การประกาศสมุดงานไปยังไซต์ SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Microsoft Excel 2010 คุณสามารถประกาศสมุดงานไปยังไซต์ Microsoft SharePoint Services 2010 เพื่อให้ผู้ใช้อื่นๆ สามารถดูข้อมูลของสมุดงานนั้นในเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยไม่ต้องมี Excel ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของตนเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเน้นบางส่วนของสมุดงานของคุณในเบราว์เซอร์ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกการประกาศบางค่าได้อีกด้วย วิธีที่ยอดเยี่ยมในการใช้งานคุณลักษณะนี้คือการแสดงแผนภูมิ Excel บนเพจ SharePoint เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณสามารถทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างฉับไว

บทความนี้จะแสดงวิธีการประกาศสมุดงานจากโปรแกรม Excel 2010 บนเดสก์ท็อป และจะไม่กล่าวถึงการเชื่อมต่อสมุดงานหรือข้อมูลในสมุดงานกับ Web Part สำหรับ Excel Web Access บนเพจ SharePoint

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ web part สำหรับ Excel Web Access ดูเวิร์กบุ๊กใน Excel Web Access web part ตัวแสดงบทความ

เมื่อคุณประกาศสมุดงานไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint เนื้อหาทั้งหมดของสมุดงานจะถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ และสามารถดูและใช้งานได้ถ้าคุณเปิดสมุดงานในโปรแกรม Excel บนเดสก์ท็อป ถ้ามีการปรับใช้ Office Web Apps บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint การดูและการทำงานกับข้อมูลของคุณในเว็บเบราว์เซอร์จะแทบเป็นเช่นเดียวกับการทำงานกับข้อมูลของคุณในโปรแกรม Excel บนเดสก์ท็อป ซึ่งที่จริงแล้ว การแก้ไขสมุดงานพร้อมกันยังสามารถทำได้ในเส้นตารางของเบราว์เซอร์อีกด้วยเมื่อมีการปรับใช้ Office Web Apps เมื่อคุณดูสมุดงานในเบราว์เซอร์ ถ้าคุณเห็นปุ่ม แก้ไขในเบราว์เซอร์ จะหมายความว่า Office Web Apps พร้อมใช้งาน

ปุ่ม แก้ไขในเบราว์เซอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความ ความแตกต่างระหว่างการใช้เวิร์กบุ๊กใน Excel และ Excel Services .

คุณต้องการทำอะไร

เตรียมเวิร์กบุ๊ก

ประกาศเวิร์กบุ๊ก

จัดเตรียมสมุดงาน

ก่อนที่คุณประกาศสมุดงาน คุณมีโอกาส (ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกประกาศ ) เมื่อต้องการเลือกแผ่นงานหรือรายการที่คุณต้องการให้มองเห็นได้ในเบราว์เซอร์เมื่อทำการแก้ไขไม่ถูกเปิด ด้วยการคลิกปุ่มแก้ไขในเบราว์เซอร์ เพียงแค่โปรดจำไว้ว่า แม้ว่าคุณสามารถเลือกว่าจะสามารถดูได้ในโหมดนี้ เนื้อหาทั้งหมดของเวิร์กบุ๊กจะยังคงถูกบันทึกไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint

ถ้าคุณต้องการให้รวมเอาทั้งเวิร์กชีตไว้เป็นอีกรายการหนึ่งนอกเหนือจากจากรายการอื่นๆ เช่น แผนภูมิหรือ PivotTable ให้กำหนดทั้งเวิร์กชีตนั้นเป็นช่วงที่มีชื่อ เลือกทั้งเวิร์กชีต แล้วกำหนดช่วงที่มีชื่อ ช่วงที่มีชื่อนี้จะปรากฏเป็นรายการที่พร้อมใช้งานใน กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการประกาศ เมื่อคุณพร้อมที่จะประกาศ

ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ใส่พารามิเตอร์ไปใช้กับสูตรเมื่อดูแผ่นงานในเบราว์เซอร์ ตั้งค่าเซลล์เป็นชื่อที่กำหนด จากนั้นคุณสามารถเพิ่มชื่อที่กำหนดเป็นพารามิเตอร์บนแท็บพารามิเตอร์ ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกประกาศ

ตัวอย่างเช่น ในกราฟิกต่อไปนี้ที่แสดงในแผ่นงานในเบราว์เซอร์ เซลล์ D2 มีชื่อที่กำหนดอัตรา ในเบราว์เซอร์ ผู้ใช้มีป้อนค่า 5.625 ในกล่องในบานหน้าต่างพารามิเตอร์ นั้นแล้ว คลิกนำไปใช้ ค่าที่ปรากฏในเซลล์ D2 แล้ว และสูตรในเซลล์ A2 ใช้ค่าใน D2 ผลลัพธ์ของสูตรจะคำนวณ และแสดงอยู่ในเซลล์ A2: $1,151.31

