การประกาศ WITH OWNERACCESS OPTION

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ใช้หลายคนซึ่งมี เวิร์กกรุ๊ปที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ให้ใช้การประกาศนี้กับแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ใช้ที่เรียกใช้แบบสอบถามนี้มีสิทธิ์แบบเดียวกับเจ้าของแบบสอบถาม

ไวยากรณ์

sqlstatement
WITH OWNERACCESS OPTION

ข้อสังเกต

การประกาศ WITH OWNERACCESS OPTION จะทำหรือไม่ก็ได้

ตัวอย่างต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเงินเดือนได้ (แม้ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์ดูตาราง Payroll ก็ตาม) ในกรณีที่เจ้าของแบบสอบถามมีสิทธิ์นั้น

SELECT LastName, FirstName, Salary
FROM Employees
ORDER BY LastName
WITH OWNERACCESS OPTION;

ถ้าผู้ใช้ที่มีการป้องกันไม่ให้สร้าง หรือเพิ่มลงในตาราง คุณสามารถใช้กับตัวเลือก OWNERACCESS เพื่อเปิดใช้งานผู้ใช้สามารถเรียกใช้สร้างตารางหรือคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

ถ้าคุณต้องการบังคับใช้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของเวิร์กกรุ๊ปและสิทธิ์ของผู้ใช้ อย่าใส่การประกาศ WITH OWNERACCESS OPTION

ตัวเลือกนี้จะต้องให้คุณเข้าถึงแฟ้ม System.mdw ที่สัมพันธ์กับฐานข้อมูล โดยจะเป็นประโยชน์ก็เฉพาะในการใช้งานแบบผู้ใช้หลายคนที่เปิดใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยเท่านั้นหมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×