การประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook จะช่วยลดอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office Outlook 2007 แนะนำคุณลักษณะเรียกว่า Outlook อีเม Postmarking ที่ช่วยลดสแปมในกล่องจดหมายเข้าของคุณ บทความนี้อธิบายว่า postmarking คือและฉันคุณสามารถเปิด หรือปิด

ในบทความนี้

Postmarking อีเมล Outlook คืออะไร

ชนิดของข้อความที่มี postmarked ได้อย่างไร

ฉันจะปิด Postmarking อีเมล Outlook ได้อย่างไร

ซองจดหมายที่ไม่มีเครื่องหมายสแปม

Postmarking อีเมล Outlook คืออะไร

ไม่เหมือนกับสม่ำเสมอไปรษณีย์ ส่งอีเมเป็นอิสระในเข้าใจว่า ไปรษณีย์ไม่จำเป็นต้องใช้ และไม่ต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใดหรือคอมพิวเตอร์ประมวลผลการส่งหลักพันของข้อความอีเมล สำหรับ spammers ได้ง่าย และ cheap เมื่อต้องการส่งจดหมายจำนวนมากที่เราเจอ annoying อื่น ๆ ดังนั้น เกิดอะไรขึ้นถ้ามีกำหนดบางประการ "ไปรษณีย์" บนแต่ละข้อความอีเมลอย่างไร ต้นทุนในกรณีนี้จะไม่เป็นทางการเงิน แต่คำนวณ และแม้ว่าจะภาระเล็กน้อยสำหรับแต่ละคน จะภาระแบบขนาดใหญ่สำหรับ spammers ต่อไปนี้เป็นวิธีการทำงานของฟีเจอร์นี้:

ส่งอีเมล     ก่อนที่ข้อความออกจากกล่องจดหมายออกของคุณOffice Outlook 2007 ประทับแต่ละข้อความ ด้วย postmark มีอีเมล Postmark การรวมคุณลักษณะเฉพาะของข้อความ รวมถึงรายชื่อผู้รับและเวลาเมื่อข้อความที่ถูกส่ง ผลลัพธ์เป็น postmark ที่ถูกต้องสำหรับข้อความอีเมเท่านั้น จะใช้เวลาสักครู่ประมวลผลคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเพื่อสร้าง postmark ที่ ผลลัพธ์เป็น จะใช้เวลานานเล็กน้อยสำหรับข้อความเมื่อต้องการปล่อยให้กล่องจดหมายออกของคุณ นี่คือต้นทุนคำนวณเกิดขึ้นกับการใช้ Postmarking อีเมล Outlook

รับอีเมล    เมื่อแอปพลิเคชันที่อีเมลของผู้รับที่สนับสนุน Postmarking อีเมล Outlook ได้รับข้อความ postmarked นั้นจะจดจำที่ postmark Postmark ตัวบ่งชี้การแอปพลิเคชันอีเมลของผู้รับว่า ข้อความไม่น่าจะเป็นสแปม และถูกนำมาลงในบัญชีผู้ใช้เมื่อมีประเมินข้อความ โดยตัวกรองสแปมของโปรแกรมประยุกต์อีเมล

ทำไมไม่ spammers ใช้คุณลักษณะนี้สำหรับประโยชน์ของตนเองได้อย่างไร คำถามข้อที่ดี ต่อไปนี้เป็นสาเหตุ: Spammers อาศัยอาศัยความสามารถในการส่งหลักพันของข้อความสแปมต่อชั่วโมง เมื่อต้องการสร้าง postmark สำหรับแต่ละข้อความ และดำเนินต่อเมื่อต้องการส่งต่อไปนี้ที่อัตราส่วนเดียวกัน ตามเมื่อพวกเขาถูกส่ง โดยไม่มี postmarks, spammers จำเป็นต้องใช้เวลาจำนวนเงินในการรับคอมพิวเตอร์สำคัญ ดังนั้น spammers น้อยอาจอยู่เมื่อต้องการส่งข้อความที่มี postmarked

บนของเพจ

ชนิดของข้อความจะ postmarked ได้อย่างไร

ในกรณีต่อไปนี้ ข้อความอีเมลคือไม่ postmarked:

  • ผู้รับข้อความอยู่ใน Microsoft Exchange ส่วนกลางอยู่รายการ (GAL) ขององค์กรของผู้ส่ง ถ้าผู้รับ เช่นผู้จัดจำหน่ายบริษัท มีอยู่อีเมลภายนอก แต่ปรากฏใน GAL ขององค์กร ไม่ postmarked ข้อความขาออก

  • คุณหรือผู้ดูแลระบบอีเมลในองค์กรของคุณได้ปิดใช้งานคุณลักษณะ Postmarking ดูส่วนท้ายในบทความนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งาน postmarking

  • ก่อนที่จะส่งข้อความ ตัวกรองอีเมลขยะใน Outlook ประเมินว่าข้อความมีลักษณะสแปมที่ทำให้เป็นแนวโน้มที่จะถูกจัดประเภทเป็นสแปม โดยตัวกรองสแปมของผู้รับ ถ้าข้อความมีลักษณะสแปม Outlook postmark ข้อความไม่ได้เนื่องจากไม่น่าตัวกรองสแปมของผู้รับจะกำหนดข้อความเป็น สแปม

บนของเพจ

ฉันจะปิด Postmarking อีเมล Outlook ได้อย่างไร

Postmarking อีเมล outlook ถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปิดใช้งานฟีเจอร์การดังนี้:

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. บนแท็บ กำหนดลักษณะ ภายใต้ อีเมล ให้คลิก อีเมลขยะ

  3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเมื่อส่งอีเมล postmark ข้อความเพื่อช่วยให้โปรแกรมอีเมลของผู้รับอีเมลธรรมดาจากอีเมลขยะที่แยกความแตกต่าง

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×