การปรับขนาดรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนขนาด ของกราฟิก SmartArt ทั้งชุด หรือแต่ละรูปร่างภายในกราฟิก SmartArt ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนขนาดของวัตถุชนิดอื่น ดูเปลี่ยนขนาดของรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์

เมื่อต้องการใช้ปรับพอดีอัตโนมัติเพื่อปรับขนาดข้อความในMicrosoft Office PowerPoint 2007 โดยอัตโนมัติ ดูเปิด หรือปิดตัวแทนข้อความพอดีอัตโนมัติ คุณไม่สามารถใช้ปรับพอดีอัตโนมัติในกราฟิก SmartArt

ในบทความนี้

ภาพรวมของการปรับขนาด SmartArt กราฟิก รูปร่าง และข้อความ

ปรับขนาดรูปร่างเดียว

ปรับขนาดกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

ให้กราฟิก SmartArt สองขนาดและตำแหน่งในสไลด์ของพวกเขา

ภาพรวมของการปรับขนาด SmartArt กราฟิก รูปร่าง และข้อความ

เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดของรูปร่างแต่ละตัวในกราฟิก SmartArt รูปร่างที่เหลืออาจปรับขนาดและตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับเค้าโครงกราฟิก SmartArt ของคุณและขนาดระยะห่างที่พร้อมใช้งานของพวกเขา ในบางกรณี เท่านั้นแต่ละรูปร่างที่คุณปรับขนาดจะเปลี่ยนแปลงไป ในบาง กรณี สอดคล้องรูปร่างจะเปลี่ยนขนาดของพวกเขาด้วย

เมื่อคุณปรับขนาดรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความ ข้อความที่ปรับขนาดให้พอดีอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้ารูปร่างอื่นในระดับเดียวกันในกราฟิก SmartArt ที่มีห้องเพื่อแสดงข้อความมีขนาดใหญ่ ขนาดของข้อความจะยังคงเหมือนเดิมสำหรับรูปร่างทั้งหมดในระดับนั้น นอกจากนี้ ถ้าก่อนหน้านี้คุณได้กำหนดขนาดของข้อความในรูปร่างใด ๆ แล้วข้อความในรูปร่างนั้นจะไม่ปรับขนาด ถ้าข้อความไม่เหมาะสมภายในรูปร่าง ดูข้อความปรากฏขึ้นด้านนอกเส้นขอบของรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของฉัน

ตัวอย่างเช่น กราฟิก SmartArt ต่อไปนี้มีสามรูปร่างที่มีขนาดในทำนองเดียวกัน

กระบวนการตามแนวนอน 1 กราฟิก SmartArt ที่มีรูปร่างที่เหมือนกัน 3 รูป

ถ้าคุณเพิ่มข้อความเพิ่มเติมให้กับรูปร่างแรก แล้ว ทำให้รูปร่างที่มีขนาดเล็ก รูปร่างที่สองอื่น ๆ ลดขนาดเล็กน้อย และลดขนาดของข้อความในรูปร่างสามทั้งหมด

กระบวนการตามแนวนอน 1 กราฟิก SmartArt ที่มีรูปร่างแรกมีขนาดเล็กลง

ถ้าคุณตอนนี้ทำให้รูปร่างสามมีขนาดใหญ่ ขนาดของข้อความเพิ่มในรูปร่าง ใด ๆ เนื่องจากรูปร่างแรกมีอยู่แล้วทั้งหมดของข้อความที่ไม่สามารถมีขนาดใหญ่ใด ๆ โดยไม่ต้องเทียบกับว่างพร้อมใช้งาน

กระบวนการตามแนวนอน 1 กราฟิก SmartArt ที่มีรูปร่างที่สามที่ปรับขนาด

ถ้าคุณทำให้รูปร่างแรกมีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ข้อความในรูปร่างที่มีห้องเพื่อขยายแล้ว และอื่น ๆ ขนาดของข้อความในอีกสองรูปร่างยังเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ถ้าอย่าง น้อยหนึ่งรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณประกอบด้วยข้อความที่มีค่าน้อยกว่าพื้นที่ว่างในมาก ทำให้รูปร่าง (เช่นรูปร่างสามข้างบน) คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของข้อความด้วยตนเอง ด้วยการเลือกข้อความในรูปร่าง แล้ว เลือกตัวเลือกฟอนต์ที่คุณต้องการในกลุ่มฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก

โดยทั่วไป ถ้าพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมในรูปร่างเพิ่มขนาดรูปร่าง แล้ว เพิ่มขนาดของข้อความยังจะเพิ่มขนาดรูปร่าง ในทางกลับกัน ถ้าการลบข้อความจากรูปร่างลดขนาดรูปร่าง การลดขนาดของข้อความนั้น จะยังลดขนาดรูปร่าง อย่างไรก็ตาม เพิ่ม หรือลดขนาดของข้อความไม่โดยอัตโนมัติเปลี่ยนขนาดของรูปร่างรูปร่างทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับเค้าโครงกราฟิก SmartArt ที่คุณเลือก

ยัง โดยขึ้นอยู่กับเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่คุณเลือก เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดของกราฟิก SmartArt ทั้งชุด รูปร่าง SmartArt กราฟิกจะปรับมาตราส่วนตามสัดส่วน หรือปรับปรุงการปรับระยะห่างและการไหลเวียนภายใน

