การประกาศฐานข้อมูลไปยังไซต์ SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณประกาศฐานข้อมูล Microsoft Office Access 2007 ไปยังไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 สมาชิกคนอื่นๆ ในองค์กรของคุณสามารถทำงานกับฐานข้อมูลนั้นได้

ในบทความนี้

ภาพรวม

ประกาศฐานข้อมูลของคุณไปยังไซต์ SharePoint

ประกาศฐานข้อมูลไปยังไซต์ SharePoint

ภาพรวม

เมื่อคุณประกาศฐานข้อมูลไปยังไซต์ SharePoint คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกับผู้อื่นที่ใช้ไซต์ SharePoint ในขณะที่คุณยังคงใช้ Access เป็นส่วนหน้า (Front End) สำหรับฟอร์ม รายงาน และแบบสอบถามในฐานข้อมูลต่อไปได้

มีสองวิธีที่คุณสามารถทำงานกับฐานข้อมูลที่ประกาศได้ ถ้าคุณเป็นผู้ออกแบบฐานข้อมูล คุณสามารถสร้างแบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงานที่ใช้ข้อมูลจากไซต์ SharePoint ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ฐานข้อมูล คุณสามารถใช้ Access เพื่อป้อน ดู และวิเคราะห์ข้อมูลจากไซต์ SharePoint

คุณสามารถประกาศฐานข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นมาแล้ว หรือคุณสามารถสร้างฐานข้อมูลจากตารางอย่างน้อยหนึ่งตารางที่มีการเชื่อมโยงกับรายการหรือไลบรารี SharePoint เมื่อข้อมูลจากรายการหรือไลบรารี SharePoint ถูกเชื่อมโยงเข้ากับตารางของ Access คุณสามารถสร้างมุมมองของรายการหรือไลบรารีเหล่านั้นโดยยึดตามฟอร์ม แบบสอบถาม และรายงานใน Access สิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ Access ที่ติดตามข้อมูลบนไซต์ SharePoint ของคุณได้

ตัวอย่างเช่น ถ้าไซต์ SharePoint ของคุณประกอบด้วยรายการที่ติดตามปัญหาการบริการลูกค้า และจัดเก็บข้อมูลพนักงาน คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลใน Access เป็น front end สำหรับรายการเหล่านั้น คุณสามารถสร้างแบบสอบถาม Access เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและรายงาน Access เพื่อจัดรูปแบบ และประกาศรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการประชุมทีมสถานะเหล่านั้น ถ้าผู้ใช้มี Access บนคอมพิวเตอร์ของตน คิวรีของ Access และรายงานที่พร้อมใช้งานบนเมนูมุมมอง เมนูมุมมอง สำหรับรายการ SharePoint เมื่อบุคคลอื่นดูรายการบนไซต์ SharePoint พวกเขาสามารถค้นหา และเปิดแบบสอบถาม รายงาน และวัตถุอื่น ๆ Access โดยการคลิกเมนูมุมมอง

เมื่อคุณประกาศฐานข้อมูลไปยังไซต์ SharePoint เป็นครั้งแรก Access จะให้รายการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ช่วยให้การนำทางไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการประกาศ เช่น ไลบรารีเอกสาร ทำได้ง่ายขึ้น หลังจากที่คุณประกาศฐานข้อมูล Access จะจำตำแหน่งที่ตั้งนั้นเพื่อให้คุณไม่ต้องระบุตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งเมื่อคุณประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆ

การประกาศฐานข้อมูลไปยังไซต์ SharePoint จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับแฟ้มฐานข้อมูลที่บันทึกในรูปแบบ Office Access 2007 เท่านั้น

การทำงานกับข้อมูลบนไซต์ SharePoint

ถ้าคุณต้องการสร้างฐานข้อมูลที่ยึดตามรายการ SharePoint คุณสามารถเริ่มจากรายการ SharePoint คลิกเปิดใน Microsoft Access บนเมนูแอคชัน รูปเมนู สำหรับรายการ SharePoint และคุณแล้ว เลือกการเชื่อมโยงกับข้อมูลบนไซต์ SharePoint แล้ว คุณสามารถสร้างฟอร์ม รายงาน และแบบสอบถามสำหรับข้อมูล ตลอดจนรายการอื่น ๆ ที่คุณเพิ่มลงในฐานข้อมูล

เมื่อคุณประกาศฐานข้อมูลไปยังไลบรารีบนไซต์ SharePoint วัตถุที่คุณสร้างใน Access จะพร้อมให้ผู้อื่นใช้งานบนเมนู มุมมอง ของรายการ SharePoint เมื่อบุคคลอื่นเปิดมุมมอง วัตถุ Access จะพร้อมใช้งานเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เมื่อต้องการปรับปรุงมุมมอง คุณสามารถปรับปรุงวัตถุที่เกี่ยวข้องนั้นด้วยการแก้ไขฐานข้อมูลที่คุณประกาศ

