การปรับขนาดตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. เลือกตาราง

 2. วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์ไปไว้เหนือจุดจับตัวเลือกหนึ่งจนกว่าคุณเห็นไอคอนการปรับขนาด

  เคอร์เซอร์ปรับขนาด

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ปรับขนาดตารางตามสัดส่วน

  • เลือกจุดจับหัวมุม กด SHIFT ค้างไว้ แล้วลากจุดจับเพื่อเปลี่ยนขนาดตาราง

  ทำให้ตารางกว้าง หรือให้แคบลง

  • เลือกจุดจับด้านบน ด้านล่าง หรือด้านข้าง แล้วลากจุดจับเพื่อเปลี่ยนขนาดตาราง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×