การประกาศบันทึกย่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ร่วมกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การประกาศสำเนาบันทึกย่อของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ร่วมกันนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้บันทึกย่อนั้นพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้อื่นของ OneNote รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ติดตั้ง OneNote บนคอมพิวเตอร์ด้วย

 1. เลือกหน้าที่คุณต้องการประกาศ

  • เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งหน้า ค้าง SHIFT หรือ CTRL ในขณะที่คุณคลิกที่แท็บของหน้าที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเลือกหน้าและหน้าย่อย ให้คลิกสองครั้งที่แท็บหน้าของหน้าในกลุ่มหน้า

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกประกาศหน้า

 3. ในกล่องโต้ตอบประกาศ เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการประกาศบันทึกย่อของคุณ

 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อ

 5. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการประกาศบันทึกย่อของคุณเพื่อให้สามารถอ่านได้ โดยบุคคลที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์มาตรฐาน คลิกSingle File Web Page (*.mht)

  • เมื่อต้องการประกาศบันทึกย่อของคุณในรูปแบบ OneNote สำหรับผู้ใช้อื่นของ OneNote คลิส่วน OneNote (* .one) หรือแพคเกจ Single File OneNote (*.onepkg)

  • เมื่อต้องการประกาศบันทึกย่อของคุณเป็นไฟล์ Microsoft Office Word คลิกเอกสาร Microsoft Office Word (* .doc) หรือMicrosoft Office Word XML เอกสาร (*.docx)

 6. จากตัวเลือกช่วงของหน้า เลือกว่า คุณต้องการรวมเฉพาะหน้าเลือก หน้าทั้งหมดในส่วนปัจจุบัน หรือทั้งหมดหน้าและส่วนในสมุดบันทึกปัจจุบัน

 7. คลิก ประกาศ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×