ขณะที่บุคคลต่างๆ ทำงานกับฐานข้อมูลที่ประกาศ พวกเขาจะได้รับการพร้อมท์ให้บันทึกสำเนาลงในเครื่อง การเปลี่ยนแปลงจะถูกเก็บไว้ภายในเครื่องจนกว่าจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงของพวกเขา วิธีนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การกู้คืนข้อมูลทำได้ง่ายขึ้นในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในเครือข่าย เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อมูลหรือวัตถุ คุณต้องประกาศฐานข้อมูลอีกครั้งก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะพร้อมให้ผู้อื่นใช้งานได้

Access มีปุ่มหลายปุ่มที่ทำให้คุณทำงานกับข้อมูลจากรายการ SharePoint ได้โดยง่าย ตัวอย่างเช่น เพื่อสร้างการแจ้งเตือนและปรับเปลี่ยนคอลัมน์ของรายการ เมื่อคุณใช้ Access แก้ไขตารางที่เชื่อมโยงไปยังรายการ SharePoint ในฐานข้อมูลที่ประกาศ ปุ่มต่างๆ จะพร้อมใช้งานในกลุ่ม รายการ SharePoint บนแท็บ แผ่นข้อมูล

เมื่อคุณประกาศฐานข้อมูลไปยังไซต์ SharePoint ฐานข้อมูลจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ทำงานกับไซต์ ถ้าบุคคลใดมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการ ณ ตำแหน่งที่คุณประกาศฐานข้อมูล เช่น ไลบรารีเอกสาร บุคคลนั้นจะสามารถปรับปรุงฐานข้อมูลได้ ถ้าบุคคลใดมีสิทธิ์สนับสนุนรายการบนไซต์ SharePoint บุคคลนั้นจะสามารถเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลได้ ถ้าบุคคลใดมีสิทธิ์ดูรายการ บุคคลนั้นจะสามารถดูข้อมูลในฐานข้อมูลได้

การประกาศฐานข้อมูลของคุณอีกครั้ง

เมื่อคุณประกาศฐานข้อมูลไปยังไซต์ SharePoint แล้วมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นอีก คุณควรประกาศฐานข้อมูลของคุณอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้รับการบันทึก เมื่อคุณประกาศอีกครั้ง ฐานข้อมูลจะถูกแสดงรายการให้เป็นฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งานในครั้งต่อไปที่มีการเปิด Access

ด้านบนของหน้า

ประกาศฐานข้อมูลของคุณไปยังไซต์ SharePoint

เมื่อคุณประกาศฐานข้อมูล คุณสามารถเริ่มต้นด้วยฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วหรือสร้างฐานข้อมูลโดยใช้รายการบนไซต์ SharePoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ประกาศ แล้ว คลิ กเอกสาร Management Server

 2. พิมพ์ URL ของไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการประกาศฐานข้อมูล

  ถ้าคุณใช้ตำแหน่งเดียวกับครั้งที่แล้วที่คุณเปิด Access ฐานข้อมูลจะปรากฏในกล่องโต้ตอบ ประกาศไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อฐานข้อมูลของคุณได้รับการบันทึกในรูปแบบ Office Access 2007

 3. เลือกไลบรารี เช่น ไลบรารีเอกสาร ที่คุณต้องการประกาศฐานข้อมูล แล้วคลิก เปิด

 4. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มฐานข้อมูลของคุณ

 5. คลิก ประกาศ

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลจากไซต์ SharePoint คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้บันทึกสำเนาลงในเครื่อง

ด้านบนของหน้า

ประกาศฐานข้อมูลไปยังไซต์ SharePoint อีกครั้ง

หลังจากคุณทำการเปลี่ยนแปลงกับข้อมูลหรือการออกแบบของฐานข้อมูลแล้ว คุณควรประกาศไปยังไซต์ SharePoint ของคุณอีกครั้ง เมื่อคุณประกาศฐานข้อมูลอีกครั้ง Access จะจำตำแหน่งที่ประกาศ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องนำทางไปยังตำแหน่งนั้นอีก

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขสิ่งที่ประกาศไปยังไลบรารี SharePoint แล้ว แถบข้อความจะปรากฏที่ด้านบนของฐานข้อมูลโดยมีปุ่ม ประกาศไปยังไซต์ SharePoint ถ้าไม่มีแถบข้อความด้วยเหตุผลบางอย่าง  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปิดแถบข้อความขณะที่กำลังทำงาน  คุณสามารถใช้คำสั่งการประกาศบน ปุ่ม Microsoft Office ได้

 1. บนแถบข้อความ ให้คลิกปุ่ม ประกาศไปยังไซต์ SharePoint

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแถบข้อความที่มีปุ่มประกาศไปยังไซต์ SharePoint คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ประกาศ แล้ว คลิ กเอกสาร Management Server

 2. ในกล่องโต้ตอบ ประกาศไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้ยืนยันว่าไลบรารีที่ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการประกาศอีกครั้ง

 3. คลิก ประกาศ

 4. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้แทนที่สำเนาของฐานข้อมูลลงบนไซต์ ให้คลิก ใช่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×