การปรับขนาดรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากการเลือกวัตถุซึ่งอาจเป็นรูปภาพหรือกล่องข้อความแล้ว คุณจะมีตัวเลือกในการปรับขนาดวัตถุนั้นอยู่จำนวนหนึ่ง

การปรับขนาดด้วยการลาก ให้ทำดังนี้

 • เลือกวัตถุ ย้ายตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจุดจับใดจุดจับหนึ่ง แล้วคลิกและลากเมาส์

การลากโดยรักษาจุดกึ่งกลางให้อยู่ในตำแหน่งเดิมไว้ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกวัตถุ

 2. กด CTRL ค้างไว้

 3. ย้ายตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจุดจับอันใดอันหนึ่ง แล้วคลิกและลากเมาส์

 4. ปล่อยปุ่มเมาส์ก่อนที่จะปล่อย CTRL

การลากโดยคงสัดส่วนเดิมของวัตถุไว้ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกวัตถุ

 2. กด SHIFT ค้างไว้

 3. ย้ายตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจุดจับมุมใดจุดจับมุมหนึ่ง แล้วคลิกและลากเมาส์

 4. ปล่อยปุ่มเมาส์ก่อนที่คุณจะปล่อย SHIFT

การลากขณะที่คงสัดส่วนไว้และรักษาจุดกึ่งกลางให้อยู่ในตำแหน่งเดิม ให้ทำดังนี้

 1. กด CTRL+SHIFT ค้างไว้

 2. ย้ายตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจุดจับอันใดอันหนึ่ง แล้วคลิกและลากเมาส์

 3. ปล่อยเมาส์ก่อนที่คุณจะปล่อย CTRL+SHIFT

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ เพื่อจัดให้ชิดกับเครื่องหมายไม้บรรทัด เส้นบอกแนว และวัตถุโดยกด ALT ค้างไว้ในขณะที่ลากเมาส์

การตั้งค่าวัตถุให้มีความสูงและความกว้างที่กำหนดเอง ให้ทำดังนี้

 1. คลิกขวาที่วัตถุ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก รูปแบบ<วัตถุ>

 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิกแท็บ ขนาด

 4. ภายใต้ ขนาดและการหมุน ให้ใส่หน่วยวัดสำหรับความสูงและความกว้างของวัตถุ

การตั้งค่าวัตถุให้มีสัดส่วนที่กำหนดเอง ให้ทำดังนี้

 1. คลิกขวาที่วัตถุ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก รูปแบบ<วัตถุ>

 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิกแท็บ ขนาด

 4. ภายใต้มาตราส่วน ใส่เปอร์เซ็นต์ของความสูงหรือความกว้างที่คุณต้องการให้วัตถุถูกปรับขนาดเดิม

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเปลี่ยนสัดส่วนแต่รักษาอัตราส่วนกว้างยาวดั้งเดิมไว้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว เมื่อเลือกกล่องนี้แล้ว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับความสูงจะทำให้ความกว้างเปลี่ยนแปลงไปด้วย (หรือในทางตรงกันข้าม) เพื่อรักษาอัตราส่วนกว้างยาวไว้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×