การประกาศแม่แบบฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีการประกาศเทมเพลตฟอร์ม ด้วยความเชื่อถือแบบเต็ม โดยใช้ Microsoft Office InfoPath ประกาศตัวช่วยสร้าง

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ประกาศแม่แบบฟอร์มที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน

ใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศและ Visual Studio เพื่อสร้างแฟ้มที่สามารถติดตั้งได้

ภาพรวม

ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรระบบบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มซึ่งมีฟอร์มที่สามารถกำหนดขนาดฮาร์ดดิสก์บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง เมื่อต้องการให้ฟอร์มรับข้อมูลนี้จากระบบปฏิบัติการ คุณต้องออกแบบแม่แบบฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่

สำหรับฟอร์มที่จะเข้าถึงระบบทรัพยากรบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้นั้น แม่แบบฟอร์มต้องได้รับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยมีใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรองเชื่อถือได้ แล้วประกาศไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน คุณจึงสามารถส่งแม่แบบฟอร์มไปในข้อความอีเมลหรือให้ผู้ใช้ของคุณเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มจากตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันได้

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : เตือนผู้ใช้ของคุณว่าควรเปิดเฉพาะสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

เมื่อผู้ใช้ที่มี Microsoft Office Outlook 2007 เปิดข้อความอีเมล ผู้ใช้ดังกล่าวจะสามารถกรอกฟอร์มในเนื้อความของข้อความอีเมลได้โดยตรง โดยที่ผู้ใช้ที่มี Outlook รุ่นก่อนหน้าหรือโปรแกรมประยุกต์อีเมลอื่นจะได้รับข้อความอีเมลที่มีทั้งฟอร์มและแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามสิ่งที่แนบ ผู้ใช้เหล่านี้ต้องเปิดสิ่งที่แนบมากับแม่แบบฟอร์มเพื่อติดตั้งแม่แบบฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ของตนก่อน จากนั้นจึงสามารถเปิดสิ่งที่แนบมากับฟอร์ม ซึ่งจะเปิดฟอร์มใน InfoPath ที่ผู้ใช้สามารถกรอกได้

ถ้าบริษัทของคุณมีโครงสร้างพื้นฐานของการออก และจัดการใบรับรอง คุณสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มที่จะต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละรายการ แล้ว บุคคลที่ มีสิทธิ์ของผู้ใช้ที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบสามารถคัดลอกไฟล์ติดตั้ง นั้นแล้ว ติดตั้งเทมเพลตฟอร์

เมื่อต้องการสร้างแม่แบบฟอร์มที่สามารถติดตั้ง คุณจะต้อง Microsoft Visual Studio .NET 2003 หรือ Microsoft Visual Studio 2005 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเมื่อต้องการสร้างไฟล์สามารถติดตั้งที่สามารถติดตั้งเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ของคุณ

ประกาศเทมเพลตฟอร์มได้เหมือนกับการบันทึกเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์ม ตัวช่วยสร้างการประกาศเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งประกาศและคำแนะนำเทมเพลตฟอร์มเพื่อการประมวลผลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ เมื่อคุณบันทึกเทมเพลตฟอร์ม คุณต้องการบันทึกสำเนาของเทมเพลตฟอร์ เดียวกันกับที่คุณทำเมื่อคุณบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเสมอเมื่อคุณต้องการทำให้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการกรอกแม่แบบฟอร์มของคุณ

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณต้องการสิ่งต่อไปนี้

 • ถ้าคุณกำลังสร้างแฟ้มที่สามารถติดตั้งได้ คุณต้องมี Visual Studio .NET 2003 หรือ Visual Studio 2005 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ถ้าคุณต้องการแจกจ่ายแม่แบบฟอร์มที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลในข้อความอีเมล คุณจะต้องมี Office Outlook 2007 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ถ้าคุณกำลังสร้างไฟล์สามารถติดตั้ง ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ที่จะเรียกใช้ไฟล์สามารถติดตั้งมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของตน

ด้านบนของหน้า

ประกาศแม่แบบฟอร์มที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้สันนิษฐานว่าคุณมีแม่แบบฟอร์มที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยมีใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรอง ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลในส่วน ดูเพิ่มเติม

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ

 2. ในตัวช่วยสร้างการประกาศ ให้คลิก ไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย แล้วคลิก ถัดไป

 3. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เรียกดู

 4. ในกล่องโต้ตอบ เรียกดู ให้เรียกดูโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันที่คุณต้องการประกาศแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิก ตกลง

 5. พิมพ์ชื่อแม่แบบฟอร์มลงในกล่อง ชื่อแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิก ถัดไป

 6. ถ้าคุณมีเส้นทางอื่นที่ผู้ใช้สามารถไปถึงเพื่อรับแฟ้ม เช่น การเชื่อมโยงในเว็บเพจ ให้พิมพ์เส้นทางอื่นดังนั้นๆ ลงในกล่องบนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง มิฉะนั้น ให้คลิก ถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่แสดงอยู่นั้นถูกต้อง แล้วคลิก ประกาศ

 8. เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลกับฟอร์มและเทมเพลตฟอร์มไปยังผู้ใช้ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งฟอร์มไปยังผู้รับอีเม แล้ว คลิ กปิด

  ข้อความอีเมลที่ มีฟอร์มในเนื้อหาข้อความจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถกรอก และส่งไปยังผู้ใช้ของคุณ ถ้าผู้ใช้ของคุณมีMicrosoft Office Outlook 2007 พวกเขาสามารถกรอกฟอร์มเมื่อเปิดข้อความอีเมล ผู้ใช้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Outlook หรือแอปพลิเคชันอีเมอื่น ๆ จะได้รับข้อความอีเมกับฟอร์มและเทมเพลตฟอร์แนบมา ผู้ใช้สามารถเปิดแนบแม่แบบฟอร์มเพื่อติดตั้งเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของตน แล้ว ผู้ใช้สามารถเปิดสิ่งแนบมาในฟอร์ม และกรอกฟอร์มใน InfoPath

  เคล็ดลับ: ในกล่องบทนำสู่ ในข้อความอีเมล พิมพ์ตัวเตือนให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อเปิดสิ่งที่แนบไปกับอีเมลข้อความจากผู้ส่งที่เชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า

ใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศและ Visual Studio เพื่อสร้างแฟ้มที่สามารถติดตั้งได้

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ

 2. ในตัวช่วยสร้างการประกาศ คลิกเป็นเทมเพลตฟอร์มสามารถติดตั้งมี (ต้องใช้ Microsoft Visual Studio), แล้ว คลิ กถัดไป

 3. พิมพ์ชื่อบริษัทของคุณในกล่อง ชื่อบริษัท แล้วเลือกภาษาที่ตัวช่วยสร้างการติดตั้งจะใช้ในรายการ ภาษา แล้วคลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เรียกดู

 5. ในกล่องโต้ตอบ เรียกดู ให้เรียกดูโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันที่คุณต้องการประกาศแฟ้มที่สามารถติดตั้งได้ แล้วคลิก ตกลง

 6. คลิก ถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ประกาศ

หลังจากคุณประกาศแม่แบบฟอร์ม ผู้ดูแลระบบหรือบุคคลที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบจะสามารถติดตั้งและลงทะเบียนแม่แบบฟอร์มด้วยการเรียกใช้แฟ้มที่สามารถติดตั้งได้จากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×