การประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ หรือประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Windows SharePoint Services 3.0 ได้

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารใหม่

ประกาศเทมเพลตฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่

ภาพโดยรวม

เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสาร ฟอร์มทุก ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในไลบรารีเอกสารนั้นจะจะยึดตามแม่แบบของฟอร์มนั้น ประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารช่วยให้คุณปรับใช้ฟอร์มเดี่ยวใช้ เช่นแบบสำรวจไม่เป็นทางการจับภาพการกำหนดลักษณะร้านอาหารสำหรับอาหารกลางวันในทีมได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Windows SharePoint Services 3.0 คุณยังสามารถทำต่อไปนี้:

ประกาศเทมเพลตฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์     เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ คุณเปิดใช้งานผู้ใช้ เพื่อกำหนดเทมเพลตฟอร์มที่หลายกับไลบรารีเอกสารเดียว หรือกำหนดเทมเพลตฟอร์สู่ไลบรารีหลายทั่วทั้งไซต์คอลเลกชัน ไซต์คอลเลกชันคือ ชุดของเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่มีเจ้าของเดียวกัน และการตั้งค่าการดูแลระบบที่ใช้ร่วมกัน ไซต์คอลเลกชันแต่ละประกอบด้วยเว็บไซต์ระดับบนสุด และสามารถประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งไซต์ย่อย อาจเป็นไซต์คอลเลกชันหลายบนแต่ละเซิร์ฟเวอร์เสมือน ใช้ชนิดเนื้อหาของไซต์เมื่อคุณต้อง การนำข้อมูลทั่วไป หรือเมื่อต้อง การเปิดการรวบรวมข้อมูลจากหลายแบบฟอร์มในเดียว

ทำให้ผู้ใช้เพื่อแก้ไขเขตข้อมูล โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล    คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล หรือ ด้วยการแก้ไขคุณสมบัติสำหรับฟอร์มในไลบรารีเอกสาร ช่วยให้ผู้ใช้ในการเพิ่ม หรืออัปเดตข้อมูลสำหรับอย่าง น้อยหนึ่งฟอร์มโดยไม่ต้องเปิดฟอร์มจริง

หมายเหตุ: มุมมองแผ่นข้อมูลถูกเปิดใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์สำหรับผู้ใช้ที่มีการติดตั้งMicrosoft Office Access 2007 เท่านั้น

หมายเหตุ: การสนับสนุนสำหรับไลบรารีและชนิดเนื้อหาของไซต์แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 หรือWindows SharePoint Services 3.0 ดังนั้น คุณควรขอให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ถ้า คุณไม่แน่ใจว่า Windows SharePoint Services รุ่นใดกำลังทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

ถ้าคุณกำลังประกาศเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ให้ใช้ตัวตรวจสอบการออกแบบเพื่อระบุปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้ใดๆ ในแม่แบบฟอร์มของคุณก่อนคุณประกาศแม่ฟอร์มนั้นไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ ตัวตรวจสอบการออกแบบจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบฟอร์มของคุณจะทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services ถ้าตัวตรวจสอบการออกแบบระบุข้อผิดพลาดใดๆ ในแม่แบบของคุณ คุณต้องแก้ปัญหาเหล่านั้นก่อนที่จะสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services ได้

เมื่อคุณพร้อมที่จะประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ ให้คุณใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเพื่อสร้างไลบรารีเอกสาร เพื่อปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มเพื่อใช้ในไลบรารีเอกสารใหม่ และเพื่อบันทึกแม่แบบฟอร์มลงบนเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นแม่แบบเริ่มต้นสำหรับไลบรารีเอกสารดังกล่าว เมื่อต้องการประกาศแม่แบบฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเพื่อปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มเพื่อใช้เป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ แล้วบันทึกแม่แบบฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์

