การปรับขนาดรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการใช้งาน

  2. บนแถบเครื่องมือ การจัดรูปแบบ ให้คลิก แก้ไขรูปภาพ

  3. ในบานหน้าต่างงาน แก้ไขรูปภาพ ภายใต้ เปลี่ยนแปลงขนาดรูปภาพ ให้คลิก ปรับขนาด

  4. คุณมีสามตัวเลือกเพื่อควบคุมความละเอียดและไฟล์ขนาดของรูปภาพของคุณ:

  • ตัวเลือกแรกให้วิธีที่รวดเร็วของการเลือกขนาดรูปถ่ายสำหรับงานนั้น ๆ ถ้าคุณกำลังเขียนรายงาน และต้องการรวมรูปภาพอย่างรวดเร็วด้วยตัวคุณเอง ตัวอย่าง คุณจะเลือกความละเอียดสำหรับการใช้รูปถ่ายขนาดเล็กในเอกสาร บนเว็บเพจ หรือ ในอีเมลในความละเอียดสูง หรือต่ำ

  • มา คุณสามารถสร้างรูป มีขนาดแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการพิมพ์รูปถ่ายหนังสือเดินทางเพื่อสเปคนั้น ๆ เพียงแค่คลิกความสูงความกว้าง x แบบกำหนดเอง จากนั้น ใส่ความกว้างแบบกำหนดเอง และความสูงสำหรับรูปภาพของคุณในกล่องจัดเตรียมไว้ และคลิกตกลงภายใต้การตั้งค่าขนาดสรุป

  • สุดท้าย คุณสามารถขยาย หรือลดขนาดของรูปภาพของคุณตามสัดส่วน คุณอาจทำนี้ เช่น เพื่อดูรูปถ่าย 8 x 10 ลดลงให้พอดีกับกรอบ 4 x 5 เริ่ม ด้วยการคลิกเปอร์เซ็นต์ของความกว้าง x ความสูงต้นฉบับ จากนั้นใส่เปอร์เซ็นต์ของขนาดรูปภาพต้นฉบับที่ต้องการในกล่องจัดเตรียมไว้ และคลิกตกลงภายใต้การตั้งค่าขนาดสรุป

หมายเหตุ: Microsoft Picture Manager รักษาอัตราส่วนกว้างยาว เมื่อปรับขนาดรูปภาพ ให้จะไม่ยืดออกจากรูปร่าง และจะอยู่เสมอในสัดส่วน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกทำการแก้ไข ให้คลิกคำสั่ง เลิกทำ บนเมนู แก้ไข การแก้ไขจะยังไม่ถูกบันทึกจนกว่าคุณจะสั่งบันทึกการแก้ไขนั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×