การประกาศปฏิทินของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebDAV

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถประกาศ และแชร์ปฏิทินของคุณกับผู้อื่น ด้วยการประกาศปฏิทินบนเซิร์ฟเวอร์ WebDAV ซึ่งจะมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการแชร์ปฏิทินและข้อมูลความพร้อมใช้งาน แต่คุณหรือบุคคลอื่นไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

เซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการประกาศปฏิทินบนต้องสนับสนุน World Wide Web Distributed Authoring และโพรโทคอล Versioning (WebDAV) เว็บเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดไม่สนับสนุน WebDAV ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) สามารถบอกให้คุณทราบถ้า WebDAV จะได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการประกาศปฏิทิน คุณต้องทราบอยู่เว็บของเซิร์ฟเวอร์ WebDAV – เช่นhttp://server.domain.com/calendars

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์ปฏิทินของคุณ ดูแชร์ปฏิทิน Outlook กับบุคคลอื่น

ประกาศปฏิทินบนเซิร์ฟเวอร์ WebDAV

 1. ในปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาปฏิทินที่คุณต้องการแชร์

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแชร์ คลิกประกาศแบบออนไลน์ แล้ว คลิ กประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebDAV

 3. ในกล่องตำแหน่งที่ตั้ง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของเว็บเซิร์ฟเวอร์และโฟลเดอร์

 4. ถัดจากระยะเวลา เลือกหมายเลขของวันที่ที่คุณต้องการแชร์ปฏิทินของคุณ

 5. ถัดจากรายละเอียด คลิกลูกศร แล้วเลือกจำนวนรายละเอียดการแชร์ ถ้าคุณต้องการ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเวลาภายในชั่วโมงทำงานของฉันเท่านั้น เพื่อจำกัดรายละเอียดที่แชร์ของคุณระบุชั่วโมงการทำงานใน Outlook

  รายละเอียดปฏิทิน

  ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทินนี้จะเป็นระยะ ๆ อัปเดต เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการอัปเดต คลิกขั้นสูง เมื่อต้องการอัปโหลดปฏิทินนี้ แต่ไม่มีโปรแกรมอัปเด คลิกขั้นสูง จากนั้นอัปโหลดเดียว: อัปเดตจะไม่สามารถอัปโหลด

หมายเหตุ: คุณยังใช้กระบวนงานนี้ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงปฏิทินประกาศไว้ในภายหลัง

แจ้งให้ผู้อื่นของปฏิทินที่แชร์ของคุณ

 1. ในปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาปฏิทินที่คุณได้รับการประกาศบนเซิร์ฟเวอร์ WebDAV และต้องการแชร์กับบุคคลอื่น

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแชร์ คลิกประกาศแบบออนไลน์ แล้ว คลิ กแชร์เผยแพร่ปฏิทิน

 3. ในกล่องถึง ของข้อความอีเมลเชิญแชร์ ใส่ชื่อผู้รับ

 4. ในเนื้อหาข้อความ รวมเนื้อหาใด ๆ ที่คุณต้องการ

 5. เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งข้อความใช้ร่วมกัน คลิกส่ง ลิงก์ไปยังปฏิทินประกาศไว้จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณส่งข้อความ

ประกาศปฏิทินบนเซิร์ฟเวอร์ WebDAV

 1. ในปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาปฏิทินที่คุณต้องการแชร์

 2. บนเมนูทางลัด ชี้ไปที่การประกาศไปยังอินเทอร์เน็ต แล้ว คลิ กประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebDAV

 3. ในกล่องตำแหน่งที่ตั้ง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของเว็บเซิร์ฟเวอร์และโฟลเดอร์

 4. ถัดจากระยะเวลา เลือกหมายเลขของวันที่ที่คุณต้องการแชร์ปฏิทินของคุณ

 5. ถัดจากรายละเอียด คลิกลูกศร แล้วเลือกจำนวนรายละเอียดการแชร์ ถ้าคุณต้องการ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเวลาภายในชั่วโมงทำงานของฉันเท่านั้น เพื่อจำกัดรายละเอียดที่แชร์ของคุณระบุชั่วโมงการทำงานในOffice Outlook 2007

