การปรับการตั้งค่าการใช้ข้อมูลของคุณ

คุณสามารถควบคุมได้ว่าคุณต้องการโทรด้วยเสียงและวิดีโอของ Lync และแชร์เนื้อหาการประชุมโดยใช้ Wi-Fi เท่านั้น หรือโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

เมื่อต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ข้อมูลของคุณ ให้ทำดังนี้

  • บนหน้าจอ ข้อมูลของฉัน ให้แตะ ตัวเลือก การตั้งค่า Wi-Fi จะแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะการตั้งค่า จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi… ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

ต่อไปนี้คือการตั้งค่าที่ทำได้ ค่าเริ่มต้น และความสำคัญ

ชนิดการใช้ข้อมูล

การตั้งค่าเริ่มต้น

ความหมาย

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้…

จำเป็นต้องใช้ WiFi สำหรับ VoIP

ปิด

Lync จะพยายามใช้ Wi-Fi เพื่อทำการโทรผ่าน Lync แต่เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi โปรแกรม Lync จะใช้การเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์มือถือของคุณ

…เป็น เปิด: ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อยู่ Lync จะพยายามใช้ Wi-Fi สำหรับการโทร ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi เมื่อคุณทำการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ Lync จะโทรกลับหาคุณที่หมายเลขที่คุณระบุ ในสถานการณ์นี้ คุณจะเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นเสียงของการโทรผ่าน Lync เท่านั้น โดยที่วิดีโอจะไม่พร้อมใช้งาน การเชื่อมต่อนี้อาจทำให้มีการใช้จำนวนนาทีของแผนการโทรด้วยเสียงของโทรศัพท์มือถือของคุณ

จำเป็นต้องใช้ WiFi สำหรับวิดีโอ

เปิด

Lync จะใช้ Wi-Fi ในการโทรผ่านวิดีโอของ Lync เท่านั้น และจะไม่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณในการส่งหรือรับวิดีโอ

…เป็น ปิด: Lync จะใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณในการส่งและรับวิดีโอเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ถ้าคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อยู่ Lync จะพยายามใช้เครือข่าย Wi-Fi สำหรับวิดีโอแทน สำหรับการโทรที่เชื่อมต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยเครือข่ายเสียงทางโทรศัพท์มือถือ วิดีโอจะไม่พร้อมใช้งาน

จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi สำหรับเนื้อหา

เปิด

Lync จะใช้ Wi-Fi ในการรับเนื้อหาการประชุมเท่านั้น โดยจะไม่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณในการรับเนื้อหาการประชุม

…เป็น ปิด: Lync จะใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้คุณรับเนื้อหาการประชุมได้เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ถ้าคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อยู่ Lync จะพยายามใช้เครือข่าย Wi-Fi ในการรับเนื้อหาการประชุมแทน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×