การประกาศรุ่นที่ปรับปรุงของแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มที่คุณได้เปลี่ยนแปลง InfoPath สามารถอัปเดทั้งเทมเพลตฟอร์ (.xsn ไฟล์) และใด ๆ ฟอร์มที่มีอยู่ (ไฟล์.xml) ที่ยึดตามเทมเพลฟอร์ม ตามค่าเริ่มต้น InfoPath จะแทนเวอร์ชันเก่าของเทมเพลตฟอร์กับเวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถเลือกวิธีการปรับปรุงที่คุณต้องการสำหรับฟอร์มผู้ใช้ที่มีอยู่

ในบทความนี้

ช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลในฟอร์มของผู้ใช้ที่มีอยู่

ประกาศแม่แบบฟอร์มที่ปรับปรุง

อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกว่าจะปรับปรุงแม่แบบฟอร์มของตนหรือไม่

การช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลในฟอร์มผู้ใช้ที่มีอยู่

ถ้าคุณต้องการอัปเดแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลง ประกาศนั้น และกระจายใหม่ไปยังผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม บางชนิดของการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลในฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ที่ถูกยึดตามเทมเพลตฟอร์ต้นฉบับ

ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงเทมเพลตฟอร์มที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียข้อมูลหรือข้อผิดพลาดในฟอร์มที่มีการกรอกแล้ว ข้อความจะปรากฏขึ้น คุณมักจะเห็นข้อความเมื่อคุณเพิ่มใหม่ จำเป็นต้องมีเขตข้อมูล เป็นเทมเพลตฟอร์ม หรือเมื่อคุณเปลี่ยนชื่อ หรือลบกลุ่มหรือเขตข้อมูลจากเทมเพลตฟอร์ม

ข้อความเตือนผู้ออกแบบฟอร์มเรื่องการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อคุณได้รับข้อความ นี้ถ้าคุณคลิกใช่ และยังคง มีการเปลี่ยนแปลงของคุณ อาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในฟอร์มที่มีอยู่หลังจากที่คุณประกาศเทมเพลตฟอร์อัปเดตแล้ว ในบางสถานการณ์ นี้อาจยอมรับได้ คุณจะมีการตัดสินใจว่า การทำงานกับสถานการณ์ของคุณ

เพื่อช่วยให้แน่ใจว่า คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณได้รวบรวมจากผู้ใช้ ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่แบบฟอร์มต้นฉบับ:

 • ห้ามเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลที่มีอยู่และกลุ่มในแหล่งข้อมูล

 • ไม่ย้ายเขตข้อมูลที่มีอยู่และกลุ่มไปรอบ ๆ ในแหล่งข้อมูล

 • ไม่ลบเขตข้อมูลที่มีอยู่และกลุ่มจากข้อมูลต้นฉบับ คุณสามารถลบตัวควบคุมจากเทมเพลตฟอร์โดยไม่ต้องทำให้เกิดปัญหาใด ๆ ตราบใดที่คุณออกจากเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันของตัวควบคุมหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ประกาศแม่แบบฟอร์มที่ปรับปรุง

สมมติว่าคุณวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงแม่แบบฟอร์มที่ใช้งานอยู่แล้วทั่วทั้งบริษัทของคุณ ถ้าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลที่สำคัญของแม่แบบฟอร์ม คุณต้องหาวิธีปรับปรุงรุ่นของแม่แบบฟอร์มที่ประกาศก่อนหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ทุกคนได้ใช้รุ่นที่ปรับปรุง นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นกับฟอร์มที่มีอยู่ซึ่งยึดตามแม่แบบฟอร์มเดิม

 1. เปิดแม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการปรับปรุง

 2. เปลี่ยนแปลงแม่แบบฟอร์มตามจำเป็น

 3. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 4. ในรายการ ประเภท ให้คลิก การกำหนดรุ่น

  ถึงตรงนี้ คุณต้องระบุสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นกับฟอร์มที่มีอยู่ (แฟ้ม .xml) ซึ่งจะกรอกโดยใช้แม่แบบฟอร์มเดิม

 5. ในรายการ เมื่อมีการปรับรุ่น ภายใต้ รุ่นแม่แบบฟอร์ม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแปลงรุ่นที่ล้าสลัยของฟอร์มไปเป็นรุ่นที่ปรับปรูงโดยอัตโนมัติ ให้คลิก ปรับรุ่นฟอร์มที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือก InfoPath จะไม่พร้อมท์ผู้ใช้ให้ปรับปรุงฟอร์มที่มีอยู่ แต่การปรับปรุงจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปที่ผู้ใช้เปิดฟอร์มที่มีอยู่หรือฟอร์มใหม่

