การประมวลผลข้อความตอบกลับในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณเก็บรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลโดยใช้อีเมล ให้คุณใช้ Microsoft Office Access 2007 และ Microsoft Office Outlook 2007 เพื่อสร้างและส่งข้อความอีเมลที่มีฟอร์มการป้อนข้อมูลอยู่ จากนั้นผู้รับอีเมลจะกรอกฟอร์มและส่งข้อความตอบกลับมาให้คุณ คุณต้องประมวลผลข้อความตอบกลับด้วยตนเองถ้ามีกรณีใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง

  • ถ้าคุณไม่ได้เลือกให้ดำเนินการ Office Outlook 2007 และ Office Access 2007 ข้อความตอบกลับโดยอัตโนมัติ (ซึ่งก็คือ ถ้าคุณไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประมวลผลข้อความตอบกลับและเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้อีเมล เมื่อคุณสร้างข้อความอีเมลของการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นครั้งแรก)

  • คุณได้เลือกให้มีการประมวลผลข้อความตอบกลับโดยอัตโนมัติ แต่การประมวลผลล้มเหลว ในกรณีนี้ คุณจะต้องแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดการล้มเหลวดังกล่าวก่อนที่จะทำการประมวลผลข้อความตอบกลับด้วยตนเองต่อไป

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลอัตโนมัติแก้ไขปัญหา ดูบทความข้อความตอบกลับการเรียกเก็บเงินข้อมูลของฉันไม่จะได้รับการประมวลผลโดยอัตโนมัติ

การประมวลผลข้อความตอบกลับด้วยตนเองเกี่ยวข้องกับการเริ่มการดำเนินการส่งออกจาก Office Outlook 2007 คุณสามารถส่งออกข้อความตอบกลับได้เพียงครั้งละหนึ่งข้อความเท่านั้น

สิ่งสำคัญ: หลีกเลี่ยงข้อความตอบกลับสำหรับคอลัมน์ ประเภท ที่แสดงสี่เหลี่ยมสีเขียว สี่เหลี่ยมสีเขียวบ่งชี้ว่าข้อความดังกล่าวได้รับการประมวลผลเสร็จสมบูรณ์แล้ว

  1. ใน Office Outlook 2007 ให้คลิกขวาข้อความตอบกลับที่คุณต้องการประมวลผลด้วยตนเอง

  2. คลิก ส่งออกข้อมูลไปยัง Microsoft Office Access

  3. ในกล่องโต้ตอบ ส่งออกข้อมูลไปยัง Microsoft Access ให้ตรวจทานรายละเอียดของข้อความตอบกลับ แล้วคลิก ตกลง เพื่อส่งออก

    ถ้าการดำเนินการส่งออกสำเร็จ Access จะแสดงข้อความว่า ข้อมูลได้ถูกส่งออกไปยังฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ถ้าการดำเนินการล้มเหลว Access จะแสดงข้อความว่า ไม่สามารถส่งออกข้อมูลได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาด โดยตามด้วยคำอธิบายของปัญหาที่ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวดังกล่าว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×