การใช้พารามิเตอร์ในเบราว์เซอร์

โปรดดูวิธีใช้ Excel สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดช่วง

ด้านบนของหน้า

ประกาศสมุดงาน

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกและส่ง

 2. คลิกบันทึกไปยัง SharePoint
  หมายเหตุ   ถ้าคำสั่งบันทึกไปยัง SharePoint ไม่พร้อมใช้งาน คุณยังคงสามารถบันทึกสมุดงานไปยังไซต์ SharePoint โดยใช้คำสั่งบันทึกเป็น ได้ กล่องโต้ตอบตัวเลือกประกาศ จะไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถอัปโหลดเวิร์กบุ๊กจากไลบรารี SharePoint โดยตรงยัง ผู้ใช้สามารถดู และแก้ไขเนื้อหาของเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์ไปยังไซต์ที่เวิร์กบุ๊กถูกบันทึกโดยตรง

  คำสั่ง บันทึกเป็น

 3. ถ้าคุณต้องการเลือกแผ่นงานหรือรายการแต่ละรายการที่จะประกาศในสมุดงาน ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกการประกาศ หรือถ้าคุณต้องการประกาศทั้งสมุดงาน ให้ข้ามไปยังขั้นตอน 4 ได้โดยตรง
  บนแท็บ แสดง ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงทั้งเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์ เลือกทั้งเวิร์กบุ๊กในกล่องรายการ

  • เมื่อต้องการแสดงเฉพาะแผ่นงานที่เฉพาะเจาะจงในเบราว์เซอร์ เลือกแผ่นงานในกล่องรายการ แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแผ่นงานที่คุณไม่ต้องการให้มองเห็นได้
   บันทึกย่อ   ตามค่าเริ่มต้น แผ่นงานทั้งหมดถูกเลือกไว้ เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วทำให้แผ่นงานทั้งหมดสามารถดูได้อีกหลังจากที่คุณยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายบาง คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายแผ่นงานทั้งหมด

  • เมื่อต้องการแสดงรายการที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นในเบราว์เซอร์ (เช่นช่วงที่มีชื่อ แผนภูมิ ตาราง หรือ Pivottable), เลือกรายการในเวิร์กบุ๊กในกล่องรายการ ทางแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการที่คุณต้องการให้แสดง
   หมายเหตุ ถ้าคุณเลือกรายการที่มีชื่อเดียวกัน (เช่นแผนภูมิและตารางของต้นแบบของข้อมูล), เฉพาะหนึ่งรายการเหล่านี้จะพร้อมใช้งานในเบราว์เซอร์ เมื่อต้องการแสดงรายการทั้งหมด คุณต้องแน่ใจว่า แต่ละรายการในเวิร์กบุ๊กมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน คุณสามารถเปลี่ยนชื่อตารางบนแท็บออกแบบ ในกลุ่มคุณสมบัติ เปลี่ยนชื่อ PivotTables บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มPivotTable และเปลี่ยนชื่อแผนภูมิหรือ Pivotchart บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มคุณสมบัติ รายการที่ซ้ำกัน เช่นช่วงที่มีชื่อ สามารถเปลี่ยนชื่อบนแท็บสูตร ในกลุ่มชื่อ กำหนด
   การเลือกแผ่นงานหรือรายการ

  • บนแท็บพารามิเตอร์ เพิ่มชื่อที่กำหนดใด ๆ ที่คุณต้องการใช้ในการระบุเซลล์ที่จะสามารถแก้ไขได้เมื่อผู้ใช้แสดงเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์ คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบนี้
   การตั้งค่าพารามิเตอร์

 4. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะประกาศสมุดงานของคุณ
  อาจมีตำแหน่งที่ตั้งของเซอร์ฟเวอร์ที่บันทึกไว้แล้วภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันตำแหน่งที่ตั้งล่าสุด หรือ ตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ ถ้าไม่มีตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว หรือคุณต้องการบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ให้คลิกสองครั้งที่ เรียกดูตำแหน่งที่ตั้ง ภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้ง

 5. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ใส่อยู่เว็บของไซต์ SharePoint แล้ว เรียกดูไซต์หรือไลบรารีที่คุณต้องการบันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณ

 6. ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกแต่ละแผ่นงาน หรือรายการ หรือพารามิเตอร์ที่กำหนด คลิกปุ่มตัวเลือกประกาศ

 7. ในกล่องชื่อไฟล์ ยอมรับชื่อแนะนำสำหรับเวิร์กบุ๊ก หรือพิมพ์ชื่อใหม่ถ้าคุณต้องการ

 8. เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาของเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์ในทันทีหลังจากดำเนินการประกาศเสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิด ด้วย Excel ในเบราว์เซอร์

 9. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×