ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การประกาศรุ่นที่ปรับปรุงของแม่แบบฟอร์ม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มที่คุณได้เปลี่ยนแปลง InfoPath สามารถอัปเดทั้งเทมเพลตฟอร์ (.xsn ไฟล์) และใด ๆ ฟอร์มที่มีอยู่ (ไฟล์.xml) ที่ยึดตามเทมเพลฟอร์ม ตามค่าเริ่มต้น InfoPath จะแทนเวอร์ชันเก่าของเทมเพลตฟอร์กับเวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถเลือกวิธีการปรับปรุงที่คุณต้องการสำหรับฟอร์มผู้ใช้ที่มีอยู่

ในบทความนี้

ช่วยป้องกันไม่ให้สูญหายของข้อมูลในฟอร์มผู้ใช้ที่มีอยู่

เผยแพร่แบบเทมเพลตฟอร์อัปเดตแล้ว

ให้เลือกว่าจะอัปเดของพวกเขาเทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้

ช่วยป้องกันไม่ให้สูญหายของข้อมูลในฟอร์มผู้ใช้ที่มีอยู่

ถ้าคุณต้องการอัปเดแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลง ประกาศนั้น และกระจายใหม่ไปยังผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม บางชนิดของการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลในฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ที่ถูกยึดตามเทมเพลตฟอร์ต้นฉบับ

ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงเทมเพลตฟอร์มที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียข้อมูลหรือข้อผิดพลาดในฟอร์มที่มีการกรอกแล้ว ข้อความจะปรากฏขึ้น คุณมักจะเห็นข้อความเมื่อคุณเพิ่มใหม่ จำเป็นต้องมีเขตข้อมูล เป็นเทมเพลตฟอร์ม หรือเมื่อคุณเปลี่ยนชื่อ หรือเอาเขตข้อมูลหรือกลุ่มออกจากเทมเพลตฟอร์ม

ข้อความเตือนผู้ออกแบบฟอร์มเรื่องการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อคุณได้รับข้อความ นี้ถ้าคุณคลิกใช่ และยังคง มีการเปลี่ยนแปลงของคุณ อาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในฟอร์มที่มีอยู่หลังจากที่คุณประกาศเทมเพลตฟอร์อัปเดตแล้ว ในบางสถานการณ์ นี้อาจยอมรับได้ คุณจะมีการตัดสินใจว่า การทำงานกับสถานการณ์ของคุณ

เพื่อช่วยให้แน่ใจว่า คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณได้รวบรวมจากผู้ใช้ ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่แบบฟอร์มต้นฉบับ:

 • ห้ามเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลที่มีอยู่และกลุ่มในแหล่งข้อมูล

 • ไม่ย้ายเขตข้อมูลที่มีอยู่และกลุ่มไปรอบ ๆ ในแหล่งข้อมูล

 • ไม่ลบเขตข้อมูลที่มีอยู่และกลุ่มจากแหล่งข้อมูล คุณสามารถลบตัวควบคุมจากเทมเพลตฟอร์โดยไม่ต้องทำให้เกิดปัญหาใด ๆ ตราบใดที่คุณออกจากเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันของตัวควบคุมหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เผยแพร่แบบเทมเพลตฟอร์อัปเดตแล้ว

สมมติว่า คุณวางแผนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงลงในเทมเพลฟอร์มที่มีอยู่แล้วใช้ตลอดทั้งบริษัทของคุณ ถ้าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลต้นแบบของเทมเพลตฟอร์ คุณจำเป็นวิธีการอัปเดรุ่นเทมเพลตฟอร์ เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่า ผู้ใช้ทั้งหมดจะใช้การเปลี่ยนแปลงที่ประกาศก่อนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถระบุสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นกับฟอร์มที่มีอยู่ที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์ต้นฉบับ

 1. เปิดแบบฟอร์มที่คุณต้องการอัปเดต

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นลงในเทมเพลตฟอร์ม

 3. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกฟอร์ม

 4. ในรายการประเภท คลิกการกำหนดเวอร์ชัน

  ณจุดนี้ คุณต้องระบุสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นกับฟอร์มที่มีอยู่ (ไฟล์.xml) ที่กรอก โดยใช้เทมเพลตฟอร์ต้นฉบับ

 5. บนเวอร์ชันอัปเกรด ภายใต้รายการรุ่นของแม่แบบฟอร์ม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแปลงเวอร์ชันที่ล้าสมัยของฟอร์มโดยอัตโนมัติเป็นการเปลี่ยนแปลง คลิอัปเกรดฟอร์มที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ InfoPath จะไม่แสดงพร้อมท์ผู้ใช้อัปเดฟอร์มที่มีอยู่ แทนที่จะ เครื่องหมายอัปเดเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปจะเปิดฟอร์มที่มีอยู่ หรือสร้างใหม่