ประกาศเทมเพลตฟอร์มได้เหมือนกับการบันทึกเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์ม ตัวช่วยสร้างการประกาศเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งประกาศและคำแนะนำเทมเพลตฟอร์มเพื่อการประมวลผลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ เมื่อคุณบันทึกเทมเพลตฟอร์ม คุณต้องการบันทึกสำเนาของเทมเพลตฟอร์ เดียวกันกับที่คุณทำเมื่อคุณบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเสมอเมื่อคุณต้องการสร้างเทมเพลตของฟอร์มพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการกรอก

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนคุณจะประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Windows SharePoint Services 3.0 ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้กับผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 • คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการสร้างไลบรารีเอกสารใหม่หรือในการประกาศชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์

 • ผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการใช้ไลบรารีเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของหน้า

การประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารใหม่

 1. ถ้าคุณกำลังประกาศแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ให้เรียกใช้ตัวตรวจสอบการออกแบบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้ใดๆ ที่ตัวตรวจสอบการออกแบบระบุ

  วิธีการมีดังนี้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวตรวจสอบการออกแบบ

  2. แก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ แล้ว คลิ กรีเฟรช เพื่อกำหนดว่า ข้อผิดพลาดยังคงอยู่

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ

 3. ในตัวช่วยสร้างการประกาศ ให้คลิก ไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่มีหรือไม่มี InfoPath Forms Services แล้วคลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่อง ใส่ตำแหน่งที่ตั้งไซต์ SharePoint หรือ InfoPath Forms Services ของคุณ ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ SharePoint แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ไลบรารีเอกสาร แล้วคลิก ถัดไป

 6. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก สร้างไลบรารีเอกสารใหม่ แล้วคลิก ถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับไลบรารีเอกสารใหม่ แล้วคลิก ถัดไป

 8. เลือกเขตข้อมูลในแม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการให้ปรากฏเป็นคอลัมน์ในมุมมองเริ่มต้นของไลบรารีเอกสาร

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิก เพิ่ม

  2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเป็นคอลัมน์ในไลบรารีเอกสาร แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • พิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์ในกล่องชื่อคอลัมน์

   • เลือกคอลัมน์ของไซต์ในรายการจัดกลุ่มคอลัมน์ของไซต์ เลือกชื่อในรายชื่อคอลัมน์ นั้นแล้ว คลิกตกลง

    หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถกำหนดวิธีที่คุณต้องการแสดงเขตข้อมูลในไลบรารีเอกสาร โดยการคลิกค่าในรายการฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้ายในเขตข้อมูล หรือนับจำนวนเขตข้อมูลทั้งหมด หรือเลือกว่าต้องการผสานค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

  3. คลิก ตกลง

  ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลในคอลัมน์ต่างๆ ในไลบรารีเอกสารในส่วน ดูเพิ่มเติม

 9. คลิก ถัดไป

 10. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่แสดงอยู่นั้นถูกต้อง แล้วคลิก ประกาศ

  ถ้าแม่แบบฟอร์มถูกประกาศ คุณจะได้รับการยืนยันบนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง

 11. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการเปิดไลบรารีเอกสารและทดสอบกระบวนการกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดไลบรารีเอกสารนี้ แล้วคลิก ปิด ไลบรารีเอกสารจะเปิดขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณคลิก สร้าง บนแถบเครื่องมือรายการ ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้จะเปิดขึ้นใน InfoPath

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณทราบว่ามีแม่แบบฟอร์มพร้อมให้กรอก ให้ส่งข้อความอีเมลถึงผู้ใช้พร้อมด้วยการเชื่อมโยงไปยังไลบรารีเอกสารที่คุณประกาศแม่แบบฟอร์มไว้

  2. เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลกับฟอร์มและเทมเพลตฟอร์มไปยังผู้ใช้ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งฟอร์มไปยังผู้รับอีเม แล้ว คลิ กปิด

