การปรับการติดตามและการจัดช่องไฟ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ปรับปรุงการติดตาม

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างอักขระข้อความทั้งหมด คุณต้องปรับการติดตาม การติดตามจะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้าคุณทำงานบนสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์เท่านั้น

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ระยะห่างตัวอักขระ

 3. ภายใต้ การติดตาม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับการติดตามโดยอัตโนมัติ ให้คลิกตัวเลือกระยะห่างที่ตั้งค่าไว้ ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

  • เมื่อต้องการปรับการติดตามด้วยตนเอง ให้คลิก กำหนดเอง แล้วป้อนเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 0.1% ถึง 600% ในกล่อง โดยใช้จำนวนนี้

ปรับการปรับระยะห่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างอักขระข้อความเฉพาะสองอักขระ คุณต้องปรับ จัดช่องไฟ

 1. เลือกสองอักขระที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ระยะห่างตัวอักขระ

 3. ภายใต้ จัดช่องไฟ ให้คลิก ขยาย หรือ บีบ เพื่อปรับระยะห่าง แล้วป้อนค่าระหว่าง 0 พอยต์ถึง 600 พอยต์ในกล่อง โดยใช้จำนวนนี้

เปลี่ยนขนาดพอยต์ที่ใดปรับระยะห่างอัตโนมัติเริ่มต้น

โดย เริ่มต้น Publisher จะจัดช่องไฟคู่ข้อความที่มีขนาด 14 พอยต์หรือสูงกว่าโดยอัตโนมัติ โดยปกติข้อความที่ต่ำกว่า 12 พอยต์ไม่จำเป็นต้องจัดช่องไฟ

 1. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ระยะห่างตัวอักขระ

 2. ภายใต้ จัดช่องไฟคู่ข้อความโดยอัตโนมัติ ให้ป้อนขนาดตั้งแต่ 0.5 ถึง 999.9 พอยต์

  Publisher จะจัดช่องไฟคู่ข้อความที่มีขนาดแบบอักษรเท่ากับหรือมากกว่าขนาดที่คุณพิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×