การบันทึกไซต์เป็นแม่แบบไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการสร้างการออกแบบ โครงสร้าง หรือเนื้อหาของไซต์ใหม่อย่างรวดเร็ว คุณสามารถบันทึกไซต์ดังกล่าวเป็นแม่แบบไซต์ที่คุณสามารถเลือกใช้ได้เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่ เมื่อต้องการบันทึกไซต์เป็นแม่แบบ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

    หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

  1. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ในส่วน ลักษณะหน้าตา ให้คลิก บันทึกไซต์นี้เป็นแม่แบบ

  2. บนเพจ 'บันทึกไซต์นี้เป็นแม่แบบ' ในส่วน ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้มแม่แบบ

  3. ในส่วน ชื่อและคำอธิบาย ให้พิมพ์ชื่อและจะพิมพ์คำอธิบายหรือไม่ก็ได้

  4. ในส่วน รวมเนื้อหา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเนื้อหา ถ้าคุณต้องการให้เว็บไซต์ใหม่ที่สร้างจากแม่แบบนี้รวมเนื้อหาของรายการและไลบรารีเอกสารทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์นี้ด้วย

    หมายเหตุ: การกำหนดเองบางอย่าง เช่น เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง จะมีอยู่ในแม่แบบต่อเมื่อคุณเลือกให้รวมเนื้อหาไว้ การรวมเนื้อหาสามารถเพิ่มขนาดแม่แบบของคุณได้ โดยขนาดที่จำกัดของ 'รวมเนื้อหา' จะอยู่ที่ 10 เมกะไบต์ (MB)

  5. คลิก ตกลง

ในครั้งต่อไปที่คุณสร้างไซต์ แม่แบบไซต์จะปรากฏในรายการแม่แบบไซต์ที่ใช้ได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×