การปกป้องข้อมูลของคุณด้วยวิธีการสำรองและการคืนค่า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณจำเป็นต้องใช้สำเนาสำรองของฐานข้อมูลเพื่อคืนค่าทั้งฐานข้อมูลถ้ามีความล้มเหลวเกิดขึ้นในระบบ หรือเพื่อคืนค่าวัตถุเมื่อคำสั่ง เลิกทำ เพียงคำสั่งเดียวไม่เพียงพอในการแก้ไขความผิดพลาด

ถ้าคุณเห็นว่าสำเนาสำรองของฐานข้อมูลเป็นการใช้พื้นที่จัดเก็บโดยเปล่าประโยชน์ ให้นึกถึงเวลาที่คุณจะประหยัดได้จากการหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูลและการออกแบบ การสร้างการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อคุณมีผู้ใช้หลายคนที่ปรับปรุงฐานข้อมูลของคุณ ถ้าคุณไม่ทำสำเนาสำรอง คุณจะไม่สามารถคืนค่าวัตถุที่สูญหายหรือเสียหาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในการออกแบบฐานข้อมูล

ในบทความนี้

วางแผนการสำรองตามปกติ

สำรองฐานข้อมูล

สำรองฐานข้อมูลแบบแยก

คืนค่าฐานข้อมูล

คืนค่าวัตถุในฐานข้อมูล

การวางแผนการสำรองตามปกติ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือข้อผิดพลาดไม่สามารถย้อนกลับ คุณไม่ต้องรอให้สูญหายของข้อมูลจะเกิดขึ้นก่อนที่คุณตระหนักว่าว่า คุณควรสร้างสำเนาสำรองของฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้แอคิวรีแอคชัน เมื่อต้อง การลบระเบียน หรือเมื่อต้อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ค่าใด ๆ ที่ถูกอัปเดตได้ โดยคิวรีไม่สามารถคืนค่า โดยใช้เลิกทำ

เคล็ดลับ: พิจารณาการทำสำรองข้อมูลก่อนจะเรียกใช้แบบสอบถามแอคชัน โดยเฉพาะเมื่อแบบสอบถามนั้นอาจเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลออกเป็นจำนวนมาก

ถ้าฐานข้อมูลของคุณมีผู้ใช้หลายคน ก่อนที่คุณจะทำการสำรอง คุณต้องแน่ใจว่าผู้ใช้ทั้งหมดได้ปิดฐานข้อมูลแล้วเพื่อให้ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องสร้างสำเนาสำรองของฐานข้อมูลบ่อยเพียงใด โดยทั่วไปแล้วจะขึ้นอยู่กับความถี่ที่ฐานข้อมูลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ต่อไปนี้เป็นแนวทางทั่วไปบางอย่างที่จะช่วยคุณในการกำหนดความถี่นั้น

 • ถ้าเป็นฐานข้อมูลเก็บถาวรหรือใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและมีการเปลี่ยนแปลงน้อยครั้ง การสร้างการสำรองข้อมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับข้อมูลหรือการออกแบบก็เพียงพอแล้ว

 • ถ้าเป็นฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อยครั้ง คุณควรสร้างกำหนดการสำรองฐานข้อมูลเป็นประจำไว้

 • ถ้าเป็นฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้หลายคน คุณควรสร้างสำเนาสำรองของฐานข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลในตารางที่ลิงก์ สร้างสำรองข้อมูลไว้ โดยใช้คุณลักษณะสำรองข้อมูลใด ๆ ที่พร้อมใช้งานในโปรแกรมที่ประกอบด้วยตารางที่ลิงก์ ถ้าฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยตารางที่เชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูล Access ใช้ขั้นตอนในส่วนการสำรองฐานข้อมูลแบบแยก

ด้านบนของหน้า

การสำรองฐานข้อมูล

เมื่อคุณสำรองฐานข้อมูล Access จะบันทึกและปิดวัตถุที่เปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ แล้วบันทึกสำเนาของแฟ้มฐานข้อมูลไว้โดยใช้ชื่อและตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุให้

หมายเหตุ: Access จะเปิดวัตถุอีกครั้งตามที่ระบุในค่าของคุณสมบัติมุมมองเริ่มต้นของวัตถุนั้น

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการสร้างสำเนาสำรอง

 2. คลิกแท็บ แฟ้ม

 3. คลิก บันทึกและประกาศ

 4. ในพื้นที่ บันทึกฐานข้อมูลเป็น ภายใต้ ขั้นสูง ให้คลิก สำรองฐานข้อมูล

 5. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ตรวจดูชื่อของการสำรองฐานข้อมูลของคุณ

  คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามต้องการ แต่ชื่อเริ่มต้นจะประกอบด้วยชื่อของแฟ้มฐานข้อมูลดั้งเดิมและวันที่ที่คุณทำการสำรอง

  เคล็ดลับ: 

