ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การประกาศแม่แบบฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีการประกาศเทมเพลตฟอร์ม ด้วยความเชื่อถือแบบเต็ม โดยใช้ Microsoft Office InfoPath ประกาศตัวช่วยสร้าง

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ประกาศเทมเพลตฟอร์มเซ็นชื่อแบบดิจิทัลไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์

ใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศและ Visual Studio เพื่อสร้างไฟล์สามารถติดตั้ง

ภาพรวม

ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มด้วยความเชื่อถือแบบเต็ม สามารถเข้าถึงทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มฟอร์มสามารถกำหนดขนาดของฮาร์ดดิสก์บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของสินค้าคงคลัง ในลำดับสำหรับฟอร์มนี้เพื่อดูข้อมูลนี้จากระบบปฏิบัติการ คุณจำเป็นในการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ด้วยความเชื่อถือแบบเต็ม

สำหรับฟอร์มในการเข้าถึงทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เทมเพลตฟอร์ต้องเซ็นชื่อแบบดิจิทัลกับใบรับรองจากหน่วยงานใบรับรองที่เชื่อถือได้แล้ว ประกาศไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์ คุณสามารถส่งเทมเพลตฟอร์ในข้อความอีเมล และให้ผู้ใช้ของคุณเปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์จากตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: เตือนผู้ใช้ของคุณว่า พวกเขาจะเปิดสิ่งที่แนบไปกับอีเมลข้อความจากแหล่งที่เชื่อถือได้

เมื่อผู้ใช้ที่มีMicrosoft Office Outlook 2007 เปิดข้อความอีเมล พวกเขาสามารถกรอกฟอร์มได้โดยตรงในเนื้อความของข้อความอีเมล ผู้ใช้ได้ กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Outlook หรือแอปพลิเคชันอีเมอื่น ๆ ได้รับข้อความอีเมลที่ มีทั้งฟอร์มและเทมเพลตฟอร์ที่ยึดตามเป็นสิ่งที่แนบมา ผู้ใช้เหล่านี้จะต้องเปิดสิ่งที่แนบมาแม่แบบของฟอร์มการติดตั้งเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา แล้ว พวกเขาสามารถเปิดในฟอร์มที่แนบมา ซึ่งจะเปิดฟอร์มใน InfoPath ซึ่งพวกเขาสามารถกรอกนั้น

ถ้าบริษัทของคุณมีโครงสร้างพื้นฐานของการออก และจัดการใบรับรอง คุณสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มที่จะต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละรายการ แล้ว บุคคลที่ มีสิทธิ์ของผู้ใช้ที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบสามารถคัดลอกไฟล์ติดตั้ง นั้นแล้ว ติดตั้งเทมเพลตฟอร์

เมื่อต้องการสร้างแม่แบบฟอร์มที่สามารถติดตั้ง คุณจะต้อง Microsoft Visual Studio .NET 2003 หรือ Microsoft Visual Studio 2005 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเมื่อต้องการสร้างไฟล์สามารถติดตั้งที่สามารถติดตั้งเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ของคุณ

ประกาศเทมเพลตฟอร์มได้เหมือนกับการบันทึกเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์ม ตัวช่วยสร้างการประกาศเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งประกาศและคำแนะนำเทมเพลตฟอร์มเพื่อการประมวลผลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ เมื่อคุณบันทึกเทมเพลตฟอร์ม คุณต้องการบันทึกสำเนาของเทมเพลตฟอร์ เดียวกันกับที่คุณทำเมื่อคุณบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเสมอเมื่อคุณต้องการสร้างเทมเพลตของฟอร์มพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการกรอก

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณประกาศเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณจะต้องต่อไปนี้:

