การประมาณค่าในชุดข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Excel Online คุณสามารถประมาณค่าในชุดข้อมูลโดยการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของเวิร์กชีต หรือคลิกแล้วลากจุดจับเติมเพื่อสร้างแนวโน้มตัวเลขแบบเส้นตรงได้ แต่คุณไม่สามารถสร้างแนวโน้มแบบเรขาคณิตโดยใช้จุดจับเติมได้

ต่อไปนี้เป็นวิธีในการใช้จุดจับเติมเพื่อสร้างแนวโน้มแบบเส้นตรงของตัวเลขใน Excel Online

  1. เลือกเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ที่มีค่าเริ่มต้นสำหรับแนวโน้ม

    ถ้าคุณต้องการเพิ่มความแม่นยำของชุดแนวโน้ม ให้เลือกค่าเริ่มต้นเพิ่มเติม

  2. ลากจุดจับเติมในทิศทางที่คุณต้องการเติมค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

    การเติมชุดข้อมูลเชิงเส้น

ใช้ฟังก์ชันเพื่อประมาณค่า

ฟังก์ชัน FORECAST จะคำนวณหรือคาดเดาค่าในอนาคตโดยคิดจากค่าที่มีอยู่ ถ้าให้ค่า x มา ค่าที่จะคาดเดาก็คือค่า y ถ้าค่าที่รู้จักคือค่า x และค่า y ที่มีอยู่ ค่าใหม่จะถูกคาดเดาโดยใช้การถดถอยเชิงเส้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อคาดเดาการขายในอนาคต ความต้องการสินค้าคงคลัง และแนวโน้มของผู้บริโภคได้

ฟังก์ชัน TREND และฟังก์ชัน GROWTH สามารถคาดเดาค่า y ในอนาคตนอกช่วงที่ต่อจากเส้นตรงหรือเส้นโค้งเอ็กซ์โพเนนเชียลที่เป็นตัวแทนข้อมูลที่มีอยู่ได้ดีที่สุด นอกจากนี้ ฟังก์ชันทั้งสองยังส่งกลับเฉพาะค่า y ที่คิดจากค่า x ที่รู้จักสำหรับเส้นตรงหรือเส้นโค้งแบบ Best-fit เมื่อต้องการลงจุดเส้นหรือเส้นโค้งที่เป็นตัวแทนข้อมูลที่มีอยู่ ให้ใช้ค่า x และค่า y ที่ส่งกลับโดยฟังก์ชัน TREND หรือ GROWTH

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน LINEST หรือ LOGEST เพื่อคำนวณเส้นตรงหรือเส้นโค้งแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ ฟังก์ชัน LINEST และฟังก์ชัน LOGEST จะส่งกลับค่าสถิติการถดถอยต่างๆ รวมทั้งความชันและจุดตัดแกนของเส้นแบบ Best-fit

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×