การบีบอัดขนาดแฟ้มกราฟิกเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่มีขนาดเล็กลง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถบีบอัดรูปภาพทั้งหมดในแฟ้มเพื่อลดขนาดโดยรวมของเว็บไซต์ของคุณได้

ใน Microsoft Office Publisher 2007 ปุ่ม บีบอัดรูปภาพ อยู่บนแถบเครื่องมือ รูปภาพ

ปุ่ม 'บีบอัดรูปภาพ'

  1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการบีบอัด

  2. บนแถบเครื่องมือรูปภาพ คลิกบีบอัดรูปภาพ รูปปุ่ม

    หมายเหตุ: ถ้ารูปภาพที่เลือกเป็นวัตถุ OLE แถบเครื่องมือ รูปภาพ จะไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ รูปภาพ ให้ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ บนเมนู มุมมอง แล้วคลิก รูปภาพ

  3. ในกล่องโต้ตอบ บีบอัดรูปภาพ ภายใต้ นำการตั้งค่าการบีบอัดไปใช้เดี๋ยวนี้ ให้คลิก นําไปใช้กับรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์

    หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกแสดงผลอื่น ๆ บีบอัด โดยขึ้นอยู่กับความต้องการสิ่งพิมพ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูกล่องโต้ตอบบีบอัดรูปภาพ

  4. คลิก บีบอัด

  5. ถ้าปรากฏข้อความถามว่าคุณต้องการใช้การปรับรูปภาพให้ดีที่สุดหรือไม่ ให้คลิก ใช่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×