การประกาศ WITH OWNERACCESS OPTION

ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ใช้หลายคนกับ เวิร์กกรุ๊ปที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ใช้การประกาศด้วยคิวรีเพื่อให้ผู้ใช้ที่เรียกใช้คิวรีได้รับ สิทธิ์ เช่นเดียวกับเจ้าของคิวรี

ไวยากรณ์

sqlstatement
WITH OWNERACCESS OPTION

ข้อสังเกต

การประกาศ WITH OWNERACCESS OPTION เป็นส่วนเพิ่มเติม

ตัวอย่างต่อไปนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเงินเดือน (แม้ว่าผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการดูตารางค่าจ้าง) โดยที่เจ้าของคิวรีมีสิทธิ์นั้นเช่นกัน:

SELECT LastName, FirstName, Salary
FROM Employees
ORDER BY LastName
WITH OWNERACCESS OPTION;

ถ้าผู้ใช้ถูกจำกัดไม่ให้สร้างหรือเพิ่มลงในตาราง คุณสามารถใช้ WITH OWNERACCESS OPTION เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้การสร้างตารางหรือ คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล ได้

ถ้าคุณต้องการบังคับใช้การตั้งค่าความปลอดภัยของเวิร์กกรุ๊ปและสิทธิ์ของผู้ใช้ คุณต้องไม่ใส่การประกาศ WITH OWNERACCESS OPTION

สำหรับตัวเลือกนี้ คุณจำเป็นต้องมีการเข้าถึงไฟล์ System.mdw ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ซึ่งจะมีประโยชน์ในการใช้งานแบบผู้ใช้หลายคนที่มีการรักษาความปลอดภัยเท่านั้นขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×