การบันทึกไฟล์ Office เป็นเวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการแชร์ไฟล์ Office กับใครบางคนที่ใช้ Office เวอร์ชันก่อนหน้า ให้ทำดังนี้

  1. คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น

  2. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ของคุณ

    เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการไปยังกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น โดยตรง ให้ดับเบิลคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้ง (ตัวอย่างเช่น ดับเบิลคลิกที่ คอมพิวเตอร์)

  3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ภายใต้ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณ (.pptx) เป็นงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003 (.ppt) เพื่อให้ผู้ที่ใช้ PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าสามารถเปิดงานนำเสนอได้

  4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่ในกล่อง ชื่อไฟล์

  5. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×