การประมวลผล SQL บนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบพาส-ทรู

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้Microsoft Office Access 2007 เป็นเครื่องมือที่คุณต้องการสร้าง และปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล และทำงานกับข้อมูล แต่คุณยังสามารถใช้Office Access 2007 เป็น front end (interface) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลจัดการระบบ เช่น Microsoft SQL Server โดยทั่วไป เมื่อคุณใช้Office Access 2007 เป็นแอปพลิเคชันในส่วนหน้า คุณลิงก์ไปยังตารางที่อยู่ในระบบการจัดการฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ และใช้ตารางที่ลิงก์เหล่านั้นแล้ว ว่าพวกเขากำลังอยู่ในฐานข้อมูล Access มีดำเนินการประมวลผล Structured Query Language (SQL) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วย Access

ในบางสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องประมวลผลการดำเนินการ โดยในคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ SQL ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีช้าค่อนข้างบนเดสก์ท็อป และฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ ในกรณี แบบสอบถามในคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์การประมวลผลอาจเพิ่มประสิทธิภาพ หรือ บางทีคุณต้องการเรียกใช้Stored Procedure ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งไม่เป็นไปได้เมื่อ Access ดำเนิน SQL บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการประมวลผล SQL บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ใช้แบบคิวรีแบบพาส-ทรู

คุณต้องการทำสิ่งใด

เชื่อมต่อกับระบบการจัดการฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

สร้างคิวรีแบบพาส

เชื่อมต่อกับระบบการจัดการฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับระบบการจัดการฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถกำหนดค่าระบบการจัดการเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเป็นแอแหล่งข้อมูล ODBC

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อที่จะกำหนดค่าแหล่งข้อมูล ODBC

การกำหนดค่าแหล่งข้อมูล ODBC Windows Vista

 1. คลิกปุ่มเริ่ม คลิกแผงควบคุม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในมุมมองประเภท คลิกระบบและการบำรุงรักษา แล้ว คลิ กเครื่องมือการจัดการ

  • ในมุมมองคลาสสิก คลิกเครื่องมือดูแลจัดการระบบ

 2. คลิกสองครั้งที่แหล่งข้อมูล (ODBC)

  กล่องโต้ตอบการยืนยันการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น

 3. คลิก ทำต่อไป

 4. คลิกที่แท็บDSN ระบบ

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดเป็นแหล่งข้อมูลใหม่สำหรับโปรแกรมควบคุมการติดตั้ง คลิกเพิ่ม

  • การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ คลิกชื่อของที่แหล่งข้อมูล แล้ว คลิกกำหนดค่า

 6. เปลี่ยนข้อมูลในกล่องโต้ตอบตามต้องการ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกอื่น คลิกปุ่มวิธีใช้ ในแต่ละกล่องโต้ตอบ

กำหนดค่าแหล่งข้อมูล ODBC ใน Microsoft Windows XP

 1. คลิกปุ่มเริ่ม คลิกแผงควบคุม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในมุมมองประเภท คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา แล้ว คลิ กเครื่องมือการจัดการ

  • ในมุมมองคลาสสิก คลิกเครื่องมือดูแลจัดการระบบ

 2. คลิกสองครั้งที่แหล่งข้อมูล (ODBC)

  กล่องโต้ตอบ ผู้ดูแลระบบแหล่งข้อมูล ODBC ปรากฎขึ้น

 3. คลิกที่แท็บDSN ระบบ

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดเป็นแหล่งข้อมูลใหม่สำหรับโปรแกรมควบคุมการติดตั้ง คลิกเพิ่ม

  • การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ คลิกชื่อของที่แหล่งข้อมูล แล้ว คลิกกำหนดค่า

 5. เปลี่ยนข้อมูลในกล่องโต้ตอบตามต้องการ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกอื่น คลิกปุ่มวิธีใช้ ในแต่ละกล่องโต้ตอบ

ด้านบนของหน้า

สร้างคิวรีแบบพาส

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่มอื่นๆ ให้คลิก การออกแบบคิวรี

 2. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 3. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มชนิดของคิวรี คลิกพาส-ทรู

  Access ซ่อนตารางออกแบบแบบสอบถาม และแสดงแท็บวัตถุมุมมอง SQL

 4. ถ้าแผ่นคุณสมบัติของคิวรีปรากฏ กด F4 เพื่อแสดงแท็บนั้น

 5. บนแผ่นคุณสมบัติ คลิกกล่องคุณสมบัติสายอักขระการเชื่อมต่อ ODBC แล้ว คลิ กสร้าง ปุ่มตัวสร้าง

  กล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ปรากฏขึ้น

 6. คลิกที่แท็บแหล่งข้อมูลเครื่อง

 7. ภายใต้ชื่อแหล่งข้อมูล คลิกที่ชื่อของคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำหนดค่าไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้ว คลิ กตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้กำหนดค่าแหล่งข้อมูล ODBC คลิกใหม่ นั้นแล้ว ทำตามขั้นตอนในการสร้างข้อมูลต้นฉบับตัวช่วยสร้างใหม่

 8. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

 9. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกรหัสผ่านของคุณในสตริงการเชื่อมต่อ บันทึกรหัสผ่านของคุณ

  ไม่ได้บันทึกช่วยให้รหัสผ่านของคุณโปรดเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูลระบบความปลอดภัยมากขึ้น

 10. พิมพ์คิวรีของคุณในแท็บวัตถุมุมมอง SQL

  หมายเหตุ: โปรดจำไว้ใช้ไวยากรณ์ SQL ที่เหมาะสมของฐานข้อมูลระบบการจัดการ ซึ่งอาจแตกต่างจาก SQL ของ Access

 11. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการพิมพ์คิวรีของคุณ บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มผลลัพธ์ คลิกเรียกใช้

  คิวรีของคุณจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลสำหรับการประมวลผล

  หมายเหตุ: 

  • แบบสอบถามพาสบางอย่างจะไม่ได้ตั้งใจเพื่อส่งกลับข้อมูล ตัวอย่าง คุณอาจต้องการเรียกใช้ stored procedure ที่ไม่ได้ส่งกลับข้อมูลใด ๆ ในการเข้าถึง เช่นสคริปต์ที่อนุญาตให้สิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลให้กับกลุ่มหรือผู้ใช้ ถ้าแบบสอบถามของคุณพาสไม่ใช่เพื่อส่งกลับข้อมูลในการเข้าถึง คุณควรเปลี่ยนค่าของคุณสมบัติส่งกลับระเบียน (ในแผ่นคุณสมบัติสำหรับแบบสอบถาม) เป็นไม่ใช่

  • แบบสอบถามพาสบางอย่างอาจส่งกลับข้อความการประมวลผล server เพื่อเข้าถึง ถ้าคุณต้องการเก็บข้อความเหล่านี้ในตารางเพื่อตรวจทานเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เปลี่ยนค่าของคุณสมบัติข้อความบันทึก (ในแผ่นคุณสมบัติสำหรับแบบสอบถาม) เป็นใช่ ชื่อของตารางที่จัดเก็บข้อความเหล่านี้คือ ชื่อผู้ใช้ที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) และหมายเลขลำดับ ขึ้นต้น ด้วย 00

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×