การบันทึก นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ลงในที่ติดต่อของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณได้รับข้อมูลที่ติดต่อเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข้อความอีเมล คุณสามารถบันทึกและเพิ่มลงในที่ติดต่อของคุณโดยตรงได้ ถ้าคุณมีที่ติดต่อที่ใช้ชื่อนั้นแล้ว คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกวิธีที่คุณจัดการกับชื่อที่ซ้ำกันนั้น เช่น ด้วยการปรับปรุงที่ติดต่อก่อนหน้าหรือด้วยการสร้างที่ติดต่อใหม่ เป็นต้น

หมายเหตุ: นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกมุมมองหนึ่งของที่ติดต่อที่แสดงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงจากในที่ติดต่อ การสร้างที่ติดต่อใหม่จะสร้าง นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ติดต่อนั้น และในทำนองกลับกัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำไว้กับที่ติดต่อจะมีการเปลี่ยนแปลงใน นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และในทำนองกลับกันด้วย คุณยังคงสามารถสร้างและแก้ไขแต่ละมุมมองแบบแยกต่างหากได้ แต่ทั้งสองกรณีคือฟอร์มที่ติดต่อและ นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ นั้น ข้อมูลพื้นฐานสำหรับที่ติดต่อจะพร้อมให้เพิ่มเข้าไปได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณได้รับการบันทึก

บันทึกแฟ้ม.vcf ที่คุณได้รับ

บันทึกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณได้รับ

 1. ในข้อความ คลิกขวาที่นามบัตรนั้น แล้วคลิก เพิ่มลงในที่ติดต่อ Outlook บนเมนูทางลัด จะทำให้เปิดนามบัตรในฟอร์มที่ติดต่อใน 'ที่ติดต่อ'

 2. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณมีที่ติดต่อที่มีชื่อเดียวกันอยู่แล้ว เมื่อคุณคลิก บันทึกแล้วปิด กล่องโต้ตอบจะปรากฏพร้อมกับตัวเลือกให้เพิ่มที่ติดต่อใหม่หรือปรับปรุงข้อมูลสำหรับที่ติดต่อที่เลือก

  • ในกลุ่ม การกระทำ คุณยังสามารถคลิก บันทึกแล้วสร้าง ซึ่งจะบันทึกที่ติดต่อ แล้วเปิดฟอร์มที่ติดต่อเปล่าฟอร์มใหม่ขึ้น

บันทึกแฟ้ม .vcf ที่คุณได้รับ

 1. ในส่วนหัวของข้อความ ให้คลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบมากับแฟ้ม .vcf การกระทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดบัตรในฟอร์มที่ติดต่อในที่ติดต่อ

 2. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณมีที่ติดต่อที่มีชื่อเดียวกันอยู่แล้ว เมื่อคุณคลิก บันทึกแล้วปิด กล่องโต้ตอบจะปรากฏพร้อมกับตัวเลือกให้เพิ่มที่ติดต่อใหม่หรือปรับปรุงข้อมูลสำหรับที่ติดต่อที่เลือก

  • ในกลุ่ม การกระทำ คุณยังสามารถคลิก บันทึกแล้วสร้าง ซึ่งจะบันทึกที่ติดต่อแล้วเปิดฟอร์มที่เปล่าขึ้นฟอร์มใหม่ขึ้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×