การประมวลผล SQL บนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบพาส-ทรู

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้Microsoft Office Access 2007 เป็นเครื่องมือที่คุณต้องการสร้าง และปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล และทำงานกับข้อมูล แต่คุณยังสามารถใช้Office Access 2007 เป็น front end (interface) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลจัดการระบบ เช่น Microsoft SQL Server โดยทั่วไป เมื่อคุณใช้Office Access 2007 เป็นแอปพลิเคชันในส่วนหน้า คุณลิงก์ไปยังตารางที่อยู่ในระบบการจัดการฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ และใช้ตารางที่ลิงก์เหล่านั้นแล้ว ว่าพวกเขากำลังอยู่ในฐานข้อมูล Access มีดำเนินการประมวลผล Structured Query Language (SQL) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วย Access

ในบางสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องประมวลผลการดำเนินการ โดยที่คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ SQL ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีช้าค่อนข้างบนเดสก์ท็อป และฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ ในกรณี แบบสอบถามในคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์การประมวลผลอาจเพิ่มประสิทธิภาพ หรือ บางทีคุณต้องการเรียกใช้Stored Procedure ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งไม่เป็นไปได้เมื่อ Access ดำเนิน SQL บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการประมวลผล SQL บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ใช้แบบคิวรีแบบพาส-ทรู

คุณต้องการทำสิ่งใด

เชื่อมต่อกับระบบการจัดการฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

สร้างคิวรีแบบพาส

เชื่อมต่อกับระบบการจัดการฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับระบบการจัดการฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถกำหนดค่าระบบการจัดการเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเป็นแอแหล่งข้อมูล ODBC

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อที่จะกำหนดค่าแหล่งข้อมูล ODBC

การกำหนดค่าแหล่งข้อมูล ODBC Windows Vista

 1. คลิกปุ่มเริ่ม คลิกแผงควบคุม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในมุมมองประเภท คลิกระบบและการบำรุงรักษา แล้ว คลิ กเครื่องมือการจัดการ

  • ในมุมมองคลาสสิก คลิกเครื่องมือดูแลจัดการระบบ

 2. คลิกสองครั้งที่แหล่งข้อมูล (ODBC)

  กล่องโต้ตอบการยืนยันการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น

 3. คลิก ทำต่อไป

 4. คลิกที่แท็บDSN ระบบ

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดเป็นแหล่งข้อมูลใหม่สำหรับโปรแกรมควบคุมการติดตั้ง คลิกเพิ่ม

  • การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ คลิกชื่อของที่แหล่งข้อมูล แล้ว คลิกกำหนดค่า

 6. เปลี่ยนข้อมูลในกล่องโต้ตอบตามความจำเป็น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกอื่น คลิกปุ่มวิธีใช้ ในแต่ละกล่องโต้ตอบ

กำหนดค่าแหล่งข้อมูล ODBC ใน Microsoft Windows XP

 1. คลิกปุ่มเริ่ม คลิกแผงควบคุม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในมุมมองประเภท คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา แล้ว คลิ กเครื่องมือการจัดการ

  • ในมุมมองคลาสสิก คลิกเครื่องมือดูแลจัดการระบบ

 2. คลิกสองครั้งที่แหล่งข้อมูล (ODBC)

  กล่องโต้ตอบผู้ดูแลแหล่งข้อมูล ODBC ปรากฏขึ้น

 3. คลิกที่แท็บDSN ระบบ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การกำหนดแหล่งข้อมูลใหม่สำหรับโปรแกรมควบคุมการติดตั้ง คลิกเพิ่ม

  • การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ คลิกชื่อของที่แหล่งข้อมูล แล้ว คลิกกำหนดค่า

 5. เปลี่ยนข้อมูลในกล่องโต้ตอบตามต้องการ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกอื่น คลิกปุ่มวิธีใช้ ในแต่ละกล่องโต้ตอบ

ด้านบนของหน้า

สร้างคิวรีแบบพาส

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

 2. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 3. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มชนิดของคิวรี คลิกพาส-ทรู

  Access ซ่อนตารางออกแบบแบบสอบถาม และแสดงแท็บวัตถุมุมมอง SQL

 4. ถ้าแผ่นคุณสมบัติของคิวรีปรากฏ กด F4 เพื่อแสดงแท็บนั้น

 5. บนแผ่นคุณสมบัติ คลิกกล่องคุณสมบัติสายอักขระการเชื่อมต่อ ODBC แล้ว คลิ กสร้าง ปุ่มตัวสร้าง

  กล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ปรากฏขึ้น

 6. คลิกที่แท็บแหล่งข้อมูลเครื่อง

 7. ภายใต้ชื่อแหล่งข้อมูล คลิกที่ชื่อของคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำหนดค่าในขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้ว คลิ กตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้กำหนดค่าแหล่งข้อมูล ODBC คลิกใหม่ นั้นแล้ว ทำตามขั้นตอนในการสร้างข้อมูลต้นฉบับตัวช่วยสร้างใหม่

 8. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

 9. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกรหัสผ่านของคุณในสตริงการเชื่อมต่อ บันทึกรหัสผ่านของคุณ

  ไม่ได้บันทึกช่วยให้รหัสผ่านของคุณโปรดเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูลระบบความปลอดภัยมากขึ้น

 10. พิมพ์คิวรีของคุณในแท็บวัตถุมุมมอง SQL

  หมายเหตุ: โปรดจำไว้ใช้ไวยากรณ์ SQL ที่เหมาะสมของฐานข้อมูลระบบการจัดการ ซึ่งอาจแตกต่างจาก SQL ของ Access

 11. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการพิมพ์คิวรีของคุณ บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มผลลัพธ์ คลิกเรียกใช้

  คิวรีของคุณจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลสำหรับการประมวลผล

  หมายเหตุ: 

  • แบบสอบถามพาสบางอย่างจะไม่ได้ตั้งใจเพื่อส่งกลับข้อมูล ตัวอย่าง คุณอาจต้องการเรียกใช้ stored procedure ที่ไม่ได้ส่งกลับข้อมูลใด ๆ ในการเข้าถึง เช่นสคริปต์ที่อนุญาตให้สิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลให้กับกลุ่มหรือผู้ใช้ ถ้าแบบสอบถามของคุณพาสไม่ใช่เพื่อส่งกลับข้อมูลในการเข้าถึง คุณควรเปลี่ยนค่าของคุณสมบัติส่งกลับระเบียน (ในแผ่นคุณสมบัติสำหรับแบบสอบถาม) เป็นไม่ใช่

  • แบบสอบถามพาสบางอย่างอาจส่งกลับข้อความการประมวลผล server เพื่อเข้าถึง ถ้าคุณต้องการเก็บข้อความเหล่านี้ในตารางเพื่อตรวจทานเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เปลี่ยนค่าของคุณสมบัติข้อความบันทึก (ในแผ่นคุณสมบัติสำหรับแบบสอบถาม) เป็นใช่ ชื่อของตารางที่จัดเก็บข้อความเหล่านี้คือ ชื่อผู้ใช้ที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) และหมายเลขลำดับ ขึ้นต้น ด้วย 00

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×