การปรับการเยื้องในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขบนไม้บรรทัด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการปรับการเยื้องในรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขที่ปรากฏบนสไลด์ในงานนำเสนอของคุณทั้งหมด แสดงต้นแบบสไลด์ นั้นแล้ว ทำตามขั้นตอนด้านล่าง เมื่อต้องการแสดงต้นแบบสไลด์ บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกต้นแบบสไลด์

 1. ถ้า ไม้บรรทัด ไม่ปรากฏ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง ให้เลือก ไม้บรรทัด

 2. เลือกข้อความที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าข้อความมีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขมากกว่าหนึ่งระดับ ไม้บรรทัดจะแสดงตัวทำเครื่องหมายการเยื้องสำหรับแต่ละระดับ

  ไม้บรรทัด

  เครื่องการเยื้องบรรทัดแรก1 การแสดงตำแหน่งการเยื้องของสัญลักษณ์หัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

  เครื่องหมายเยื้องซ้าย2 แสดงตำแหน่งการเยื้องของข้อความในรายการ

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข ให้ลากตัวทำเครื่องหมายการเยื้องบรรทัดแรก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของข้อความ ให้ลากส่วนบนของตัวทำเครื่องหมายการเยื้องซ้ายที่ชี้เมาส์ไว้

  • เมื่อต้องการย้ายการเยื้องพร้อมกับรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย (หรือหมายเลข) และการเยื้องข้อความด้านซ้ายให้เหมือนเดิม ให้ลากสี่เหลี่ยมบนด้านล่างสุดของการเยื้องข้อความด้านซ้าย

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับแต่ละระดับของหัวข้อย่อยและลำดับเลข และแต่ละระดับของข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×