ปรับขนาดรูปร่างที่เกี่ยวข้อง

รูปร่างที่เกี่ยวข้องมีรูปร่างที่รวมเข้าด้วยกันเพื่อทำให้รูปร่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยปกติแล้วกราฟิก SmartArt ของคุณจะประกอบด้วยหลายรูปร่างเหล่านี้มีขนาดใหญ่ ถ้าคุณเลือกรูปร่างเกี่ยวข้องทั้งหมดในกราฟิก SmartArt (เช่นเหล่านั้นในรายการส่วนที่ถูกเน้นรูปภาพแนวโค้งเค้าโครงในรายการชนิด) แล้ว ปรับขนาด กราฟิก SmartArt ของคุณอาจดูเพี้ยน ในตัวอย่างด้านล่าง รูปร่างเกี่ยวข้องในรูปร่างที่มีขนาดใหญ่ทั้งหมดจะถูกเลือก ถ้าคุณต้องการปรับขนาดเฉพาะหนึ่งรูปร่างเกี่ยวข้อง เช่นรูปร่างแบบวงกลม small (รูปภาพตัวแทน ด้วยอาและภูเขา), ไม่แน่ใจว่าได้เลือกรูปร่างเท่านั้น ถ้าคุณต้องการปรับขนาดรูปร่างที่มีขนาดใหญ่ทั้งหมด เลือกทั้งหมดของรูปร่างเกี่ยวข้อง ดังที่แสดงด้านล่าง

กราฟิก SmartArt รายการแนวโค้ง 1 ซึ่งแสดงรูปร่างเกี่ยวข้องที่เลือก

ด้านบนของหน้า

ปรับขนาดรูปร่างเดียว

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการปรับขนาด

  การปรับขนาดรูปร่างหลาย คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างเพิ่มเติม

 2. ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มรูปร่าง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รูปกลุ่มรูปร่าง

  • เมื่อต้องการทำให้รูปร่างมีขนาดใหญ่ คลิLarger

  • เมื่อต้องการทำให้รูปร่างมีขนาดเล็ก คลิเล็กลง

   หมายเหตุ: 

   • คุณยังสามารถใช้จุดจับสำหรับปรับขนาดเพื่อปรับขนาดรูปร่าง ชี้ไปที่จุดจับสำหรับปรับขนาดหนึ่ง และเมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสองหัว ลากจุดจับเพื่อทำให้รูปร่างใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง

   • เมื่อต้องการคืนค่ารูปร่างไปเป็นขนาดเดิม ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มการตั้งค่าใหม่ คลิกการตั้งค่าใหม่กราฟิก

    รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

    สิ่งสำคัญ: ใด ๆ เรขาคณิตวิเคราะห์ สี สไตล์ ขนาด ตำแหน่ง และเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ได้เพื่อที่จัดรูปแบบ และรูปร่างอื่น ๆ ทั้งหมดในกราฟิก SmartArt เดียวกันจะสูญหาย

   • ถ้าคุณเปลี่ยนเค้าโครงอื่นสำหรับกราฟิก SmartArtใด ๆ ขนาด จัดตำแหน่ง หมุน เรอร์ ทิศทาง (ซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย), และรูปร่างเรขาคณิตวิเคราะห์แปลงก่อนหน้านี้อาจไม่ถ่ายโอนไปยังเค้าโครงใหม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสลับกลับไปยังเค้าโครงต้นฉบับก่อนที่คุณบันทึก และปิดเอกสารของคุณระบบ Microsoft Office 2007 ทั้งหมดของการกำหนดเองของคุณปรากฏขึ้นอีกครั้งในเค้าโครงต้นฉบับ กำหนดเองบางอย่างไม่ถูกถ่ายโอนเนื่องจากไม่เหล่านั้นอาจดูดีในเค้าโครงใหม่

ด้านบนของหน้า

ปรับขนาดกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ชี้ไปจับสำหรับปรับขนาดบนเส้นขอบกราฟิก SmartArt และเมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสองหัว ลากจุดจับการทำกราฟิก SmartArt ให้ใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถย้ายกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

ด้านบนของหน้า

ให้กราฟิก SmartArt สองขนาดและตำแหน่งในสไลด์ของพวกเขา

นำไปใช้กับMicrosoft Office PowerPoint 2007 เท่านั้น

ก่อนที่คุณเริ่มต้น คุณควรสร้างกราฟิก SmartArt สองบนสไลด์ที่แตกต่างกัน

 1. การปรับขนาดกราฟิก SmartArt แรกเพื่อให้ได้ขนาดที่คุณต้องการ

 2. คลิกขวากราฟิก SmartArt แรก แล้ว คลิ กขนาดและตำแหน่ง บนเมนูทางลัด

 3. บนแท็บขนาด ในขนาด และหมุน พื้นที่ ทำให้เป็นแบบบันทึกย่อของค่าในกล่องความสูง และความกว้าง

 4. บนแท็บตำแหน่ง ทำบันทึกย่อของค่าในกล่องแนวนอน และแนวตั้ง

 5. คลิก ปิด

 6. คลิกขวากราฟิก SmartArt ที่สอง แล้ว คลิ กขนาดและตำแหน่ง

 7. บนแท็บขนาด และตำแหน่ง ใส่ค่าขนาดและตำแหน่งที่คุณทำบันทึกย่อของกราฟิก SmartArt แรก

 8. คลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×