การประมาณค่าในชุดข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Excel Online คุณสามารถประมาณค่าในชุดข้อมูลโดยการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของเวิร์กชีต หรือคลิกแล้วลากจุดจับเติมเพื่อสร้างแนวโน้มตัวเลขแบบเส้นตรงได้ แต่คุณไม่สามารถสร้างแนวโน้มแบบเรขาคณิตโดยใช้จุดจับเติมได้

ต่อไปนี้เป็นวิธีในการใช้จุดจับเติมเพื่อสร้างแนวโน้มแบบเส้นตรงของตัวเลขใน Excel Online

  1. เลือกเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ที่มีค่าเริ่มต้นสำหรับแนวโน้ม

    ถ้าคุณต้องการเพิ่มความแม่นยำของชุดแนวโน้ม ให้เลือกค่าเริ่มต้นเพิ่มเติม

  2. ลากจุดจับเติมในทิศทางที่คุณต้องการเติมค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

    การเติมชุดข้อมูลเชิงเส้น

ใช้ฟังก์ชันเพื่อประมาณค่า

ฟังก์ชันการคาดการณ์คำนวณ หรือ ทำนาย ค่าในอนาคตโดยยึดตามค่าที่มีอยู่ ค่าทำนายค่า y ค่า x ที่ระบุที่อยู่ ค่าที่รู้การคาดค่า x และค่า y และค่าใหม่จะได้รับการทำนาย โดยใช้การถดถอยเชิงเส้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้การทำนายยอดขายในอนาคต ความต้องการคง และแนวโน้มผู้บริโภค

ฟังก์ชันTRENDและเรขาคณิตสามารถทำนายค่า y ที่ขยายเส้นตรงหรือเส้นโค้งโพเนนเชียลที่ดีที่สุดอธิบายถึงข้อมูลที่มีอยู่ ในอนาคต นอกจากนี้พวกเขาสามารถส่งกลับเฉพาะค่า y ที่ยึดตามรู้จักค่า x สำหรับเส้นที่ดีที่สุดให้พอดีหรือเส้นโค้ง เมื่อต้องการลงจุดเส้นหรือเส้นโค้งที่อธิบายถึงข้อมูลที่มีอยู่ ใช้ที่มีอยู่ของค่า x และค่า y ที่ส่งกลับ โดยฟังก์ชัน GROWTH หรือ TREND

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันLINESTหรือLOGESTเพื่อคำนวณเส้นตรงหรือเส้นโค้งโพเนนเชียลจากข้อมูลที่มีอยู่ ฟังก์ชัน LINEST และฟังก์ชัน LOGEST ส่งกลับต่าง ๆ สถิติการถดถอย รวมถึงความชันและจุดตัดแกนของแบบ best-fit

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×