การบีบอัดรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวเลือกการบีบอัดใน Microsoft Picture Manager จะลดทั้งขนาดแฟ้มและมิติของรูปภาพ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการใช้รูปภาพดังกล่าวของคุณ เช่น ในเว็บเพจ หรือข้อความอีเมล

  1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการบีบอัด

  2. บนเมนู รูปภาพ ให้คลิก บีบอัดรูปภาพ

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    1. เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพของคุณเพื่อแทรกลงในเอกสาร ใต้ บีบอัดสำหรับ ให้คลิก เอกสาร

    2. เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพของคุณสำหรับการประกาศบนเว็บเพจ ใต้ บีบอัดสำหรับ ให้คลิก เว็บเพจ

    3. เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพของคุณเพื่อส่งในข้อความอีเมล ใต้ บีบอัดสำหรับ ให้คลิก ข้อความอีเมล

  4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: คุณสามารถยกเลิกการบีบอัดได้ ด้วยการคลิกเลิกทำการบีบอัดรูปภาพ บนเมนูแก้ไข การเปลี่ยนแปลงการบีบอัดจะไม่ถูกบันทึกจนกระทั่งคุณจะบันทึกเหล่านั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×