  • เมื่อต้องการเขียนโค้ดที่กำหนดเองซึ่งจะจัดการขั้นตอนการปรับปรุงสำหรับผู้ใช้ ให้คลิก ใช้เหตุการณ์แบบกำหนดเอง แล้วคลิกปุ่ม แก้ไข จากนั้นคุณจึงจะสามารถใช้เหตุการณ์ OnVersionUpgrade ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อหมายเลขรุ่นของฟอร์ม InfoPath ที่เปิดอยู่เก่ากว่าหมายเลขรุ่นของแม่แบบฟอร์มที่ฟอร์มนั้นยึดตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ OnVersionUpgrade ให้ดูที่เอกสารของนักพัฒนา InfoPath

  • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้มีการปรับปรุงฟอร์ม ให้คลิก ไม่ต้องทำอะไร (ฟอร์มที่มีอยู่อาจทำงานไม่ถูกต้อง) เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือก ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มโดยยึดตามแม่แบบฟอร์มที่ปรับปรุง แต่อาจไม่สามารถเปิดฟอร์มที่มีอยู่ได้ ถ้าผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์มที่มีอยู่ ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขเขตข้อมูลที่เพิ่มใหม่ได้

 6. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ แล้วทำตามขั้นตอนใน Publishing Wizard

  เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ ผู้ใช้จะได้รับรุ่นใหม่ของแม่แบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ ถ้าผู้ใช้พยายามเปิดฟอร์มที่สร้างโดยใช้รุ่นก่อนหน้าของแม่แบบฟอร์ม ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่คุณกำหนดไว้ในขั้นที่ 5 จะแสดงผล

ด้านบนของหน้า

อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกว่าจะปรับปรุงแม่แบบฟอร์มของตนหรือไม่

เมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์มรุ่นปรับปรุง InfoPath จะแทนที่สำเนาของแม่แบบฟอร์มที่เก็บบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่มีรุ่นล่าสุด สิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มโดยยึดตามแม่แบบฟอร์มที่ปรับปรุง นี่คือสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในสถานการณ์ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ที่ InfoPath จะแสดงกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้ปรับปรุงแม่แบบฟอร์มเมื่อรุ่นใหม่พร้อมใช้งาน

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 2. ในรายการ ประเภท ให้คลิก การกำหนดรุ่น

 3. ภายใต้ รุ่นแม่แบบฟอร์ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกว่าจะปรับรุ่นแม่แบบฟอร์มเป็นรุ่นใหม่หรือไม่ จากนั้นคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลสำหรับค่ารีจิสทรี EnableAutoUpdatePrompt คือ 0 (ปิด) ผู้ใช้จะได้รับการพร้อมท์ให้ปรับรุ่นฟอร์มของตนในกรณีที่ผู้ดูแลระบบได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับค่า EnableAutoUpdatePrompt จาก0 (ปิด) เป็น 1 (เปิด)

 4. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ แล้วทำตามขั้นตอนใน Publishing Wizard

ครั้งต่อไปที่ผู้ใช้เปิดฟอร์มโดยยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ InfoPath จะแสดงกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้แทนที่สำเนาของแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่ของพวกเขาด้วยรุ่นใหม่ ผู้ใช้สามารถตัดสินใจว่าจะทำเช่นนั้นหรือไม่ ถ้ากล่องโต้ตอบไม่ปรากฏขึ้น ข้อมูลสำหรับค่า EnableAutoUpdatePrompt อาจเป็น 0 (ปิด) แทน 1 (เปิด)

หมายเหตุ: ก่อนที่จะเปิดฟอร์มขึ้นมาจริง ผู้ใช้สามารถรับรุ่นล่าสุดของแม่แบบฟอร์ม (แฟ้ม .xsn) แม่แบบใดแม่แบบหนึ่งโดยเฉพาะด้วยการคลิกการเชื่อมโยง รับการปรับปรุงของฟอร์มนี้ หรือ รับการปรับปรุงของฟอร์มในประเภทนี้ ในกล่องโต้ตอบ กรอกฟอร์ม การเชื่อมโยงดังกล่าวจะยังคงใช้งานได้อยู่ แม้ว่าผู้ใช้มีรุ่นล่าสุดของแม่แบบฟอร์มนั้นอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แล้วก็ตาม ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อผู้ใช้คลิกการเชื่อมโยงที่ปรับปรุงอันใดอันหนึ่ง InfoPath ก็จะเก็บแม่แบบฟอร์มล่าสุดนั้นไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×