 • ถ้าคุณกำลังสร้างไฟล์สามารถติดตั้ง คุณจะต้อง Visual Studio .NET 2003 หรือ Visual Studio 2005 ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ถ้าคุณต้องการกระจายเทมเพลตฟอร์มเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในข้อความอีเมล คุณจะต้องOffice Outlook 2007 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ถ้าคุณกำลังสร้างไฟล์สามารถติดตั้ง ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ที่จะเรียกใช้ไฟล์สามารถติดตั้งมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของตน

ด้านบนของหน้า

ประกาศเทมเพลตฟอร์มเซ็นชื่อแบบดิจิทัลไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้สมมติว่า คุณมีแม่แบบฟอร์มที่มีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลกับใบรับรองจากใบรับรอง ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลในส่วนดูเพิ่มเติม

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกประกาศ

 2. ในตัวช่วยสร้างการประกาศ คลิกไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย แล้ว คลิ กถัดไป

 3. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกเรียกดู

 4. ในกล่องโต้ตอบเรียกดู เรียกดูไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่แชร์ที่คุณต้องการประกาศเทมเพลตฟอร์ จากนั้น คลิกตกลง

 5. พิมพ์ชื่อของเทมเพลตฟอร์ในกล่องชื่อเทมเพลตฟอร์ม แล้ว คลิ กถัดไป

 6. ถ้าคุณมีเส้นทางแบบอื่นที่ผู้ใช้สามารถไปที่รับแฟ้ม เช่นลิงก์ในเว็บเพจ พิมพ์เส้นทางที่แสดงแทนลงในกล่องบนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง มิฉะนั้น คลิกถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่แสดงไว้ที่ถูกต้อง นั้นแล้ว คลิกประกาศ

 8. เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลกับฟอร์มและเทมเพลตฟอร์มไปยังผู้ใช้ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งฟอร์มไปยังผู้รับอีเม แล้ว คลิ กปิด

  ข้อความอีเมลที่ มีฟอร์มในเนื้อหาข้อความจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถกรอก และส่งไปยังผู้ใช้ของคุณ ถ้าผู้ใช้ของคุณมีMicrosoft Office Outlook 2007 พวกเขาสามารถกรอกฟอร์มเมื่อเปิดข้อความอีเมล ผู้ใช้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Outlook หรือแอปพลิเคชันอีเมอื่น ๆ จะได้รับข้อความอีเมลกับฟอร์มและเทมเพลตฟอร์ที่แนบมา ผู้ใช้สามารถเปิดสิ่งที่แนบมาแม่แบบของฟอร์มการติดตั้งเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของตน แล้ว ผู้ใช้สามารถเปิดสิ่งที่แนบมาแบบฟอร์ม และกรอกฟอร์มใน InfoPath

  เคล็ดลับ: ในกล่องบทนำสู่ ในข้อความอีเมล พิมพ์ตัวเตือนให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อเปิดสิ่งที่แนบไปกับอีเมลข้อความจากผู้ส่งที่เชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า

ใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศและ Visual Studio เพื่อสร้างไฟล์สามารถติดตั้ง

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกประกาศ

 2. ในตัวช่วยสร้างการประกาศ คลิกเป็นเทมเพลตฟอร์มสามารถติดตั้งมี (ต้องใช้ Microsoft Visual Studio), แล้ว คลิ กถัดไป

 3. พิมพ์ชื่อของบริษัทของคุณในกล่องชื่อบริษัท เลือกภาษาที่ตัวช่วยสร้างการติดตั้งจะใช้ในรายการภาษา และคลิกถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกเรียกดู

 5. ในกล่องโต้ตอบเรียกดู เรียกดูไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่แชร์ที่คุณต้องการประกาศไฟล์สามารถติดตั้ง จากนั้น คลิกตกลง

 6. คลิก ถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกประกาศ

หลังจากที่คุณประกาศเทมเพลตฟอร์ ผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสามารถติดตั้ง และลงทะเบียนเทมเพลตฟอร์ ด้วยการเรียกใช้ไฟล์สามารถติดตั้งจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×