การประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังรายชื่อผู้รับข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในหัวข้อนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังรายการของผู้รับข้อความอีเมล

ภาพโดยรวม

คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มของ Microsoft Office InfoPath 2007 ด้วยการแจกจ่ายไปยังผู้ใช้ของคุณในข้อความอีเมล Publishing Wizard จะสร้างข้อความอีเมลที่มีสำเนาของแม่แบบฟอร์มและฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนั้น เมื่อผู้ใช้ที่มี Microsoft Office Outlook 2007 เปิดข้อความอีเมล ผู้ใช้เหล่านั้นจะสามารถกรอกฟอร์มในเนื้อความของข้อความอีเมลได้โดยตรง ผู้ใช้ที่มี Outlook รุ่นก่อนหน้าหรือโปรแกรมประยุกต์อีเมลอื่นจะได้รับข้อความอีเมลที่มีทั้งฟอร์มและแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามเป็นสิ่งที่แนบ โดยที่ผู้ใช้เหล่านั้นต้องเปิดสิ่งที่แนบมากับแม่แบบฟอร์มก่อนเพื่อติดตั้งแม่แบบฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ของตน จากนั้น ผู้ใช้จะสามารถเปิดสิ่งที่แนบมากับฟอร์ม ซึ่งเปิดฟอร์มใน Microsoft Office InfoPath ที่ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มได้

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : เตือนผู้ใช้ของคุณว่าควรเปิดเฉพาะสิ่งที่แนบมากับอีเมลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

หมายเหตุ: ประกาศเทมเพลตฟอร์มได้เหมือนกับการบันทึกเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์ม ตัวช่วยสร้างการประกาศเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งประกาศและคำแนะนำเทมเพลตฟอร์มเพื่อการประมวลผลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ เมื่อคุณบันทึกเทมเพลตฟอร์ม คุณต้องการบันทึกสำเนาของเทมเพลตฟอร์ เดียวกันกับที่คุณทำเมื่อคุณบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเสมอเมื่อคุณต้องการสร้างเทมเพลตของฟอร์มพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการกรอก

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนคุณประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังรายชื่อผู้รับข้อความอีเมล คุณต้องทำดังต่อไปนี้

  • ติดตั้ง Office Outlook 2007 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง

  • ตรวจสอบว่าแม่แบบฟอร์มได้รับการกำหนดค่าด้วยระดับความปลอดภัยแบบจำกัดหรือความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่ แม่แบบฟอร์มที่กำหนดค่าด้วยระดับความปลอดภัยแบบจำกัดหมายความว่าฟอร์มที่สร้างจากแม่แบบฟอร์มนี้ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรระบบบนคอมพิวเตอร์ของผู้รับข้อความอีเมลได้ ถ้าฟอร์มที่ยึดจามแม่แบบฟอร์มนี้ต้องเข้าถึงทรัพยากรระบบบนคอมพิวเตอร์ของผู้รับข้อความอีเมล คุณต้องกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มด้วยระดับความปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่และเซ็นชื่อแม่แบบฟอร์มแบบดิจิทัลด้วยใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรองที่เชื่อถือได้ คุณไม่สามารถประกาศแม่แบบฟอร์มที่มีระดับความปลอดภัยแบบโดเมนไปยังรายชื่อผู้รับอีเมลได้

  • ตรวจสอบว่า เทมเพลฟอร์มของคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีใด ๆ หรือไม่ คุณไม่สามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังรายการของผู้รับข้อความอีเมลถ้าแม่แบบฟอร์มประกอบด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี ถ้าคุณต้องการแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก จัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกในแบบไฟล์ทรัพยากร แล้ว คุณสามารถรวมแฟ้มทรัพยากรนี้กับเทมเพลตฟอร์ม

  • ตรวจสอบว่าผู้ใช้ของคุณมี Office InfoPath 2007 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์

ด้านบนของหน้า

ประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังรายชื่อผู้รับข้อความอีเมล

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ

  2. ใน Publishing Wizard ให้คลิก ไปยังรายชื่อผู้รับอีเมล แล้วคลิก ถัดไป

  3. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่อง ชื่อแม่แบบฟอร์ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิก ถัดไป ชื่อแม่แบบฟอร์มจะปรากฏในหัวเรื่องของข้อความที่ส่งถึงผู้รับข้อความอีเมลของคุณ

  4. คลิก ถัดไป

  5. คลิก ประกาศ

หลังจาก Publishing Wizard สิ้นสุดการประกาศแม่แบบฟอร์มแล้ว ข้อความอีเมลที่มีฟอร์มดังกล่าวจะเปิดขึ้น คุณสามารถกรอกและส่งข้อความนี้ได้

เคล็ดลับ: ในกล่อง ข้อความนำ ในข้อความอีเมล ให้พิมพ์ตัวเตือนถึงผู้ใช้ของคุณว่าควรเปิดเฉพาะสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×