การบันทึกไฟล์ Office เป็นเวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณกำลังใช้Microsoft Office 2010 คุณสามารถแชร์ไฟล์กับผู้ใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า โดยการบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกเอกสารของคุณWord 2010 (.docx) เป็นเอกสาร 97-2003 (.doc) เพื่อที่บุคคลโดยใช้ Microsoft Office Word 2000 สามารถเปิดได้

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถตรวจสอบความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของMicrosoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 และMicrosoft PowerPoint 2010 โดยใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

 • Office 2010 ยังคงใช้รูปแบบไฟล์ที่ยึดตาม XML นำมาใช้ในการการวางจำหน่าย Office 2007 สำหรับไฟล์ที่สร้างขึ้นใน Word, Excel และ PowerPoint อย่างไรก็ตาม โปรแกรม Office 2010 อาจมีฟีเจอร์และฟังก์ชันที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในการวางจำหน่าย Office 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่ยึดตาม XML ดูรูปแบบของ Open XML และนามสกุลไฟล์หรือคลิกการเชื่อมโยงที่มีอยู่ในรายการที่ส่วนท้ายของบทความนี้

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ในรูปแบบอื่น ๆ ดูบันทึกไฟล์

 • Office 2010 ไม่สนับสนุนการบันทึก ใน Microsoft Office 95 และเวอร์ชันก่อนหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

บันทึกไฟล์หนึ่ง ๆ เพื่อใช้ในโปรแกรมรุ่นก่อนหน้า

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง

บันทึกไฟล์หนึ่ง ๆ เพื่อใช้ในโปรแกรมรุ่นก่อนหน้า

ขั้นตอนสำหรับการบันทึกไฟล์หนึ่ง ๆ เพื่อใช้ในเวอร์ชันก่อนหน้าสามารถแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมใดที่คุณกำลังใช้งาน

คุณใช้โปรแกรมใดอยู่

Excel, PowerPoint, Publisher, Visio, Word

Excel, PowerPoint, Publisher, Visio, Word

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกบันทึก และส่ง ออก

 3. ภายใต้ชนิดไฟล์ เลือกรูปแบบไฟล์ก่อนหน้าที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ใน

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไฟล์ในกล่องชื่อไฟล์

 5. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

Access

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกบันทึก และเผยแพร่

 3. ภายใต้ชนิดไฟล์ที่ เลือกรูปแบบไฟล์ก่อนหน้าที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ใน

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไฟล์ในกล่องชื่อไฟล์

 5. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

InfoPath Designer

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไฟล์ในกล่องชื่อไฟล์

 4. ในกล่องบันทึกเป็นชนิด เลือกรูปแบบไฟล์ก่อนหน้าที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ใน

 5. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ภายใต้1 บันทึกปัจจุบัน: เลือกว่าคุณต้องการบันทึกหน้าส่วน หรือสมุดบันทึก

 4. ภายใต้2 เลือกรูปแบบ เลือกรูปแบบไฟล์ก่อนหน้าที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ใน

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไฟล์ในกล่องชื่อไฟล์

 6. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

Project

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกบันทึก และส่ง ออก

 3. ภายใต้ชนิดไฟล์ เลือกรูปแบบไฟล์ก่อนหน้าที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ใน

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไฟล์ในกล่องชื่อไฟล์

 5. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง

Access

Excel

PowerPoint

Project

Word

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×