การประกาศปฏิทินบน Office.com จะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์ ประกาศไปยัง Office.com ใน Microsoft Outlook และที่มีให้ใช้ในบริการต่างๆ ได้ถูกยกเลิกแล้ว ปฏิทินใดๆ ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้จะไม่สามารถใช้งานได้บน Office.com

แม้ว่าเราได้ปิดปฏิทินบน Office.com แล้ว แต่ยังมีวิธีอื่นในการประกาศปฏิทินของคุณแบบออนไลน์จาก Outlook ได้ เราขอแนะนำให้คุณประกาศปฏิทินโดยใช้วิธีอื่น ดังนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×