   ข้อความอีเมลที่ มีฟอร์มในเนื้อหาข้อความจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถกรอก และส่งไปยังผู้ใช้ของคุณ ถ้าผู้ใช้ของคุณมีMicrosoft Office Outlook 2007 พวกเขาสามารถกรอกฟอร์มเมื่อเปิดข้อความอีเมล ผู้ใช้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Outlook หรือแอปพลิเคชันอีเมอื่น ๆ จะได้รับข้อความอีเมลกับฟอร์มและเทมเพลตฟอร์ที่แนบมา ผู้ใช้สามารถเปิดสิ่งที่แนบมาแม่แบบของฟอร์มการติดตั้งเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของตน แล้ว ผู้ใช้สามารถเปิดสิ่งที่แนบมาแบบฟอร์ม และกรอกฟอร์มใน InfoPath

   เคล็ดลับ: ในกล่องบทนำสู่ ในข้อความอีเมล พิมพ์ตัวเตือนให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อเปิดสิ่งที่แนบไปกับอีเมลข้อความจากผู้ส่งที่เชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า

การประกาศแม่แบบฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่

 1. ถ้าคุณกำลังประกาศแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ให้เรียกใช้ตัวตรวจสอบการออกแบบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้ใดๆ ที่ตัวตรวจสอบการออกแบบระบุ

  วิธีการมีดังนี้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวตรวจสอบการออกแบบ

  2. แก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ แล้ว คลิ กรีเฟรช เพื่อกำหนดว่า ข้อผิดพลาดยังคงอยู่

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ

 3. ในตัวช่วยสร้างการประกาศ ให้คลิก ไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่มีหรือไม่มี InfoPath Forms Services แล้วคลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องใส่ตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ SharePoint หรือ InfoPath Forms Services พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการประกาศเทมเพลตของคุณฟอร์ม แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์ (ขั้นสูง) แล้วคลิก ถัดไป

 6. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก สร้างชนิดเนื้อหาใหม่ ในรายการ ยึดชนิดเนื้อหาตาม แล้วคลิก ฟอร์ม จากนั้นคลิก ถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับชนิดเนื้อหาใหม่นี้ แล้วคลิก ถัดไป

 8. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่อง ระบุตำแหน่งที่ตั้งและชื่อแฟ้มสำหรับแม่แบบฟอร์ม ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ SharePoint แล้วคลิก เรียกดู

 9. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการประกาศแม่แบบฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิก บันทึก

 10. คลิก ถัดไป

 11. เลือกเขตข้อมูลในแม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการให้ปรากฏเป็นคอลัมน์ในมุมมองเริ่มต้นของไลบรารีเอกสาร

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิก เพิ่ม

  2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเป็นคอลัมน์ในไลบรารีเอกสาร แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • พิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์ในกล่องชื่อคอลัมน์

   • เลือกคอลัมน์ของไซต์ในรายการจัดกลุ่มคอลัมน์ของไซต์ เลือกชื่อในรายชื่อคอลัมน์ นั้นแล้ว คลิกตกลง

    หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถกำหนดวิธีที่คุณต้องการแสดงเขตข้อมูลในไลบรารีเอกสาร โดยการคลิกค่าในรายการฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้ายในเขตข้อมูล หรือนับจำนวนเขตข้อมูลทั้งหมด หรือเลือกว่าต้องการผสานค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

  3. คลิก ตกลง

  ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลในคอลัมน์ต่างๆ ในไลบรารีเอกสารในส่วน ดูเพิ่มเติม

 12. คลิก ถัดไป

 13. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่แสดงอยู่นั้นถูกต้อง แล้วคลิก ประกาศ

 14. ตรวจสอบว่าแม่แบบฟอร์มของคุณเป็นชนิดเนื้อหาบนไซต์ SharePoint

  วิธีการมีดังนี้

  1. เปิดไซต์ SharePoint ในเว็บเบราว์เซอร์

  2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ในมุมขวาบนของไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

  3. ในการตั้งค่าไซต์ ภายใต้แกลเลอรี คลิกชนิดเนื้อหาของไซต์

   แม่แบบฟอร์มของคุณควรอยู่ภายใต้ชนิดเนื้อหาของ InfoPath ในแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×