ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การประกาศบางสิ่งบางอย่างให้กลุ่มบุคคลขนาดเล็ก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สิ่งสำคัญ: จุดเริ่มต้น 2018 มิถุนายน ความสามารถในการดึงข้อมูลข่าวสารจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้เช่า Office 365 ใหม่ ในขณะนั้น ตัวดึงข้อมูลบริษัทจะถูกกำหนดเป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้เช่าที่มีอยู่ สำหรับข่าวสารโซลูชัน เราแนะนำให้ใช้ข่าวทีมไซต์การติดต่อสื่อสารและ/หรือYammer

ประกาศบางเรื่องอาจไม่เหมาะกับตัวดึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการจำกัดการการสนทนาให้กับกลุ่มบุคคลจำนวนน้อยๆ หรือคุณอาจมีหัวข้อที่คุณไม่คิดว่าจะเป็นที่สนใจของคนหมู่มาก สำหรับประกาศชนิดเหล่านี้ คุณสามารถสร้างไซต์ทีมเพื่อแชร์กับบุคคลที่เลือกได้

หมายเหตุ: 

 • คุณต้องมีสิทธิ์ในการสร้างไซต์ใหม่

 • องค์กรของคุณอาจปรับแต่งหรือจำกัดฟีเจอร์บางอย่างที่อธิบายไว้ในบทความนี้

การเริ่มการสนทนาในไซต์ใหม่

 1. สร้างไซต์

 2. เลือก แชร์ ที่ด้านบนของหน้าเพื่อเลือกบุคคลที่คุณต้องการแชร์ไซต์และตัวดึงข้อมูลข่าวสารสำหรับการสนทนา

ทุกคนที่คุณได้เชิญจะได้รับอีเมลเกี่ยวกับไซต์ทีมใหม่ อีเมลประกอบด้วย

 • ข้อความ ถ้าคุณได้ใส่รวมไว้ในคำเชิญ

 • ลิงก์ที่จะนำผู้รับเชิญมายังหน้าตัวดึงข้อมูลข่าวสารของไซต์ทีม

 • ตัวเลือกเพื่อเริ่มการติดตามไซต์ทีมใหม่โดยอัตโนมัติ เพื่อขอรับการอัปเดตในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของพวกเขา การเลือกตัวเลือกนี้จะพาผู้รับเชิญมายังหน้าตัวดึงข้อมูลข่าวสารของไซต์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการรับการอัปเดตเกี่ยวกับการประกาศไซต์ในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของพวกเขา สมาชิกของไซต์ต้องติดตามไซต์ก่อน

การติดประกาศไปยังตัวดึงข้อมูลข่าวสารบนไซต์ทีม

เมื่อต้องการโพสต์ไปยังตัวดึงข้อมูลข่าวสารบนไซต์ทีม เริ่มพิมพ์ในกล่องเริ่มการสนทนา เพิ่มฟีเจอร์การประกาศ เช่นแท็ก ลิงก์ วิดีโอ เอกสาร กล่าว ถึง และรูปภาพเช่นเดียวกับที่คุณต้องการสำหรับการสนทนาใด ๆ ในตัวดึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ อย่างไรก็ตาม สังเกต distinctions ต่อไปนี้ในกรณีของแท็กและการกล่าวถึง:

 • ถ้าคุณรวมแท็กในประกาศ สมาชิกไซต์จะได้รับการอัปเดตของตัวดึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแท็กนั้นต่อเมื่อพวกเขาติดตามไซต์อยู่

 • คุณสามารถกล่าวถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของไซต์ทีมได้ บุคคลนี้จะได้รับอีเมลที่มีข้อความของการประกาศที่เขาหรือเธอถูกกล่าวถึง และลิงก์ไปยัง "ดูการสนทนาทั้งหมด" ถ้าบุคคลดังกล่าวติดตามลิงก์ พวกเขาจะเห็นพร้อมท์สำหรับการร้องขอการเข้าถึงไซต์ทีมจากผู้ดูแลไซต์ โดยทั่วไปผู้ดูแลไซต์จะเป็นผู้ที่สร้างไซต์