  เมื่อคุณคืนค่าข้อมูลหรือวัตถุจากข้อมูลสำรอง คุณจะต้องการทราบว่าข้อมูลสำรองนี้มาจากฐานข้อมูลใดและเวลาใดที่สร้างการสำรองข้อมูลนี้ ดังนั้น โดยปกติแล้ว จึงควรใช้ชื่อแฟ้มเริ่มต้น

 6. เลือกชนิดแฟ้มที่คุณต้องการใช้บันทึกฐานข้อมูลสำรองจากรายการ บันทึกเป็นชนิด แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การสำรองฐานข้อมูลแยก

โดยทั่วไปแล้ว ฐานข้อมูลแยกจะประกอบด้วยแฟ้มฐานข้อมูลสองแฟ้ม ได้แก่ ฐานข้อมูลส่วนหลัง (Back-end) ซึ่งมีเฉพาะข้อมูลในตาราง และฐานข้อมูลส่วนหน้า (Front-end) ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับตารางในฐานข้อมูลส่วนหลัง และมีแบบสอบถาม, ฟอร์ม, รายงาน และวัตถุฐานข้อมูลอื่นๆ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลส่วนหลัง ส่วนวัตถุส่วนติดต่อผู้ใช้ทั้งหมด เช่น แบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงาน จะเก็บอยู่ในฐานข้อมูลส่วนหน้า

เนื่องจากคุณต้องสำรองฐานข้อมูลส่วนหน้าและส่วนหลังแยกกันเมื่อคุณสำรองฐานข้อมูลแยก จึงอาจเป็นการเสียเวลาหากต้องดำเนินการดังกล่าวบ่อยครั้ง เนื่องจากฐานข้อมูลส่วนหลังมีข้อมูลอยู่ การทำสำรองฐานข้อมูลส่วนหลังเป็นประจำจึงมีความสำคัญกว่า คุณควรทำสำรองฐานข้อมูลส่วนหน้าเมื่อเปลี่ยนแปลงการออกแบบ เนื่องจากผู้ใช้แต่ละคนมีสำเนาของฐานข้อมูลส่วนหน้าของตนเองและสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบได้ตามต้องการ คุณจึงควรพิจารณาการกำหนดให้ผู้ใช้ทำสำเนาสำรองของฐานข้อมูลส่วนหน้าของผู้ใช้เอง

การสำรองฐานข้อมูลส่วนหลัง

แจ้งผู้ใช้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นขั้นตอนการสำรอง เนื่องจากในขั้นตอนการสำรอง จำเป็นต้องใช้เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลในการเข้าถึงแฟ้มฐานข้อมูล และผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลส่วนหลังในขณะที่ดำเนินการตามขั้นตอนการสำรองได้

 1. เมื่อต้องการเปิดเฉพาะฐานข้อมูลส่วนหลัง ให้เริ่มต้น Access แต่ไม่ต้องเปิดฐานข้อมูล

 2. คลิก เปิด แล้วเลือกแฟ้มฐานข้อมูลส่วนหลังที่คุณต้องการสำรอง

 3. คลิกลูกศรถัดจาก เปิด แล้วคลิก เปิดแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

  ตัวเลือกในการเปิดฐานข้อมูลแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

 4. คลิกแท็บ แฟ้ม

 5. คลิก บันทึกและประกาศ

 6. ในพื้นที่ บันทึกฐานข้อมูลเป็น ภายใต้ ขั้นสูง ให้คลิก สำรองฐานข้อมูล

 7. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกฐานข้อมูลเป็น ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ตรวจทานชื่อของการสำรองฐานข้อมูลของคุณ

ตรวจทานชื่อเริ่มต้นของการสำรองข้อมูลฐานข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามต้องการ แต่โปรดระลึกไว้ว่าชื่อเริ่มต้นจะประกอบด้วยชื่อของแฟ้มฐานข้อมูลดั้งเดิมและวันที่ที่ทำการสำรอง

เคล็ดลับ: 

เมื่อคุณคืนค่าข้อมูลหรือวัตถุจากข้อมูลสำรอง คุณจะต้องทราบว่าการสำรองนี้มาจากฐานข้อมูลใดและเวลาใดที่สร้างการสำรองข้อมูล ดังนั้น โดยปกติแล้ว จึงควรใช้ชื่อแฟ้มเริ่มต้น

 1. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกสำเนาสำรองของฐานข้อมูลส่วนหลังของคุณ แล้วคลิก บันทึก

การสำรองฐานข้อมูลส่วนหน้า

เมื่อต้องการสำรองฐานข้อมูล front-end หลังการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ ออกจากฐานข้อมูลเปิดในทันทีหลังจากที่คุณเปลี่ยนการออกแบบ แล้ว ทำตามขั้นตอนในส่วนการสำรองฐานข้อมูลเริ่มต้นที่ขั้นตอนที่ 2

