การประกาศชนิดเนื้อหาจากฮับการประกาศเนื้อหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณกำลังทำงานบนฮับไซต์ที่ประกาศชนิดเนื้อหาไปยังไซต์คอลเลกชันอื่น คุณสามารถประกาศ ประกาศใหม่ หรือยกเลิกการประกาศชนิดเนื้อหาจากส่วนกลางได้

บนหน้า การประกาศชนิดเนื้อหา ในฮับไซต์ คุณสามารถประกาศ ยกเลิกการประกาศ หรือประกาศชนิดเนื้อหาใหม่ได้

สิ่งสำคัญ:  คุณต้องเป็น ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน ในการจัดการชนิดเนื้อหาที่ประกาศบนฮับไซต์

 1. ไปที่ไซต์ระดับบนสุดในฮับไซต์คอลเลกชัน

 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ แกลเลอรีตัวออกแบบเว็บ ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. บนหน้าชนิดเนื้อหาของไซต์ คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการจัดการการปรับปรุง

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก จัดการการประกาศสำหรับชนิดเนื้อหานี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นจัดการประกาศสำหรับชนิดเนื้อหานี้ ในรายการของการตั้งค่า แล้วไซต์นี้ไม่ได้ฮับไซต์ เมื่อต้องการจัดการการปรับปรุงสำหรับชนิดเนื้อหา ไปฮับไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างไซต์ฮับ ดูเปิดใช้งานฮับการรวบรวมชนิดเนื้อหา

 1. บนหน้า การประกาศชนิดเนื้อหา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 2. เมื่อต้องการทำให้พร้อมใช้งานได้กับไซต์ของผู้สมัครทั้งหมด ให้เลือก ประกาศ

 3. เมื่อต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปยังไซต์ของผู้สมัครทั้งหมด ให้เลือก ประกาศใหม่

 4. เมื่อต้องการเอาออกจากการจัดการส่วนกลาง ให้เลือก ยกเลิกการประกาศ

 5. คลิก มือถือ

คุณยังสามารถดูประวัติการประกาศสำหรับชนิดเนื้อหาบนหน้า การประกาศชนิดเนื้อหา ได้

การค้นหา URL สำหรับฮับไซต์

ถ้าคุณต้องการจัดการชนิดเนื้อหา คุณต้องไปที่ฮับไซต์ที่ชนิดเนื้อหาได้รับการประกาศ เมื่อต้องการค้นหา URL ของฮับไซต์ที่ไซต์ของคุณสมัครใช้งานอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้ว คลิ กตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การประกาศชนิดเนื้อหา

 3. ในส่วนฮับ คุณสามารถเห็นชื่อของแอปพลิเคชันบริการ Metadata ที่มีจัดการที่ประกาศชนิดเนื้อหาไปยังคอลเลกชันไซต์นี้แสดงอยู่ในข้อความเป็นตัวหนา Url สำหรับฮับไซต์จะแสดงไว้หลังชื่อแอปพลิเคชันบริการ คุณยังสามารถดูรายการของชนิดเนื้อหาสมัครใช้งาน

ชนิดเนื้อหาที่สมัครใช้งานเป็นแบบอ่านอย่างเดียวบนไซต์ของผู้สมัคร ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาที่ประกาศไปยังไซต์ของคุณ ให้เลือก URL ของฮับไซต์นั้น

การรับการอัปเดตสำหรับชนิดเนื้อหาที่ประกาศจากไซต์ของผู้สมัคร

ถ้าคุณกำลังทำงานบนไซต์ที่สมัครใช้งานกับชนิดเนื้อหาจากไซต์ที่มีฮับ คุณจะโดยอัตโนมัติได้รับการอัปเดเมื่อพวกเขาได้รับการประกาศจากฮับไซต์ คุณสามารถรีเฟรชชนิดเนื้อหาได้ตลอดเวลาจะได้รับการอัปเดตใด ๆ ล่าสุด

 1. คลิกตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้ว คลิ กตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การประกาศชนิดเนื้อหา

 3. ในส่วนการรีเฟรชประกาศชนิดเนื้อหาทั้งหมด คลิกรีเฟรชทั้งหมดชนิดเนื้อหาที่ประกาศบนปรับปรุงถัดไป

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างหรือจัดการชนิดเนื้อหาของไซต์บนไซต์ คุณจะต้องมีสิทธิ์ในระดับ ออกแบบ สำหรับไซต์นั้นเป็นอย่างน้อย

ดูเพิ่มเติม

เปิดใช้งานฮับการรวบรวมชนิดเนื้อหา

บทนำสู่ชนิดเนื้อหาและการประกาศชนิดเนื้อหา

จัดการการประกาศชนิดเนื้อหา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×