร่างแรกของข้อความที่ไม่สามารถมีขนาดใหญ่ขึ้นได้โดยไม่ต้องล้นช่องว่างที่พร้อมใช้งาน

กระบวนการตามแนวนอน 1 กราฟิก SmartArt ที่มีรูปร่างที่สามที่ปรับขนาด

ถ้าคุณทำให้รูปร่างแรกมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างไรก็ตามข้อความในรูปร่างนั้นมีพื้นที่ที่จะขยายและดังนั้นขนาดข้อความในอีกสองรูปร่างยังเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามถ้ารูปร่างอย่างน้อยหนึ่งรูปร่างใน กราฟิก SmartArt ของคุณมีข้อความที่มีขนาดเล็กกว่าพื้นที่ว่างในรูปร่างที่อนุญาต (เช่นในรูปร่างที่สามด้านบน) คุณสามารถเปลี่ยนขนาดข้อความด้วยตนเองได้โดยการเลือกข้อความในรูปร่างแล้วเลือกตัวเลือกฟอนต์ที่คุณต้องการในกลุ่มฟอนต์บนแท็บหน้าแรก

ในฐานะที่เป็นกฎทั่วไปถ้าการพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมในรูปร่างจะเพิ่มขนาดรูปร่างแล้วการเพิ่มขนาดของข้อความจะเพิ่มขนาดของรูปร่างอีกด้วย ตรงกันข้ามถ้าการลบข้อความออกจากรูปร่างจะลดขนาดของรูปร่างแล้วลดขนาดของข้อความจะลดขนาดของรูปร่างอีกด้วย อย่างไรก็ตามการเพิ่มหรือการลดขนาดข้อความจะไม่เปลี่ยนขนาดของรูปร่างสำหรับรูปร่างทั้งหมดโดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเค้าโครง กราฟิก SmartArt ที่คุณเลือก

นอกจากนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเค้าโครงสำหรับ กราฟิก SmartArt ที่คุณเลือกเมื่อคุณเปลี่ยนขนาดของ กราฟิก SmartArt ทั้งหมดรูปร่างภายใน thกราฟิก SmartArt จะปรับขนาดตามสัดส่วนหรือปรับให้เหมาะสมกับระยะห่างและการไหล

การปรับขนาดรูปร่างที่เกี่ยวข้อง

รูปร่างที่เกี่ยวข้องคือรูปร่างที่ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรูปร่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยปกติแล้ว กราฟิก SmartArt ของคุณจะมีรูปร่างขนาดใหญ่เหล่านี้หลายรูปร่าง ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน กราฟิก SmartArt (เช่นที่อยู่ในเค้าโครงรายการที่เน้นรูปภาพในชนิดรายการ) แล้วปรับขนาดรูปร่างเหล่านั้น กราฟิก SmartArt ของคุณอาจมีลักษณะผิดเพี้ยน ในตัวอย่างด้านล่างรูปร่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในรูปร่างที่มีขนาดใหญ่จะถูกเลือก ถ้าคุณต้องการปรับขนาดเฉพาะหนึ่งรูปร่างที่เกี่ยวข้องเช่นรูปร่างวงกลมขนาดเล็ก (ตัวแทนรูปภาพที่มีดวงอาทิตย์และภูเขา) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเฉพาะรูปร่างเท่านั้น ถ้าคุณต้องการปรับขนาดรูปร่างที่มีขนาดใหญ่ทั้งหมดให้เลือกรูปร่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังที่แสดงไว้ด้านล่าง

กราฟิก SmartArt รายการแนวโค้ง 1 ซึ่งแสดงรูปร่างเกี่ยวข้องที่เลือก

ด้านบนของหน้า

ปรับขนาดรูปร่างเดียว

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการปรับขนาด

  เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างหลายรูปให้คลิกรูปร่างที่แรกแล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่เพิ่มเติม

 2. ภายใต้เครื่องมือ SmartArtบนแท็บรูปแบบในกลุ่มรูปร่างให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รูปกลุ่มรูปร่าง

  • เมื่อต้องการทำให้รูปร่างใหญ่ขึ้นให้คลิกใหญ่ขึ้น

  • เมื่อต้องการทำให้รูปร่างมีขนาดเล็กลงให้คลิกเล็กลง

   หมายเหตุ: 

   • นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ที่จับสำหรับปรับขนาดเพื่อปรับขนาดรูปร่างได้อีกด้วย ชี้ไปที่จุดจับสำหรับปรับขนาดอย่างใดอย่างหนึ่งและเมื่อตัวชี้กลายเป็น ลูกศรสองหัว ให้ลากจุดจับเพื่อทำให้รูปร่างมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

   • เมื่อต้องการคืนค่ารูปร่างเป็นขนาดเดิมภายใต้เครื่องมือ SmartArtบนแท็บออกแบบในกลุ่มตั้งค่าให้คลิกตั้งค่ากราฟิกใหม่

    รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

    สิ่งสำคัญ: รูปร่างสีสไตล์และเอฟเฟ็กต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้กับรูปร่างและรูปร่างอื่นๆทั้งหมดใน กราฟิก SmartArt เดียวกันจะสูญหายไป

   • ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเค้าโครงอื่นสำหรับกราฟิก SmartArt ขนาดใดๆตำแหน่งการหมุนการสะท้อนทิศทาง (จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย) และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเรขาคณิตที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อาจไม่ถ่ายโอนไปยังเค้าโครงใหม่ อย่างไรก็ตามถ้าคุณสลับกลับไปยังเค้าโครงต้นฉบับก่อนที่คุณจะบันทึกและปิดเอกสาร ระบบ Microsoft Office 2007 ของคุณการกำหนดเองทั้งหมดของคุณจะปรากฏขึ้นในเค้าโครงต้นฉบับ การกำหนดเองบางอย่างจะไม่ถูกถ่ายโอนเนื่องจากอาจไม่มีลักษณะที่ดีในเค้าโครงใหม่

ด้านบนของหน้า

การปรับขนาดกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

 1. คลิ กราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ชี้ไปที่จุดจับสำหรับปรับขนาดบนเส้นขอบกราฟิก SmartArt และเมื่อตัวชี้กลายเป็น ลูกศรสองหัว ให้ลากจุดจับเพื่อให้ กราฟิก SmartArt มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

ด้านบนของหน้า

ให้กราฟิก SmartArt สองกราฟิกมีขนาดและตำแหน่งเดียวกันในสไลด์ของพวกเขา

นำไปใช้กับ Microsoft Office PowerPoint 2007 เท่านั้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นคุณควรสร้าง กราฟิก SmartArt สองภาพในสไลด์ที่แตกต่างกัน

 1. ปรับขนาดกราฟิก SmartArt แรกเพื่อทำให้เป็นขนาดที่คุณต้องการ

 2. คลิกขวาที่ กราฟิก SmartArt แรกแล้วคลิกขนาดและตำแหน่งบน เมนูทางลัด

 3. บนแท็บขนาดในพื้นที่ขนาดและหมุนให้ทำบันทึกย่อของค่าในกล่องความสูงและความกว้าง

 4. บนแท็บตำแหน่งให้ทำบันทึกย่อของค่าในกล่องแนวนอนและแนวตั้ง

 5. คลิก ปิด

 6. คลิกขวาที่ กราฟิก SmartArt ที่สองแล้วคลิกขนาดและตำแหน่ง

 7. บนแท็บขนาดและตำแหน่งให้ใส่ค่าขนาดและตำแหน่งที่คุณทำบันทึกย่อจาก กราฟิก SmartArt แรก

 8. คลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×