ด้านบนของหน้า

การคืนค่าฐานข้อมูล

หมายเหตุ: คุณสามารถคืนค่าฐานข้อมูลได้เฉพาะเมื่อคุณมีสำเนาสำรองของฐานข้อมูลเท่านั้น

สำเนาสำรองถือว่าเป็น "สำเนาฉบับทำงานปกติ" ของแฟ้มฐานข้อมูล ซึ่งเป็นสำเนาที่คุณสามารถมั่นใจได้ถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลและการออกแบบ คุณควรใช้คำสั่ง สำรองฐานข้อมูล ใน Access เพื่อทำการสำรองข้อมูล แต่คุณสามารถใช้สำเนาฉบับทำงานปกติสำเนาใดก็ได้ในการคืนค่าฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคืนค่าฐานข้อมูลจากสำเนาที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์สำรองข้อมูลภายนอกแบบ USB ได้

เมื่อคุณคืนค่าทั้งฐานข้อมูล คุณจะแทนที่แฟ้มฐานข้อมูลที่เสียหาย มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล หรือหายไปทั้งหมด ด้วยสำเนาสำรองของฐานข้อมูลนั้น

 1. เปิด Windows Explorer และเรียกดูสำเนาฉบับทำงานปกติของฐานข้อมูล

 2. คัดลอกสำเนาฉบับทำงานปกติไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ควรมีการแทนที่ฐานข้อมูลที่เสียหายหรือสูญหาย ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้แทนที่แฟ้มที่มีอยู่ ให้ดำเนินการเช่นนั้น

ด้านบนของหน้า

การคืนค่าวัตถุในฐานข้อมูล

ถ้าคุณจำเป็นต้องคืนค่าเฉพาะวัตถุหนึ่งวัตถุหรือมากกว่าในฐานข้อมูล ให้นำเข้าวัตถุเหล่านั้นจากสำเนาสำรองของฐานข้อมูลลงในฐานข้อมูลที่มีวัตถุที่คุณต้องการคืนค่า (หรือในฐานข้อมูลที่วัตถุเหล่านั้นหายไป)

สิ่งสำคัญ: ถ้าฐานข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นมีการเชื่อมโยงกับวัตถุในฐานข้อมูลที่คุณกำลังคืนค่าอยู่ สิ่งสำคัญคือ คุณต้องคืนค่าฐานข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้อง ไม่เช่นนั้น การเชื่อมโยงกับวัตถุในฐานข้อมูลจะไม่ทำงานและจะต้องได้รับการปรับปรุง

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการคืนค่าวัตถุ

 2. เมื่อต้องการคืนค่าวัตถุที่หายไป ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3 เมื่อต้องการแทนที่วัตถุที่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลหายไป หรือถ้าวัตถุหยุดการทำงานที่ถูกต้อง ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ถ้าคุณต้องการรักษาวัตถุปัจจุบันไว้เพื่อเปรียบเทียบกับรุ่นที่คืนค่าหลังจากทำการคืนค่าแล้ว ให้เปลี่ยนชื่อวัตถุก่อนจะคืนค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการคืนค่าฟอร์มที่เสียหายที่ชื่อ เช็คเอาท์ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อฟอร์มที่เสียหายเป็น เช็คเอาท์_เสีย ได้

  2. ลบวัตถุที่คุณต้องการแทนที่

   หมายเหตุ: ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเสมอเมื่อคุณลบวัตถุในฐานข้อมูล เนื่องจากวัตถุเหล่านั้นอาจเชื่อมโยงกับวัตถุอื่นๆ ในฐานข้อมูลได้

 3. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและเชื่อมโยง ให้คลิกAccess

 4. ในกล่องโต้ตอบ รับข้อมูลภายนอก-ฐานข้อมูล Access ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาฐานข้อมูลสำรอง แล้วคลิก เปิด

 5. เลือก นําเข้าตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และมอดูลเข้ามาในฐานข้อมูลปัจจุบัน แล้วคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าวัตถุ ให้คลิกแท็บที่สอดคล้องกับชนิดของวัตถุที่คุณต้องการคืนค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการคืนค่าตาราง ให้คลิกแท็บ ตาราง

 7. คลิกวัตถุเพื่อเลือก

 8. ถ้าคุณต้องการคืนค่าวัตถุอื่นๆ ให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 6 และ 7 จนกว่าคุณจะเลือกวัตถุที่คุณต้องการคืนค่าครบทั้งหมด

 9. เมื่อต้องการตรวจทานตัวเลือกนำเข้าก่อนจะนำเข้าวัตถุ ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าวัตถุ ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก

 10. หลังจากคุณเลือกวัตถุและตัวเลือกการตั้งค่าการนำเข้าแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อคืนค่าวัตถุ

เมื่อต้องการสร้างการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุณควรพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการสำรองระบบแฟ้มแบบอัตโนมัติ เช่น ซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม หรืออุปกรณ์สำรองข้อมูลภายนอกแบบ USB

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×