  รายละเอียดปฏิทิน

  ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทินนี้จะเป็นระยะ ๆ อัปเดตได้ เปลี่ยนแปลงลงในปฏิทินถูกประกาศบน Office Online ในระหว่างถัดไปโดยอัตโนมัติ หรือด้วยตนเองส่ง/รับ ตามค่าเริ่มต้น มีอยู่ในช่วงเวลา 30 นาทีระหว่างแต่ละส่ง/รับสำหรับแต่ละกลุ่มส่ง/รับ ถ้าคุณเปลี่ยนช่วงเวลาส่ง/รับโดยอัตโนมัติเพื่อน้อยกว่า 20 นาที ปฏิทินอัปเดตของ Office Online จะถูกส่งในช่วงเวลาที่น้อยที่สุดนาที 20

  เมื่อต้องการอัปโหลดปฏิทินนี้ จากนั้น ใส่ไม่อัปเด คลิกขั้นสูง จากนั้น คลิกอัปโหลดเดียว: อัปเดตจะไม่สามารถอัปโหลด

 6. คลิก ตกลง

หลังจากการแชร์ปฏิทิน ไอคอนปฏิทินในบานหน้าต่างนำทางเปลี่ยนดังที่แสดงด้านล่าง

ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน

ทำการเปลี่ยนแปลงกับปฏิทินของคุณร่วมกันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

 1. ในปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาปฏิทินที่แชร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงใน

 2. บนเมนูทางลัด ชี้ไปที่การประกาศไปยังอินเทอร์เน็ต แล้ว คลิ กประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebDAV

 3. ถัดจากระยะเวลา เลือกหมายเลขของวันที่ที่คุณต้องการแชร์ปฏิทินของคุณ

 4. ถัดจากรายละเอียด คลิกลูกศร แล้วเลือกจำนวนรายละเอียดการแชร์ ถ้าคุณต้องการ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเวลาภายในชั่วโมงทำงานของฉันเท่านั้น เพื่อจำกัดรายละเอียดที่แชร์ของคุณระบุชั่วโมงการทำงานในMicrosoft Office Outlook 2007

  รายละเอียดปฏิทิน

  ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทินนี้จะเป็นระยะ ๆ อัปเดตได้ เปลี่ยนแปลงลงในปฏิทินถูกประกาศบน Office Online ในระหว่างถัดไปโดยอัตโนมัติ หรือด้วยตนเองส่ง/รับ ตามค่าเริ่มต้น มีอยู่ในช่วงเวลา 30 นาทีระหว่างแต่ละส่ง/รับสำหรับแต่ละกลุ่มส่ง/รับ ถ้าคุณเปลี่ยนช่วงเวลาส่ง/รับโดยอัตโนมัติเพื่อน้อยกว่า 20 นาที ปฏิทินอัปเดตของ Office Online จะถูกส่งในช่วงเวลาที่น้อยที่สุดนาที 20

  เมื่อต้องการอัปโหลดปฏิทินนี้ จากนั้น ใส่ไม่อัปเด คลิกขั้นสูง จากนั้น คลิกอัปโหลดเดียว: อัปเดตจะไม่สามารถอัปโหลด

 5. คลิก ตกลง

แจ้งให้ผู้อื่นของปฏิทินที่แชร์ของคุณ

 1. ในปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาปฏิทินที่คุณมีการใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ WebDAV และต้องการเชิญบุคคลอื่นดู หรือการสมัครใช้งาน

 2. บนเมนูทางลัด ชี้ไปที่การประกาศไปยังอินเทอร์เน็ต แล้ว คลิ กแชร์เผยแพร่ปฏิทิน

 3. ในกล่องถึง ของข้อความอีเมลเชิญแชร์ ใส่ชื่อผู้รับ

 4. ในเนื้อหาข้อความ รวมเนื้อหาใด ๆ ที่คุณต้องการ

  ลิงก์ไปยังปฏิทินประกาศไว้จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณส่งข้อความ

 5. เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งข้อความใช้ร่วมกัน คลิกส่ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×