  • เมื่อต้องการเขียนโค้ดแบบกำหนดเองที่จัดการกระบวนการปรับปรุงสำหรับผู้ใช้ คลิกใช้เหตุการณ์แบบกำหนดเอง นั้นแล้ว คลิกปุ่มแก้ไข จากนั้นคุณสามารถใช้OnVersionUpgradeเหตุการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อถูกเปิดฟอร์ม InfoPath จำนวนเวอร์ชันเก่ากว่าหมายเลขเวอร์ชันของเทมเพลตฟอร์จะยึด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์OnVersionUpgradeอ้างถึงเอกสารของนักพัฒนา InfoPath

  • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้รูปแบบการปรับปรุง คลิกทำสิ่งใด (ฟอร์มที่มีอยู่อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง) เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้จะสามารถกรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์อัปเดตแล้ว แต่พวกเขาอาจไม่สามารถเปิดฟอร์มที่มีอยู่ ถ้าพวกเขาจะสามารถเปิดฟอร์มที่มีอยู่ พวกเขาจะไม่สามารถแก้ไขเขตข้อมูลใด ๆ ที่เพิ่มเข้าไปใหม่

 6. บนเมนูไฟล์ คลิกประกาศ นั้นแล้ว ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการประกาศ

  เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม พวกเขาโดยอัตโนมัติได้รับเวอร์ชันใหม่ของเทมเพลตฟอร์ม ถ้าผู้ใช้พยายามจะเปิดฟอร์มที่สร้างขึ้น โดยใช้เวอร์ชันก่อนหน้าของเทมเพลตฟอร์ เปลี่ยนแปลงที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 5 มีผล

ด้านบนของหน้า

ให้เลือกว่าจะอัปเดของพวกเขาเทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้

เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มรุ่นปรับปรุง InfoPath แทนสำเนาของเทมเพลตฟอร์ที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเวอร์ชันล่าสุด ซึ่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์อัปเดตแล้ว ในกรณีส่วนใหญ่ นี่คือสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม นั้นอาจเป็นไปได้เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้อัปเดเทมเพลตฟอร์เมื่อเวอร์ชันใหม่พร้อมใช้งาน

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกฟอร์ม

 2. ในรายการประเภท คลิกการกำหนดเวอร์ชัน

 3. ภายใต้ฟอร์มเทมเพลเวอร์ชัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ฟอร์มเพื่อเลือกว่าจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ของเทมเพลตฟอร์ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลสำหรับค่ารีจิสทรีEnableAutoUpdatePrompt เป็น0 (ปิด) ผู้ใช้จะได้รับพร้อมท์เพื่ออัปเกรดฟอร์มของพวกเขาก็ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับค่าEnableAutoUpdatePrompt ตั้งแต่0 (ปิด) 1 (เปิด)

 4. บนเมนูไฟล์ คลิกประกาศ นั้นแล้ว ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการประกาศ

ในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม InfoPath จะแสดงกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้สามารถแทนเขา หรือเธอสำเนาของแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่กับเวอร์ชันใหม่ ผู้ใช้สามารถแล้วตัดสินใจว่า จะทำเช่นนั้น ถ้ากล่องโต้ตอบปรากฏ แล้วข้อมูลสำหรับค่าEnableAutoUpdatePrompt อาจ0 (ปิดอยู่) แทนที่เป็น1 (เปิด)

หมายเหตุ: ก่อนที่จะเปิดฟอร์มจริง ผู้ใช้สามารถรับเวอร์ชันล่าสุดเทมเพลตฟอร์มนั้น ๆ (ไฟล์.xsn) ด้วยการคลิกการเชื่อมโยงได้รับการอัปเดตข้อมูลของฟอร์มนี้ หรือได้รับการปรับปรุงของฟอร์มในประเภทนี้ ในกล่องโต้ตอบเติมออกจากฟอร์มแบบ ถึง แม้ว่าผู้ใช้มีเทมเพลตฟอร์รุ่นล่าสุดบนคอมพิวเตอร์ของตน ลิงก์ยังคงทำงานอยู่ ในสถานการณ์นี้ เมื่อผู้ใช้คลิกการเชื่อมโยงอัปเด InfoPath เพียงแค่เก็บเทมเพลตฟอร์ล่าสุดบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×