การติดประกาศไปยังตัวดึงข้อมูลข่าวสารบนไซต์ทีมที่คุณกำลังติดตาม

ถ้าคุณกำลังติดตามไซต์ที่มีตัวดึงข้อมูลข่าวสาร ชื่อไซต์จะปรากฏในเมนูดร็อปดาวน์ในตัวดึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถติดประกาศลงในตัวดึงข้อมูลข่าวสารบนไซต์เหล่านี้ได้โดยตรงจากตัวดึงข้อมูลข่าวสารบนไซต์ส่วนบุคคลของคุณ ถ้าบุคคลที่คุณได้เชิญมายังไซต์กำลังติดตามคุณอยู่ พวกเขาจะเห็นการประกาศของคุณในตัวดึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของพวกเขาเช่นเดียวกับตัวดึงข้อมูลข่าวสารของไซต์

 1. คลิกการเปิดใช้แอป แล้วคลิกตัวดึงข้อมูลข่าว หรือคลิกดึงข้อมูลข่าวสาร ที่ด้านบนของหน้า

 2. คลิกลูกศรดรอปดาวน์อยู่ถัดจากแชร์กับทุกคน แล้ว เลือกไซต์คุณต้อง:

  โพสต์ไปยังไซต์ทีมจากตัวดึงข้อมูลข่าวสารบนไซต์ส่วนบุคคลของคุณ

 3. สร้างการประกาศตัวดึงข้อมูลข่าวสารในกล่อง เริ่มการสนทนา

 4. การประกาศจะปรากฏขึ้นในมุมมอง "ติดตาม" ของคุณ โดยมีชื่อของไซต์ทีมที่การประกาศปรากฏอยู่ในตัวดึงข้อมูลข่าวสาร


  การโพสต์ลงในตัวดึงข้อมูลข่าวสารบนไซต์ทีมจากตัวดึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของคุณ

หมายเหตุ:  ถ้าตัวดึงข้อมูลข่าวสารถูกเพิ่มลงในไซต์ที่คุณติดตามอยู่แล้ว ไซต์จะไม่ปรากฏขึ้นในเมนูดร็อปดาวน์ในตัวดึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะในทันที เมื่อต้องการทำให้ไซต์ปรากฏในเมนู ให้หยุดติดตามไซต์ แล้วจึงติดตามไซต์นั้นอีกครั้ง

การตอบกลับประกาศการสนทนาบนไซต์ทีม

คุณสามารถทำกิจกรรมการสนทนาข้อความติดประกาศบนไซต์ทีมชนิดเดียวกันในขณะที่คุณทำได้ในการสนทนาสาธารณะในดึงข้อมูลข่าวสารไซต์ส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น ชอบโพสต์ และคุณคัดลอกลิงก์ไปยังการสนทนา

คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์ตัวดึงข้อมูลข่าวสารบนไซต์ทีม

การสร้างไซต์ใหม่จะให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบสำหรับไซต์แก่คุณ เช่น การให้สิทธิ์ การยกเลิกสิทธิ์ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของบุคคลที่คุณเชิญมาแชร์ไซต์ร่วมกับคุณ

เมื่อคุณเชิญบุคคลมายังไซต์ เป็นการดีที่สุดที่จะให้สิทธิ์เริ่มต้นเป็น สนับสนุน สิทธิ์นี้อนุญาตให้บุคคลเพิ่มเนื้อหาลงในพื้นที่ไซต์ เช่น ตัวดึงข้อมูลข่าวสาร โดยที่ไม่ได้ให้การควบคุมสิทธิ์สำหรับไซต์ทั้งหมด บุคคลที่คุณเชิญมาแชร์ไซต์จะไม่สามารถสนับสนุนตัวดึงข้อมูลข่าวสารได้เว้นแต่ว่าพวกเขามีสิทธิ์ สนับสนุน เป็นอย่างน้อย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×